VERONTRUSTE INWONERS LUIDEN NOODKLOK

Oproep in gemeente Haaren om niet te gaan stemmen

Een groep verontruste Haarenaren heeft in het Esseblad en andere lokale bladen de inwoners van de gemeente Haaren opgeroepen om op 7 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, thuis te blijven en vooral niet te gaan stemmen. 'Wilt u onze actie steunen, plak dan een wit velletje papier tegen uw raam. Zo stemt u toch...blanco!', aldus de groep actievoerders.

Hoewel de briefschrijvers in het Esseblad anoniem blijven, maakt Rens van de Ven uit Haaren, één van de verontruste dorpsbewoners, er geen probleem van om met zijn naam vermeld te worden. ,,We hebben lang met elkaar gesproken over de vraag of we wel of niet onze naam onder het artikel in de lokale bladen zouden zetten. Uiteindelijk hebben we besloten om het niet te doen omdat het ons gaat om de boodschap en niet zozeer om de namen van de mensen", aldus Van de Ven, die aangeeft dat ook in andere Haarense kernen getracht is om medestanders te vinden. ,,Dat is niet gelukt, waardoor onze groep voorlopig alleen uit Haarenaren bestaat. We kregen wel adhesiebetuigingen, maar de mensen waren niet bereid om mee te doen."

De reden dat de groep de inwoners van Haaren oproept om niet te gaan stemmen, heeft te maken met de huidige situatie in de gemeente ten opzichte van tien jaar geleden toen de gemeentelijke herindeling een feit werd. Onder de kop 'Tien jaren heringedeelde gemeente Haaren: bestuurlijke misser en financiële afgang' stelt de groepering dat de samenvoeging negatieve gevolgen heeft gehad voor de kernen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. ,,Herinnert u zich nog de argumenten voor deze noodzakelijke bestuurlijke ingreep? Kleine gemeenten kunnen het hoofd niet boven water houden; zij beschikken over onvoldoende ambtelijke deskundigheid en hebben een relatief veel te duur apparaat. Kortom in het groot gaat het beter en goedkoper", leggen de Haarenaren uit.

,,De oude gemeenten Esch, Helvoirt, Haaren en Udenhout, waar Biezenmortel destijds deel van uitmaakte, stonden er op 1 januari 1996 financieel gezond voor. De belastingen waren redelijk en er waren goede voorzieningen. Het tegendeel van alles wat bereikt moest worden, is gebeurd. We zijn straatarm en betalen belastingen die tot de hoogste in het land horen. Als we daar ook iets zinvols voor terug hadden gekregen, was dat nog te verdedigen, maar we geven steeds meer af. Ook de gemeenschapsvoorzieningen dreigen nu zelfs ten onder te gaan. Veel irritaties tussen het gemeentelijk bestuur en de bevolking zijn terug te voeren op voortdurend geldgebrek."

POLITIEKE PARTIJEN
Volgens Van de Ven en consorten hebben de politieke partijen in Haaren de afgelopen tien jaar de gelegenheid gehad om de gemeente te besturen, maar heeft dit niet tot een verbetering geleid. ,,Het heeft geen zin om aan een van deze partijen opnieuw uw stem te geven, hoe goed de kandidaten voor de nieuwe raad dat ook bedoelen. Na tien jaar is duidelijk dat het kennelijk niet haalbaar is om de gemeente onder de geldende voorwaarden naar tevredenheid van de burgers te besturen. Ga daarom niet stemmen op 7 maart!", stellen de verontruste Haarenaren.

Van de Ven hoopt dat de inwoners massaal gehoor geven aan de oproep. ,,Als een aantal mensen gaat stemmen is dat geen probleem, want wij willen niet bereiken dat er geen gemeenteraad komt. Het gaat ons erom een signaal af te geven richting de provincie en het rijk dat er iets aan de huidige situatie moet veranderen. We willen de aandacht trekken van hogere bestuursorganen. Door een minimale opkomst willen wij bereiken dat de verontwaardiging van de bevolking duidelijk gemaakt wordt", zegt Van de Ven.

,,Dat kan als de mensen massaal thuisblijven en als er bijvoorbeeld maar een opkomstpercentage van dertig procent gehaald wordt. Dan gaan de bestuurders bij de provincie of de Tweede Kamer zich hopelijk afvragen hoe dat nou mogelijk is in Haaren, zodat duidelijk wordt dat het met de herindeling misgelopen is."

RESULTATEN
Van de Ven is geen voorstander van een nieuwe gemeentelijke herindeling. ,,Maar het is wel belangrijk dat naar de huidige situatie gekeken wordt door de provinciale en landelijke bestuurders en dat men zich gaat afvragen hoe het kan dat de resultaten zo slecht zijn. Kijk naar de herindeling in Boxtel, waar Liempde sinds de herindeling deel uitmaakt van de gemeente. Dat was organisatorisch veel beter te regelen omdat Boxtel veel groter is. In Haaren was geen kern met een dominant ambtelijk apparaat."

Volgens de groep Haarenaren zouden de inwoners door wél te gaan stemmen hiermee bevestigen dat men het eens is met de huidige situatie. In het Esseblad zegt de groep hierover: ,,Tien jaar lang hebben we dit nieuwe fenomeen het voordeel van de twijfel gegeven. Nu is er een unieke gelegenheid om een duidelijk protest te laten horen. Bovendien zouden we door toch te gaan stemmen de partijen een nieuw mandaat geven om de ingeslagen weg te vervolgen."
23 februari 2006

Print deze pagina

Terug