PRINS GIJSBERTO VAN EENDENGAT:

'Kritiek maakt ons sterker’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Prins Gijsberto en zijn adjudante Mascha de Kok zijn er helemaal klaar om van carnaval 2006 een onvergetelijk feest te maken.

Gijs Michiels zwaait dit jaar de scepter over Eendengat als prins Gijsberto. Zijn benoeming deed in de aanloop naar het elf-elfbal vorig jaar veel stof opwaaien in carnavalsvierend Boxtel. Samen met zijn adjudante Mascha de Kok kijkt zijne doorluchtige hoogheid onder een smakelijk pilsje terug op die roerige tijd en de periode die daarop volgde.

,,Ik geloof niet dat het al ooit is voorgekomen dat er zoveel kritiek is geuit op de keuze van een prins als in mijn geval. Zeker niet publiekelijk. Ik loop al heel wat jaren mee in de organisatie van openbaar carnaval, maar heb zoiets in ieder geval nooit meegemaakt. Natuurlijk heeft het me geraakt. En niet alleen mij, iedereen van de Stichting Openbaar Carnaval (SOC – red.). Maar neem van mij aan: het heeft ons sterker gemaakt. Samen met het bestuur, de raad van elf en mijn adjudante ben ik helemaal klaar om van carnaval 2006 een onvergetelijk feest te maken."

Het is duidelijk. Prins Gijsberto heeft zich niet uit het veld laten slaan door de vele negatieve opmerkingen die rond zijn persoon werden gemaakt, toen uitlekte dat hij Toon Vriens zou opvolgen als koldervorst van Eendengat. Liefst 23 jaar maakte hij onafgebroken deel uit van de raad van elf voordat hij afgelopen november de Eendengatse scepter in handen kreeg.

In die periode vervulde Gijsberto ook menigmaal de rol van 's prinsen hofnar. Jolig rondspringend en uitgelaten zingend was de nestor van het Eendengatse carnaval steevast een opmerkelijke verschijning. En natuurlijk werden daarbij wel eens de regels van het carnavalsprotocol overschreden. ,,Maar vertel me niet hoe carnaval in elkaar steekt en het spel van de omgekeerde wereld gespeeld moet worden. Ik ken het zottenfeest op mijn duimpje."

WIJZE MANNEN
Gijsberto steekt niet onder stoelen of banken dat hij zich vereerd voelt om dit jaar voorop te gaan in de Eendengatse polonaise. ,,Ik heb onder twaalf van mijn vierentwintig voorgangers heel veel plezier aan dit feest beleefd in de raad van elf. Als je dan nu zelf aan het roer staat, is dat een heel bijzondere ervaring. Ik voel me zo trots als een pauw!"

Al jaren was Gijsberto lid van de Wijze Mannen, een drietal mensen dat kandidaten benadert voor het prinsschap van Eendengat. Ook afgelopen jaar nam de prins zitting in dit kiescollege. ,,Ja, het is waar dat ik vorig jaar tegen de president van de SOC heb gezegd dat het me fantastisch zou lijken om tijdens carnaval 2007, volgend jaar dus, prins te zijn. Dan ben ik immers 25 jaar lid van de raad van elf en bovendien wordt dan het vier keer elfjarig bestaan van Eendengat gevierd. De president, Bert Jongeneel, heeft die opmerking van mij goed onthouden. Hij is degene die uiteindelijk de voordracht van de Wijze Mannen accordeert en heeft mij gevraagd voor volgend jaar."

Dat de Wijze Mannen van de Stichting Openbaar Carnaval op zoek moesten naar een kandidaat voor één jaar viel niet in goede aarde bij Mark Kluijtmans en Marc Zwaneveld, met wie Gijsberto dit jaar de prinskeuzecommissie vormde. ,,Niet verwonderlijk. Een prins mag in Eendengat meerdere jaren aanblijven als hij of zij naar tevredenheid functioneert. En de personen die wij op het oog hadden, zijn te goed om die na één jaar 'af te danken'", vindt ook Gijsberto.

Om uit de impasse te raken, werd de beoogd prins voor 2007 een jaar eerder benoemd. Dat dit nota bene een van de Wijze Mannen zelf was, wekte bij menigeen verbazing. ,,Heel jammer dat er is gelekt. Anders was dit wellicht allemaal niet zo gelopen."

HECHT TEAM
De kritiek op zijn persoon en op de wijze waarop hij is benoemd, kwam in het najaar van 2005 via internet op gang. Het inmiddels opgeschoonde gastenboek van de site www.indegat.nl loog er niet om. ,,Laf. Anders kan ik het niet noemen. Prima als mensen commentaar willen leveren, maar doe dat dan recht in mijn gezicht. En niet onder pseudoniem via internet", stelt zijne doorluchtigheid onomwonden. Dat later ook in de kranten veel te doen is geweest omtrent zijn installatie vindt Gijsberto jammer, maar begrijpelijk.

,,Toch heeft de veelbesproken start van mijn ambtstermijn ook zijn goede kanten. Hoe sterker de kritiek werd, hoe hechter ons team", zegt adjudante Mascha de Kok. ,,We hebben nog iedere keer een voltallige raad van elf op de been kunnen brengen en dat blijkt in het verleden wel eens anders geweest. En de jongens laten zien dat ze weten hoe het prinselijk gevolg zich dient te gedragen." Gijsberto vult aan: ,,Daar wijzen we de raad van elf ook op. Ze vervullen een voorbeeldfunctie: als het gaat om feestvieren, maar evenzeer hoe je respectvol met elkaar omgaat. We weten heel goed dat de mensen ons in de gaten houden."

Dat de 50-jarige prins juist de in Maastricht voor arts studerende De Kok uit Liempde uitkoos om als zijn rechterhand te fungeren tijdens de komende leutvierdaagse blijkt geen toeval. ,,Uit bewondering voor mijn voorgangers wilde ik per se een kind van een ex-prins als adjudant. De vader van Mascha (Jan de Kok – red.) was in 1997 en 1998 Prins Carnaval. Ik vind in haar een geweldige steun en toeverlaat en iemand die ook mijn gezondheid goed in de gaten houdt." Op de vraag of zijn hese stem het tot en met de eendverbranding op dinsdagmiddag volhoudt, antwoordt de koldervorst dan ook met een overtuigd 'ja'. ,,Met zó'n adjudant naast me kan dat niet anders."

Gijsberto heeft in de voorbije maanden laten zien dat de kritiek op zijn persoon onterecht was. Waar hij ook komt, overal heeft hij zijn woordje klaar en in onvervalst dialect verovert hij de harten van veel Waggelaars. ,,Ik ben geen onbereikbare hotemetoot. Ik ben prins voor heel Eendengat en hoop op de mensen het enthousiasme over te brengen dat ikzelf altijd ondervonden heb tijdens dit feest. Centraal daarbij staat dat je carnaval niet alleen viert. In de samenleving kun je het ook niet alleen redden. Vandaar het motto dat ik samen met mijn adjudante heb bedacht: Carnaval, dè vierde nie in oew indje!"
23 februari 2006

Print deze pagina

Terug