BERNADETTE BARTELDS EN JOOST BEKKERS:

'Meewerken aan verbetering van het welzijn in Afrika'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Joost Bekkers en Bernadette Bartelds maken zich op voor een tweejarig verblijf in Zambia. Het Boxtelse tweetal gaat zich onder meer inzetten voor verbetering van de gezondheidszorg.

De rugzakken staan klaar, de flat is ontruimd. Bernadette Bartelds (28) en Joost Bekkers (29) zijn bijna klaar voor vertrek naar Zambia. Hun droom om te gaan werken in een ontwikkelingsland komt uit. Ze vertrekken 24 februari voor een periode van twee jaar naar het Zambiaanse Mpanshya, zo’n tweehonderd kilometer vanaf de hoofdstad Lusaka. Een interview...

Beiden hadden al lang de wens om naar een ontwikkelingsland te gaan. Bartelds en Bekkers willen meer van de wereld zien en ook in een andere cultuur gaan werken. Het is voor een deel idealisme, maar voor zichzelf zien ze het ook als een verrijking van hun eigen leven. Ze zijn erg gelukkig met het feit dat ze nu samen uitgezonden worden en dat ieder in het zelfde gebied de eigen kwaliteiten kan gaan gebruiken.

Ze worden uitgezonden door VSO (Voluntary Services Overseas) een internationale non-profit organisatie die over de hele wereld mensen inzet in ontwikkelingsgebieden. VSO stuurt geen geld maar mensen. Deskundigen op het gebied van gezondheidszorg, techniek, management, landbouw en onderwijs. Het Boxtelse tweetal komt in dienst van het St. Luke’s Mission Hospital in het Chongwe-district. Ze gaan werken voor een lokaal salaris, betaald door het ziekenhuis. VSO schept alle voorwaarden als opleidingen, verzekeringen en ondersteuning. Jaarlijks worden vanuit Nederland ongeveer 130 mensen door VSO uitgezonden. Wereldwijd zijn er ruim tweeduizend mensen per jaar aan het werk voor deze organisatie.

Bartelds zal gaan werken als wijkverpleegkundige. Het is vooral de bedoeling dat ze de gezondheidszorg in het Chongwe-district gaat versterken. Door scholing en ondersteuning zal ze met name de zorg voor de hiv- en aidspatiënten ook de zorg voor de stervenden, de palliatieve zorg, mede vorm gaan geven en begeleiden. De ervaring die ze opgedaan heeft als wijkverpleegkundige in Boxtel en omgeving, waarbij ze gespecialiseerd was in de oncologie, de zorg voor kankerpatiënten, zal haar dan ook goed van pas komen.

Bekkers heeft een technische opleiding (civiele techniek) en gaat in het ziekenhuis het onderhoud structureren en organiseren, maar ook de aanbouw van een nieuwe vleugel aan het ziekenhuis begeleiden. Beiden hebben een aantal aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van ontwikkelingswerk.

Bartelds en Bekkers zijn gelukkig met het feit dat ze in Afrika terechtkomen. Ze zochten een gebied dat nog redelijk primitief is, maar waar al wel een aantal faciliteiten aanwezig is om met het thuisfront te kunnen communiceren. Ze nemen een laptop mee met zonnecellen om voor de eigen stroomvoorziening te kunnen zorgen. Voor internet denken ze naar de hoofdstad Lusaka te moeten rijden, maar ook dat zal wel in orde komen, zo verwachten ze. Beiden hebben het motorrijbewijs behaald omdat de motor in Zambia hun vervoermiddel zal worden.

Politiek gezien lijkt het gebied stabiel. ,,In de verkiezingstijd moeten we ons van politiek afzijdig houden, maar verder verwachten we geen problemen”, vertelt Bartelds. ,,Zambia is een mooi land met vrolijke mensen, maar er heerst veel armoede en de levensverwachting is vrij laag. We zullen dus regelmatig met sterfgevallen van jonge mensen geconfronteerd worden. De mensen lijken met weinig tevreden”, is de indruk die Bekkers van het land heeft waar hij twee jaar zal verblijven.

,,We laten veel achter, maar we hebben echt de indruk daar goed werk te kunnen doen. Twee jaar is een periode waarin we veel kunnen bereiken, maar ook een tijdvak dat voor ons te overzien is”, aldus Bartelds. ,,De mensen daar verdienen onze zorg en daar gaan we voor. Het is van wezenlijk belang dat ook daar de levensverwachting en het welzijn van de mensen verbetert. Het is fijn dat wij daaraan mogen gaan werken”, stelt Bekkers. Bartelds: ,,Het zal hard werken worden, maar dat moet overal: Het is zeker geen vakantie, maar toch verheugen we ons er enorm op.”
23 februari 2006

Print deze pagina

Terug