'EENRICHTINGSVERKEER LIEVER OMDRAAIEN'

Kritiek op verkeersplan voor Clarissenstraat

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In het smalste deel van de Clarissenstraat kunnen auto's elkaar slecht met moeite passeren. Voor fietsers, mindervaliden en voetgangers is het al vele jaren een onveilige situatie.

Niet zozeer het plan om van de Clarissenstraat deels een eenrichtingsweg te maken stuit op kritiek, maar wel de manier waarop dat gaat gebeuren. Met name het gemis van een totaalplan voor het centrum én de gekozen rijrichting (naar de Markt toe) werd wethouder Wim van Erp kwalijk genomen.

Vanuit ondernemerskringen is verontwaardigd gereageerd op het verkeersbesluit van B. en W. om het gedeelte van de Clarissenstraat tussen de Koppel en de Oude Kerkstraat af te sluiten voor autoverkeer in noordelijke richting. Men verwacht met name in de Rozemarijnstraat en Rechterstraat chaotische taferelen. (Vracht)auto's kunnen straks vanuit noordelijke en zuidelijke richting de Markt oprijden, maar het plein alleen via de Rechterstraat verlaten.

,,Daar zijn de straten niet op berekend. Ik begrijp best dat je in het smalle deel van de Clarissenstraat eenrichtingsverkeer wilt instellen, maar doe dat dan in omgekeerde richting. Dus van de Markt af in plaats van ernaar toe", stelde kastelein Geert van de Wal van grand café Rembrandt. Van de Wal sprak dinsdagavond in tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Zaken en zei gesteund te worden door diverse ondernemers in hartje Boxtel.

PROEF
Eerder was al schriftelijk door de Ondernemersvereniging Boxtel (OVB) kritiek geuit op het verkeersbesluit van B. en W. Dat bezwaar zou zijn ingetrokken na een gesprek met vice-voorzitter Arjen Witteveen van de OVB. In een toelichting na afloop van de vergadering stelde Witteveen dat hij inderdaad met Van Erp gesproken heeft, maar dat toen afspraken zijn gemaakt over een proef.

,,Daarvan zie ik in het huidige verkeersbesluit niets terug. Er zou een proef komen met één rijbaan tussen de Oude Kerkstraat en de protestantse kerk. Maar wel voor verkeer in beide richtingen; de ene keer zou het autoverkeer naar de Markt toe moeten wachten, de andere keer het autoverkeer dat naar de Bosscheweg rijdt."

Dat Witteveen zijn bezwaar zou hebben ingetrokken, ontkent hij: ,,Sterker nog, ik heb twee bezwaren ingediend. Eenmaal privé en eenmaal namens de OVB. Dat laatste bezwaar blijkt echter zoekgeraakt in het gemeentehuis."

Ook Henk Nabbe, eigenaar van het winkelpand aan de Rechtertraat waar de Hema is gevestigd, heeft in een uitvoerige schriftelijke zienswijze zijn afkeur uitgesproken over het eenrichtingsverkeer in de Clarissenstraat. ,,Het college is onwijs bezig door een verkeersbesluit te willen nemen tot het beperken van de bruikbaarheid van een van de laatste essentiële verkeersaders van en naar het hoofdwinkelcentrum van Boxtel." Nabbe verwijt het college van B. en W. kortzichtigheid en onsamenhangend beleid.

VOORBARIG BESLUIT
De kritiek van de ondernemers kreeg in de commissievergadering bijval vanuit de oppositiepartijen. Willem van Meurs (SP) noemde het verkeersbesluit 'voorbarig' en wees op de noodzaak van een totaalplan. Door het gemis aan voldoende onderzoek vreest hij dat het besluit juridisch niet overeind zal kunnen blijven. ,,Beter was het geweest dit eerst in het citymanagement te bespreken." Van Meurs drong erop aan het besluit pas te nemen na de verkiezingen.

Dat in andere delen van het centrum extra verkeershinder zal ontstaan door het instellen van eenrichtingsverkeer in de Clarissenstraat, werd ook door Wim van der Zanden (Balans) onderschreven. ,,En dat zal nog erger worden als straks het bouwverkeer van en naar De Croon (gat aan de Markt – red.) zich een weg moet banen door het centrum."

Net als Van Meurs sprak Rob Zink (Democratische Partij Boxtel-Liempde, DPBL) zijn verbazing uit dat het verkeersbesluit wordt genomen voordat er een totaalplan ligt. ,,U hebt de gevolgen niet eens in beeld. De situatie is nu al onveilig voor fietsers en voetgangers en dat wordt op deze manier alleen erger", voorspelde Zink. Henk Vervoorn (VVD) sloot zich daarbij aan. ,,Ik heb meer dan dertig jaar aan die straat gewoond. Het is niet veilig, maar ongelukken zijn er volgens mij weinig gebeurd."

TE KLEIN RIOOL
Wethouder Van Erp meldde dat het verkeersbesluit verband hield met de noodzakelijke opknapbeurt van de riolering in de Clarissenstraat. De gemeente wil de Clarissenstraat vanaf de Markt tot aan de Koppel op dezelfde manier plaveien als nu de Rechterstraat en de Kruisstraat, meldde Van Erp. In de nieuwsbrief die de gemeente drie weken geleden in deze krant publiceerde, wordt echter melding gemaakt van een bestrating zoals op de Markt, dus met halfhoge schuine trottoirbanden.

,,Onze verkeersambtenaren hebben de situatie grondig bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het afsluiten voor doorgaand autoverkeer in noordelijke richting het meest logisch is." Over de smalle trottoirs en de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers wordt volgens de wethouder al vijftien jaar geklaagd. ,,Vooral senioren en ouders met kinderen klagen steen en been."

Nu het wegdek op de schop gaat om de verouderde en te kleine rioolpijpen te vernieuwen, is dat volgens Van Erp een uitgelezen moment om ook de verkeerssituatie aan te passen. ,,In het kader van het nog vast te stellen centrumplan kan de rijrichting later aangepast worden. Maar op deze plek autoverkeer in twee richtingen laten rijden, is in mijn ogen onmogelijk."

Jan de Leijer (Boxtels Belang) ziet de noodzaak van eenrichtingsverkeer ook wel in, maar hield – net als inspreker Van de Wal – een pleidooi om het autoverkeer van de Markt af te leiden in plaats van er naartoe. ,,Nu voor de ene richting kiezen en later voor de andere richting lijkt me niet verstandig. Dat zorgt alleen maar voor verwarring", gaf De Leijer de wethouder mee.

'GEEN UITSTEL'
Wethouder Van Erp voelt er weinig voor om te wachten met de herinrichting van de Clarissenstraat totdat het centrumplan, waarin ook de parkeerproblemen en verkeerscirculatie geregeld moeten worden, klaar is. ,,Dat kan nog jaren duren. De vernieuwing van de riolering duldt geen enkel uitstel en het voorgestelde eenrichtingsverkeer is uitvoerig bekeken door onze ambtenaren."

Tot medio maart kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het verkeersbesluit van B. en W.
23 februari 2006

Print deze pagina

Terug