FAMILIEBEDRIJF KIEST VOOR TEXACO

Benzinestation Stoker blijft lonken naar noord/zuid-as

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het benzineverkooppunt van de familie Stoker aan de Baandervrouwenlaan heeft een metamorfose ondergaan.

Het benzineverkooppunt van de familie Stoker aan de Baandervrouwenlaan heeft een metamorfose ondergaan. Niet alleen prijkt de naam van oliemaatschappij Texaco voortaan op de voorgevel, ook het interieur van de winkel is grondig vernieuwd. ,,We hebben een frisse herstart gemaakt, maar hopen nog altijd op verhuizing naar de noord/zuid-as", zegt eigenaar Ton Stoker.

Met broer Wim bezit Stoker drie benzineverkooppunten in Brabant. Naast de vestiging aan de Baandervrouwenlaan runt de ondernemer een tweetal benzinestations in Heeswijk en Tilburg-Noord. Broer Hans is bedrijfsleider van de vestiging in Boxtel, die in 1978 door vader Wim werd gekocht. ,,Een echt familiebedrijf dus", constateert Ton Stoker. ,,We hebben altijd in de kolen en brandstoffen gezeten."

Zakelijke overwegingen hebben een rol gespeeld bij de overstap naar Texaco. Het contract met Shell liep af. Omdat deze oliemaatschappij in Nederland kleinere verkooppunten afstoot, was dat voor de eigenaars van het Boxtelse benzineverkooppunt aanleiding om alternatieven te bekijken. ,,Texaco kwam al snel in beeld omdat het een hele actieve maatschappij is. Bovendien is het spaarsysteem Rocks bijna net zo populair als Air Miles. In Boxtel worden veel Rocks gespaard, mede door de vestigingen van Super De Boer-supermarkten", aldus Stoker.

Niet alleen de buitenzijde van het bedrijf werd grondig aangepakt. De winkel, die door de jaren heen een belangrijke buurtfunctie heeft gekregen, werd vernieuwd. Het assortiment werd nauwelijks aangepast, wel is de aankleding en inrichting van de winkel 'opgefrist'. Stoker: ,,Mensen uit de wijk weten ons altijd goed te vinden. Men komt langs voor de Margriet of de Libelle, maar ook de nieuwste romannetjes, postzegels en wenskaarten. Denk daarnaast aan de vergeten boodschappen, zoals suiker en koffiemelk die we in ons assortiment hebben."

AARZELING
De eigenaar van het benzineverkooppunt geeft aan dat hij lang geaarzeld heeft om ook het interieur van de winkel aan te pakken. ,,Het is een bekend gegeven dat we al jaren streven naar een verhuizing naar een andere locatie in Boxtel. De noord/zuid-as hebben we nog steeds op het oog; het zou een prima optie zijn om ook in de toekomst geld te verdienen." Stoker vult aan dat ook hij inziet dat de aanwezigheid van een benzineverkooppunt in een vernieuwde woonwijk niet ideaal is. ,,Hier komt driemaal per week een tankauto met 40.000 liter benzine. Dat kan natuurlijk niet."

Hij stelt dat een kostenberekening leert dat zijn bedrijf kostenneutraal voor de gemeente zou kunnen verkassen. ,,Waarom zou je ons bedrijf dan laten staan als het geen geld kost om een benzineverkooppunt uit een woonwijk weg te halen", aldus Stoker. Hij geeft aan dat burgemeester Jan van Homelen als voorzitter van de Stichting Milieuhinder uit de woonomgeving goed op de hoogte is van de problematiek. ,,Ons bedrijf staat ook in een rapport waarin bedrijven genoemd worden die voor verhuizing in aanmerking komen. Dan zou je misschien toch meer medewerking mogen verwachten."

Volgens Stoker wordt in het gemeentehuis nog altijd gewerkt aan een notitie waarin het toekomstig beleid ten aanzien van benzinestations wordt uitgewerkt. ,,De commissie Ruimtelijke Zaken heeft eerder al een duidelijke uitspraak gedaan en in feite aangegeven dat we zouden moeten verhuizen. Wij zouden graag een plekje aan de noord/zuid-as betrekken om Boxtel-Noord te bedienen. Maar zolang niet duidelijk is hoe de gemeente de noord/zuid-as wil inrichten, moeten we afwachten."

Stoker benadrukt dat zijn benzineverkooppunt aan de Baandervrouwenlaan ondanks de discussie over een nieuwe vestigingsplaats goed draait. ,,Het zou echt de laatste noodgreep zijn om hier een onbemand verkooppunt in te richten. Maar dat is totaal niet aan de orde omdat de zaak rendabel is en we onze functie als buurtwinkel heel graag willen behouden. Het is echt een vast aanlooppunt voor veel mensen."

ONGEWENST
Wethouder Ger van den Oetelaar stelt in een reactie dat het gemeentebestuur van Boxtel een verhuizing van het benzinestation naar de noord/zuid-as ongewenst acht. ,,De plekken die in beeld zijn, worden in de toekomst ingericht als woonwijk. Dat hebben we vastgelegd in de structuurvisie plus. We denken dat het gelet op steeds strenger wordende veiligheidsnormen niet verstandig is om nu een benzinestation naar die plek te verplaatsen als we daar in de toekomst huizen willen bouwen." Van den Oetelaar ziet meer heil in de samenvoeging van enkele benzinestations.
16 februari 2006

Print deze pagina

Terug