BEWONERS KRIJGEN BRIEF OVER PARKEERHINDER

Boxtel neemt maatregelen tegen wateroverlast in wijk In Goede Aarde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van een doorgangsweg richting het Newtonplein. Aanhoudende regenval heeft veel wegen in de wijk In Goede Aarde veranderd in modderpoelen.

De gemeente Boxtel heeft deze week maatregelen genomen tegen de steeds groter wordende wateroverlast in de duurzame nieuwbouwwijk In Goede Aarde. Aanhoudende regenval heeft de wijk veranderd in een grote modderpoel. De grootste waterplassen zijn deze week leeggepompt. ,,Maar het blijft een wijk in aanbouw waar de problemen pas na de oplevering van alle woningen echt opgelost kunnen worden", aldus wethouder Ger van den Oetelaar.

Verschillende bewoners van de wijk In Goede Aarde hebben de voorbije weken geklaagd bij de gemeente over wateroverlast. Met name rond het Newtonplein en in de Einsteinstraat staan diepe plassen, maar ook tussenstraten zijn ondergelopen. ,,We hebben deze week een voertuig de wijk ingestuurd dat het water moet wegpompen", aldus Van den Oetelaar. ,,Maar als het blijft regenen, blijft het letterlijk dweilen met de kraan open."

Projectleider Vincent Snels vult aan dat de gemeente probeert de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is bekeken of sommige onverharde wegen tijdelijk voorzien kunnen worden met ijzeren rijplaten. ,,Maar dat is geen oplossing omdat de platen in de modder wegzakken. Dat wordt een grote slippartij." Daarbij komt dat projectontwikkelaar Heijmans werkt aan de afbouw van een aantal woningen en nog altijd bouwverkeer door de wijk rijdt. ,,Daarom is een doorsteek tussen de Einsteinstraat en het Newtonplein erg moeilijk begaanbaar. Het is de aanvoerroute voor bouwmateriaal", stelt Snels.

De projectleider geeft aan dat de gemeente de plekken waar sprake was van de meeste wateroverlast heeft aangepakt. Niet alleen is water opgezogen, ook zijn de diepste kuilen opgevuld met zand. Daarnaast wordt regelmatig nagegaan of de kolken en putten nog open zijn; door de hevige regenval bleken veel putten dichtgeslibd. ,,Mensen die nog steeds problemen hebben, kunnen de servicelijn Openbare Werken bellen. Problemen worden dan zo snel mogelijk opgelost", zo belooft Snels.

FOUT PARKEREN
De inwoners van In Goede Aarde hebben deze week van het gemeentebestuur een bief ontvangen waarin de parkeerproblemen in de duurzame woonwijk aan de kaak worden gesteld. De gemeente merkt dat veel bewoners zich niet of onvoldoende houden aan de parkeerregels. ,,Daardoor ontstaan ongewenste situaties en worden auto's geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn", stelt wethouder Van den Oetelaar.

In de brief wordt uitgelegd welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan het parkeren in de wijk. Op dit moment zijn er in de wijk meer auto's in gebruik dan geparkeerd kunnen worden op eigen terrein. Op diverse plaatsen zijn daarom evenwijdig aan de straat parkeervakken aangelegd die veelal dezelfde rode kleur hebben als het trottoir. Ze zijn wel in een ander verband gelegd. ,,Ook deze plaatsen zijn niet voldoende om het totale aantal geparkeerde auto's te herbergen", constateert het gemeentebestuur in de brief. ,,Daarom is het de bedoeling om – net als in de rest van Nederland – gewoon op straat te parkeren. Dit dient uiteraard aan de overzijde van de parkeervakken te geschieden omdat anders het wegrijden van de auto uit dit vak wordt belemmerd."

Het gemeentebestuur geeft aan dat dit dubbel parkeren wettelijk verboden is. ,,Er kan dus maar aan één zijde van de weg worden geparkeerd omdat anders de doorgang belemmerd wordt." In de ogen van het college draagt het op straat parkeren bij aan meer veiligheid omdat de snelheid van het autoverkeer geremd wordt. Parkeren op trottoirs, zoals onder meer veelvuldig gebeurt in de Huygensstraat, is uit den boze. Ook met twee wielen mag niet op stoepen geparkeerd worden omdat de doorgang van mensen met kinderwagens, rollators en scootmobielen gehinderd wordt.

Wethouder Van den Oetelaar legt uit dat de gemeente rekent op de bereidheid van de bewoners om zich aan de regels te houden. ,,Er zijn genoeg parkeerplaatsen en we voldoen aan de parkeernorm die in het bestemmingsplan is vastgelegd." Deze lijkt met 1,1 echter aan de lage kant. Van den Oetelaar: ,,Het probleem in de wijk In Goede Aarde is niet dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, maar dat mensen de auto niet op de goede plek neerzetten. Zeker als de zogeheten 'parkeerkoffers' tussen de Einsteinstraat en het Newtonplein straks klaar zijn, kan volop geparkeerd worden." Parkeerkoffers zijn parkeervakken voor bewoners en bezoekers die moeten voorkomen dat auto's in woonstraten gestald worden.

In de brief wordt door het gemeentebestuur gewezen op handhaving. Indien de wijkbewoners zich niet aan de verkeersregels houden, worden de politie of buitengewone opsporingsambtenaren ingezet om bekeuringen uit te delen.
23 februari 2006

Print deze pagina

Terug