GEMONDS DORPSHUIS WIL VERBOUWEN

’De Kei biedt veel meer kansen’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voorzitter Hans van Zandvoort van stichting Dorpshuis De Kei houdt in mei een informatieavond en een enquête om erachter te komen wat mensen en verenigingen in Gemonde precies met De Kei willen. Op basis daarvan bepaalt het bestuur wat er aan het dorpshuis verbouwd gaat worden.

De Gemondenaren zelf mogen meepraten over wat er moet gaan gebeuren met dorpshuis De Kei. Het bestuur van de stichting Dorpshuis De Kei wil het gebouw aanpassen en verbouwen zodat er meer verenigingen gebruik van kunnen maken. ,,Maar dan moeten wij wél weten wat hun wensen zijn.”

,,Alle organisaties in Gemonde kampen met dezelfde problemen”, legt voorzitter Hans van Zandvoort van de stichting Dorpshuis De Kei uit. ,,Ze zoeken ruimte. De brede school en de naschoolse opvang moeten hier bijvoorbeeld terecht kunnen. Hetzelfde geldt voor de heemkundekring, de fysiotherapeut en de inmiddels gesloten geldautomaat van de Rabobank. Die zouden hier allemaal een plekje kunnen krijgen.” Overdag staat het gebouw van De Kei opvallend genoeg vaak leeg. Van Zandvoort: ,,Alleen in de avonduren is het hier heel goed gevuld. Met wat aanpassingen aan dit gebouw kunnen we kijken wat we nog méér kunnen bereiken.”

Een ruimte waar hij grootse plannen mee heeft is de zolder van De Kei. ,,Die is groot, maar daar gebeurt tot op heden niets. Hij is niet functioneel: er zit geen vloer in, er is geen ventilatie en geen daglicht. Voordat we daar een vergader- of expositieruimte van kunnen maken moet er dus veel aangepast worden. En er zal een lift in moeten komen om mensen die slecht ter been zijn boven te krijgen.”

Ook vergaderzalen zullen bijgebouwd moeten worden, denkt Van Zandvoort. ,,We moeten nu ’s avonds veel nee verkopen, doordat we te weinig ruimte hebben. Vergaderingen kunnen nu alleen plaatsvinden in de grote zaal of in onze enige kleine vergaderruimte. Op zolder zouden we een paar mooie ruimtes kunnen maken, maar we kunnen misschien ook naar achteren uitbreiden.” De plannen met De Kei leven, meent de voorzitter. ,,Als je op straat loopt door het dorp, hoor je dat veel mensen zich afvragen wat er precies met De Kei gaat gebeuren.”

AFBREUKRISICO
Het bestuur van dorpshuis De Kei heeft de verbouwingsplannen ingezet nadat een onderzoek van de gemeente Sint-Michielsgestel van eind 2003 om met de gezamenlijke dorpshuizen in de gemeente tot één stichting te komen op niets uitliep. ,,Wij hebben dat hele traject doorlopen, er zijn allerlei onderzoeken naar geweest, alle mogelijkheden daarvoor zijn bekeken, maar wij hebben uiteindelijk de conclusie getrokken dat we beter alléén verder kunnen gaan”, vertelt Van Zandvoort.

,,Wij vinden dat er door de gemeente onvoldoende onderzoek is gedaan naar hoe het in de toekomst verder zou moeten met de dorpshuizen en wij willen niet het risico lopen dat het mis gaat. Wij vonden het afbreukrisico te groot. We vinden dat de gemeente Sint-Michielsgestel het plan financieel en sociaal te weinig heeft onderbouwd. Vooral de vraag wat de gemeente in de toekomst precies wil met de dorpshuizen bleek moeilijk te beantwoorden. Daarop hebben wij besloten er niet in te stappen.”

Hij legt uit: ,,Wij hebben als enig dorpshuis in de gemeente Sint-Michielsgestel een gezonde balans. Wij hebben daarom geen zin ingebracht te worden in een overkoepelende stichting, waardoor we tevens verder af komen te staan van de vrijwilligers die in De Kei werken en de Gemondse bevolking voor wie dit dorpshuis bedoeld is.”

INFORMATIEAVOND
Alle mogelijkheden rond de verbouwing van De Kei staan nog open. ,,We gaan alle mogelijke partijen interviewen over wat zij aan ruimtes nodig hebben en dat gaan we vertalen in de verbouwing”, vertelt Van Zandvoort. ,,We verwachten dat er het nodige aan dit gebouw verbouwd moet worden, maar misschien blijkt uit dat onderzoek wel dat dat helemaal niet hoeft. Als dat het geval is doen we uiteraard niets.”

Om erachter te komen wat mensen en verenigingen uit Gemonde met De Kei willen, houdt de stichting Dorpshuis De Kei een informatieavond en een enquête. ,,In het voorjaar, waarschijnlijk in mei, krijgen de Gemondenaren de enquête”, vertelt de voorzitter van het dorpshuis. ,,De informatieavond over De Kei wordt ook rond die tijd gepland.”

Hij vervolgt: ,,De Kei is van de Gemondenaren, en die kunnen er méér mee doen dan nu het geval is. Maar dan moeten wij wél weten wat hun wensen zijn, vandaar het onderzoek dat we gaan doen. Hiervoor moeten we actief de boer op. Er kunnen bijvoorbeeld meer lezingen in De Kei plaatsvinden, maar ook wandel- en fietsclubs zouden van hieruit kunnen vertrekken. Een jeugddisco hebben we hier af en toe al.” Maar ook clubs uit Sint-Michielsgestel die nergens anders terecht kunnen moeten hier een plekje kunnen vinden, meent Van Zandvoort. ,,Tot op heden hebben we veel dezelfde activiteiten hier. Er zou hier ook een informatiecentrum kunnen komen voor natuurgebied Het Groene Woud, waar we in Gemonde aan de rand van zitten”, stelt hij zich voor. ,,Of een bijpassend museum.”

OVERLEVEN
Het is belangrijk dat ook verenigingen uit de regio terecht kunnen in De Kei, meent Van Zandvoort. ,,Gemonde alleen is te klein. De hebt de regio nodig om te overleven.” Gemondse verenigingen krijgen bij het gebruik van het gebouw echter wél de voorkeur. ,,Uiteraard. Zij zitten het dichtst bij en hebben de meeste behoefte om hier gebruik van te maken. Als we daarnaast nog ruimte over hebben kunnen we ook nog verenigingen uit de regio kwijt. We gaan geen verenigingen uit Gemonde weren.” Hoeveel budget er komt voor de verbouwing van De Kei is nog niet bekend. ,,Dat is afhankelijk van de subsidies die we krijgen en hetgeen de verenigingen willen van de nieuwe Kei.”

Daarnaast hoopt de voorzitter op de informatieavond in mei ook mensen enthousiast te maken om zitting te nemen in het bestuur van het dorpshuis en de werkgroep. ,,We hebben kartrekkers nodig voor de activiteitencommissie. Op zich draait De Kei goed, maar het aantal activiteiten in het dorpshuis mag groeien. Dat is mensenwerk. Daar moet je mensen enthousiast voor maken”, legt Van Zandvoort uit. ,,Gemondenaren hebben de behoefte om Gemonde leefbaar te houden. Dorpshuis De Kei werkt daar graag aan mee. Er kan veel meer met dit dorpshuis gebeuren dan er tot nu toe mee gebeurt.”
16 februari 2006

Print deze pagina

Terug