LUDIEKE STEUNBETUIGING AAN VERHUISPLAN VOETBALCLUB

ODC verhuist naar Prins Gijsberto Sportpark

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Prins Gijsberto bestrooit de vers gestoken grasplag van burgemeester Van Homelen met Liempdse aarde. Op ludieke wijze vroeg de carnavalsvorst aandacht voor de verhuisplannen van ODC. De prins wordt omringd door ODC-voorzitter Ton Jonkers, burgemeester Jan van Homelen en zijn echtgenote Neeltje, Boxtel-vertegenwoordiger Berry Dankers en adjudant Mascha de Kok.

De nieuwe accommodatie die de gemeente voor voetbalclub ODC wil realiseren in Boxtel-West krijgt de naam 'Prins Gijsberto Sportpark'. Dat heeft de Eendengatse carnavalsvorst dinsdag 28 februari bekendgemaakt toen hij samen met burgemeester Jan van Homelen, ODC-preses Ton Jonkers en 'd'n beste BOC-man van Boxtel' Berry Dankers de eerste spade in de grond stak als ludieke start van de werkzaamheden aan de Renbaan.

Burgemeester Van Homelen had kort tevoren gehoor gegeven aan de opdracht die hij maandag tijdens het politiek café in zaal Rembrandt had gekregen van de koldervorst. Om de aanleg van een nieuw sportcomplex voor ODC te bespoedigen, vroeg prins Gijsberto aan Van Homelen om een emmer grond ter beschikking te stellen van het perceel dat de burgemeester op de hoek van de Mezenlaan en de Esschebaan - op een steenworp afstand van de plek waar de ODC-velden zijn geprojecteerd - in bezit heeft.

Met het plaatsen van de graszode hoopt prins Gijsberto de realisering van een sportpark voor ODC een stap dichterbij te brengen. Gijs Michiels, die dit jaar de scepter zwaaide over Eendengat, greep zijn ludieke machtspositie aan om onder de aandacht te brengen dat de voetbalclub al negen jaar ijvert voor een nieuwe accommodatie als vervanging van de huidige gescheiden locaties aan de Platanenlaan en het Essche Heike. Geen wonder want Gijsberto vult zijn vrije tijd niet alleen met carnaval vieren, maar bekleedt als wedstrijdsecretaris ook een bestuursfunctie bij ODC.

'OUWE MEUK'
Burgemeester Van Homelen liet de vers gestoken plag keuren. ,,Het gras ruikt voortreffelijk", snoof Gijsberto tevreden. ,,Wat zal de bal hier lekker op rollen..." Om het gras goed te laten wortelen werd rondom de graszode wat groeizame Liempdse grond gestrooid die de burgemeester zaterdag tijdens de opening van het carnaval in Ploegersland had gekregen.

Als fervent lid van de voetbalvereniging Boxtel (in de volksmond ook wel aangeduid als BOC) haalde Berry Dankers herinneringen op aan de periode dat hij als pupil ging voetballen. ,,Bij gebrek aan een eigen accommodatie vond BOC destijds gastvrij onderdak bij ODC. Toen was het al 'ouwe meuk' in sportpark Molenwijk. Schandalig dat ODC het 35 jaar nog steeds geen nieuw complex heeft. Als het nieuwe sportpark straks een feit is, moeten de voetballers geen 'dankjewel' hoeven te zeggen, maar zullen anderen hun verontschuldigingen moeten aanbieden voor het feit dat het allemaal zo lang heeft geduurd."

De woorden van Dankers waren koren op de molen van ODC-voorzitter Jonkers die het clublied inzette. Gijsberto en zijn raad van elf vielen spontaan in, mede dankzij de muzikale begeleiding van The Ducktownband die de prins en zijn gevolg vergezelde.
2 maart 2006

Print deze pagina

Terug