CDA GROOTSTE PARTIJ MET VIJF ZETELS

Weer politieke aardverschuiving in Haaren

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Essche raadsleden Peter den Ouden (Samenwerking '95, links op de foto) en Michiel Alting von Geusau (CDA) kijken gespannen naar het scherm waarop de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen verschijnen. Beide Esschenaren keren terug in de nieuwe gemeenteraad.

De Haarense coalitiepartij Samenwerking ’95 zette de afgelopen vier jaar stevig in op het bouwen van woningen. De oogst aan het eind van de rit viel echter bitter tegen. Het lijkt een van de belangrijkste redenen waarom de kiezers de partij dinsdag 7 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen een geweldig pak slaag gegeven hebben. Samenwerking ’95 verloor drie zetels en heeft er nog vier over.

De grote winnaar werd het CDA, dat twee zetels bij het totaal mag bijschrijven en nu vijf raadsleden mag leveren. Coalitiepartij VVD bleef steken op drie zetels, terwijl Progressief ’96 ook drie van de vijftien beschikbare plaatsen mag innemen. De opkomst in Haaren was met 52,71 procent teleurstellend laag.

Rond de klok van half tien maakte burgemeester Frans Ronnes in de avonduren de uitslag bekend in het drukke en sfeervolle gemeentehuis van Haaren. In Esch, waar de opkomst met 59,2 procent veel lager was dan vier jaar geleden tijdens de gemeenteraadverkiezingen (77,6 procent), was Samenwerking ’95 met 484 van de 951 uitgebrachte stemmen de grootste partij.

Maar het verschil met 2002 was schrijnend omdat de partij van scheidend wethouder Piet den Ouden uit Esch destijds 949 van de in totaal ruim 1.300 stemmen in de wacht wist te slepen. In de hele gemeente behaalde de partij nu 1.523 van de in totaal 5.372 uitgebrachte stemmen; een percentage van 28,4 procent, terwijl Samenwerking ’95 vier jaar geleden uitkwam op 44 procent van de stemmen.

De coalitiepartij werd daarmee keihard afgerekend voor het feit dat van de beloofde nieuwbouw niets terecht is gekomen, terwijl ook de gemeentelijke lasten in de afgelopen periode flink stegen. ,,Dit resultaat is zeer teleurstellend voor ons”, liet lijsttrekker Gert Hoogaars van Samenwerking ’95 dinsdagavond weten.

,,Ik had zelf rekening gehouden met een verlies van één zetel, maar drie zetels had ik nooit verwacht. De kiezer heeft ons afgerekend terwijl we keihard ons best gedaan hebben voor woningbouw. Daardoor kan degene die nu ruimtelijke ordening op zich gaat nemen, snel gaan bouwen. Of die afrekening terecht is of niet, maakt niet uit. Toch zijn we nog steeds de tweede grootste partij in Haaren, maar het CDA is nu aan zet. Een coalitie tussen Samenwerking ’95 en het CDA sluit ik niet uit, maar er zijn gezien de uitslag verschillende mogelijkheden.”

Raadslid Peter den Ouden uit Esch, die als nummer drie op de lijst van Samenwerking ’95 250 voorkeursstemmen kreeg en terugkeert in de raad, moest ook even slikken nadat de uitslag bekendgemaakt werd. ,,Vier jaar geleden waren wij de grote winnaar met zeven zetels en nu zijn we de verliezers. Dat komt hard aan. We zijn afgerekend op het feit dat er weinig gebouwd is, maar voordat woningen gerealiseerd kunnen worden moeten bestemmingsplannen gemaakt worden. Die procedures kosten veel tijd. De kiezer heeft daar geen boodschap aan."

Den Ouden twijfelt of Samenwerking ’95 door het grote verlies nog wel aan een nieuw te vormen college kan deelnemen. ,,Ik ga er niet over en het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Maar als je drie zetels verliest, lijkt het mij niet waarschijnlijk dat wij gaan regeren.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frans Ronnes maakte dinsdag 7 maart in het gemeentehuis van Haaren de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Ronnes is teleurgesteld over de lage opkomst in Haaren.

CONTRAST
Het contrast met vier jaar geleden was dinsdagavond groot. Destijds was Samenwerking ’95 met zeven zetels de afgetekende winnaar en was de stemming binnen de partij uitgelaten. Dinsdag was de teleurstelling van de gezichten van de raads- en partijleden duidelijk af te lezen. In 2002 was het CDA de grote verliezer, maar dit keer waren de christen-democraten degenen die feestvierden. ,,Ik had vanmiddag al een goed gevoel over de uitslag”, liet lijsttrekker Noël Suurmeijer (CDA) weten.

,,Dat we twee zetels winnen en de grootste partij worden is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat wij de afgelopen vier jaar heel constructief oppositie gevoerd hebben en dat we er in geslaagd zijn om ervaren krachten als oud-wethouder Harry van Hal op een goede manier te vervangen door jongere mensen. Ik denk dat het nog te vroeg is om nu al uitspraken te doen over de nieuwe coalitie. Duidelijk is dat wij gezien de uitslag het voortouw nemen, maar ik sluit op voorhand geen enkele partij uit en laat alle mogelijkheden open.”

Raadslid Michiel Alting von Geusau uit Esch stond op plaats vijf van de CDA-kandidatenlijst en had niet verwacht terug te keren in de raad. ,,Ik had er niet op gerekend dat we twee zetels zouden winnen, maar het is natuurlijk een prachtig resultaat. Omdat ik een drukke baan heb en vaak in het buitenland ben, leek het me beter om de vijfde plaats in te nemen. Nu we twee zetels gewonnen hebben en ik opnieuw in de raad kom, ga ik gewoon door als raadslid en het geven van mijn mening; zeker omdat ik nu 115 voorkeursstemmen heb gekregen, veel meer dan vier jaar geleden. Ik probeer het zo te regelen met mijn werk dat ik zoveel mogelijk raadsvergaderingen kan bijwonen.”

AFREKENING
Volgens lijsttrekker David Schilleman van Progressief ’96 is het feit dat Samenwerking ’95 veel harder is afgerekend voor het gevoerde beleid dan coalitiegenoot VVD te verklaren. ,,Het belangrijkste speerpunt van Samenwerking ’95 was om woningen te bouwen, wat niet gelukt is. De VVD zette stevig in op het op orde krijgen van de financiële situatie van de gemeente. Dat is wél goed gegaan. Ik denk dat dit een belangrijke reden is voor het verlies van Samenwerking ’95 en het feit dat de VVD haar drie zetels behoudt.”

Schilleman had zelf gemengde gevoelens over de uitslag. Zijn partij Progressief ’96 kreeg 995 van de in totaal 5.372 uitgebrachte stemmen, won een zetel en mag daarom nu drie raadsleden leveren. Positief was ook dat de partij nu 18,5 procent van de stemmen binnenhaalde tegen 15,4 procent in 2002.

,,Ik ben natuurlijk blij dat we er een zetel bij krijgen, maar aan de andere kant had ik meer verwacht van deze verkiezingen. Eén ding is wel duidelijk: met deze uitslag zijn verschillende coalities mogelijk. Het CDA zal het initiatief nemen en ook wij maken kans om in het college te komen. De afgelopen vier jaar hebben we samen met het CDA oppositie gevoerd en waren we het vaak met elkaar eens, alleen over de plannen in het buitengebied van Haaren verschillen we van mening. Maar daar kunnen we wel uitkomen. Of we wethouders kunnen leveren? We hebben daarvoor mensen achter de hand, al kom ik hiervoor zelf niet in aanmerking.”

Coalitiepartij VVD behaalde 21,1 procent van de stemmen tegen 20,0 procent in 2002. Dat betekent dat de partij van lijsttrekker Ton van de Ven opnieuw drie zetels in de raad gaat bezetten. ,,We hadden gehoopt op groei en een zetel erbij, maar desondanks ben ik niet teleurgesteld. Ik had wel verwacht dat we in Helvoirt meer stemmen zouden binnenhalen, dat is jammer. Maar aan de andere kant is het prettig dat we in Esch wel gegroeid zijn. Ik denk ook dat de lage opkomst ons parten heeft gespeeld”, aldus Van de Ven.

,,Deze uitslag toont aan dat we de politieke verhoudingen heel breed kunnen zien. Alle mogelijkheden voor coalitievorming zijn open. De VVD is ook een kandidaat, want we hebben de afgelopen vier jaren een consistent beleid gevoerd en daarnaast onszelf in de campagne ook op een goede manier laten zien.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Peter Corvers (geheel rechts) van de Haarense Omroep Stichting (HOS) in gesprek met de lijsttrekkers van de Haarense politieke partijen. Van links naar rechts: David Schilleman (Progressief '96), Ton van de Ven (VVD), Gert Hoogaars (Samenwerking '95) en Noël Suurmeijer (CDA).
9 maart 2006

Print deze pagina

Terug