B. EN W. DOOR DE KNIE╦N NA RAADSBREDE OPROEP

Parkeergarage Emmaus van de baan

,,Het heeft geen zin om in de gemeenteraad tegen een dikke muur aan te lopen." Met die woorden maakte loco-burgemeester Wim van Erp deze week bekend dat het college van B. en W. afziet van het plan om onder de nieuwbouw van woonzorgcentrum Emmaus een openbare parkeergarage te bouwen. Het bestuur van Zorggroep Elde, waarvan Emmaus deel uitmaakt, is blij maar houdt reserves. Bewoners van Emmaus boden de Boxtelse politici dinsdagavond 1.470 protesthandtekeningen aan.

Nadat de PvdA/GroenLinks vorige week met haar twee coalitiepartners CDA en Combinatie95 in een open brief al opriep om af te zien van een parkeergarage op de plek van Emmaus, volgden ook nog twee initiatiefvoorstellen vanuit de oppositie met dezelfde strekking. Raadsbreed is derhalve gehoor gegeven aan de kritiek van bewoners en personeel van Emmaus.

Het college constateert dat er onvoldoende draagvlak is voor een ondergrondse parkeervoorziening op de locatie Emmaus, hoewel men van mening blijft dat het de beste plek is. In een brief aan de gemeenteraad, die het onderwerp hedenavond, donderdag 23 februari bespreekt, schrijven B. en W. dat met de afwijzende houding van de raadsfracties rekening gehouden zal worden in de verdere planontwikkeling.

,,We zien met belangstelling uit naar de behandeling van het parkeerplan. (...) Bij de behandeling in april zal ten principale moeten blijken of er in de raad voldoende steun is voor verbetering van het verblijfsklimaat in het centrum door aanleg van een geconcentreerde parkeervoorziening", aldus de brief van B. en W.

VIJVER
De vijver bij de raadzaal tegenover Emmaus lijkt nu in de ogen van B. en W. de meest voor de hand liggende locatie om toch een parkeergarage te realiseren. Een deel van het Emmaus-terrein zou daarvoor toch in beeld kunnen komen, omdat voor de vervangende nieuwbouw van het woonzorgcentrum ook goede verkeers- en parkeeroplossingen moeten worden gevonden.

Dat de locatie daarmee nog niet volledig uit beeld is voor de bouw van een parkeergarage, zorgt bij voorzitter Thijs Meulemans van de raad van bestuur van Zorggroep Elde voor de nodigde reserves ten aanzien van het nu ingenomen standpunt van het college van B. en W. ,,We zijn aangenaam getroffen dat het dagelijks bestuur van de gemeente in de brief aangeeft om het bouwplan op korte termijn stedenbouwkundig te perfectioneren", stelt Meulemans in een eerste reactie.

Toch heeft de bestuursvoorzitter van Zorggroep Elde zijn bedenkingen bij de brief van het college aan de raad. ,,Er wordt onvoldoende afstand genomen van het bouwen van een parkeervoorziening op de locatie Emmaus nu men spreekt over een gedeeltelijk gebruik van ons terrein. De deur staat daarmee op een kier."

HANDTEKENINGEN
In een vurig pleidooi voor de Boxtelse politiek riep Meulemans de fracties voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken dinsdagavond op om af te zien van een parkeergarage op de locatie Emmaus.

,,Veel mensen vinden het een slechte combinatie, een woonzorgcentrum en een parkeervoorziening. Dat blijkt uit de vele steunbetuigingen die we de afgelopen weken hebben ontvangen. We zijn dan ook erg blij met de open brief en de initiatiefvoorstellen van de raadsfracties; het plan zit heel hoog bij onze bewoners. We voorzien een jarenlange vertraging van het bouwplan en extra verhuizingen voor onze bewoners. Neem voor een parkeergarage meer afstand van het Emmausterrein."

De oproep van Meulemans werd onderstreept met de aanbieding van 1.470 protesthandtekeningen door Maria Worm-Joosten, een van de bewoners van Emmaus. Commissievoorzitter Willie van de Langenberg nam de handtekeningen in ontvangst en beloofde die vanavond, donderdag aan de gemeenteraad te overhandigen.
23 februari 2006

Print deze pagina

Terug