BURGEMEESTER: NIEUWE RAAD WACHT GROTE TAAK

'Boxtel gebaat bij breed
politiek draagvlak’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Jan van Homelen plakt verkiezingsposters op het openbaar aanplakbord bij de Zwaanse Brug.

Burgemeester Jan van Homelen roept de inwoners van Boxtel in een vurig pleidooi op om op dinsdag 7 maart naar de stembus te gaan. Boxtel is vooral gebaat bij een stabiele en breed gedragen coalitie die niet alleen de visie Boxtel Boeit 2002-2010 gaat afronden, maar bovenal een visie moet ontwikkelen voor de periode 2010-2020. ,,Het moet maar eens uit zijn om alleen maar op incidenten te reageren. Polderen blijft het toverwoord, de politiek moet meer dan ooit bereid zijn om ook eens water bij de wijn te doen.”

Met negen politieke partijen die samen 243 kandidaten op hun lijsten hebben gezet stevent Boxtel af op een van de meest boeiende gemeenteraadsverkiezingen van de voorbije decennia. Het politieke speelveld is met de opkomst van Balans en de Progressief Democratische Partij kleurrijk, maar ook verdeeld. Nieuwe politieke partijen rammelen aan de poort van de raadzaal en over drie weken zal duidelijk worden hoe de kiezer omgaat met zoveel vernieuwing in de lokale politiek.

Burgemeester Van Homelen hamert al wekenlang op het belang van een hoge opkomst bij de verkiezingen. En vrijdagmiddag 10 februari, toen in het hele gemeentehuis geen ambtenaar meer te bekennen was, toog hij met emmer en plakkwast naar het parkeerterrein van de Zwaanse Brug om vier promotieposters op te hangen. ,,Het is de eerste keer dat ik dit doe”, bekende de burgemeester, die op een hoge ladder klom en de affiches ophing. Posters van een danceparty in Eindhoven en een optreden van de volkszanger Wesley en Gerard Joling werden bedekt.

,,Stemmen is van reusachtig groot belang omdat gekozen mensen de legitimatie zijn van het openbaar bestuur. Deze bestuurders krijgen het vertrouwen van de burger, maar kunnen ook ter verantwoording worden geroepen. Transparantie moet hoog in het vaandel staan. Laat de raadsleden uitleg geven!” Van Homelen constateert met vreugde dat de partijen klaar zijn voor de verkiezingen en inhoudelijk goed campagne voeren. ,,Er worden prima accenten gelegd en bijzonder is dat tal van debatten worden gehouden over actuele thema’s waar ook politici van andere partijen aan het woord komen. Dat is wel eens anders geweest.”

BELANGRIJKE PERIODE
Boxtel gaat een belangrijke periode tegemoet, stelt de burgemeester. De op 7 maart gekozen gemeenteraad wacht niet alleen de afwerking van de beleidsvisies Boxtel Boeit en Boxtel Bloeit, maar moet zich vooral gaan richten op de toekomst. Van Homelen: ,,De nieuwe gemeenteraad wacht een grote taak, onder meer op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Dat vraagt om een geïntegreerde visie en draagvlak onder de burgers, heel veel draagvlak.”

De burgemeester pleit daarom voor de vorming van een brede coalitie waaraan door veel partijen wordt deelgenomen. Maar een goede oppositie is evenzeer onontbeerlijk, benadrukt Van Homelen, zodat een goede politieke controle is gewaarborgd. ,,Meer dan ooit echter moet de nadruk liggen op het gezamenlijk belang om als gemeenteraad constructief te werken aan de toekomst van Boxtel.” Hij realiseert zich dat een brede coalitie zou kunnen betekenen dat vier of zelfs vijf partijen samen gaan optrekken. En er dus meer dan drie wethouders zullen komen. ,,Ach, ik was vier jaar geleden ook al voor vier wethouders.”

In totaal worden overal in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel verkiezingsposters van veertien bekende inwoners opgehangen. Vier posters worden niet opgehangen omdat de afgebeelde personen een politieke binding hebben met partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Jan van Homelen toog vrijdag 10 februari met emmer en plakkwast naar het parkeerterrein van de Zwaanse Brug in Boxtel om vier promotieposters op te hangen. ,,Het is de eerste keer dat ik dit doe”, bekende de burgemeester.
16 februari 2006

Print deze pagina

Terug