FRANK VAN BEERS NIEUWE BURGEMEESTER VAN BOXTEL

’Samen werken aan de kwalitatieve groei van Boxtel’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een delegatie uit Boxtel bezocht woensdagavond 15 februari de beoogd burgemeester van Boxtel Frank van Beers in zijn huis in Mill om hem persoonlijk te feliciteren met zijn aanbeveling. Van links naar rechts: Voorzitter Willie van de Langenberg van de vertrouwenscommissie, Frank van Beers, wethouder Wim van Erp, raadsgriffier Jouke Vis en gemeentesecretaris Jan Fraanje.

De telefoon in huize Van Beers in Mill staat roodgloeiend. Zowel de vaste lijn als de mobiele telefoon rinkelt onophoudelijk; veel vrienden, bekenden en relaties willen Frank van Beers feliciteren met de unanieme voordracht voor het burgemeesterschap van Boxtel. De vijftigjarige burgemeester van Mill en Sint-Hubert geniet zichtbaar. ,,Ik zal niet ontkennen dat ik heel trots ben, vooral omdat de gemeenteraad mijn kandidatuur unaniem ondersteunt. Het gevoel zou beslist anders zijn geweest als de stemming 11-10 was geweest. Het volle vertrouwen doet me goed.”

De vertrouwenscommissie stond eerder al unaniem achter de kandidatuur van CDA’er Van Beers. De gemeenteraad van Boxtel, die gisteravond in een besloten zitting bijeen kwam, kwam tot hetzelfde oordeel. En daarmee was de kogel door de kerk en konden de andere kandidaten voor het burgemeesterschap in Boxtel afgebeld worden. En Van Beers kreeg het verlossende bericht dat hij als alles meezit op 1 mei de ambtsketen van burgemeester Jan van Homelen mag overnemen.

,,Ik was eigenlijk nog niet toe aan een nieuwe uitdaging”, vertelt Van Beers in de woonkamer van zijn huis aan de bosrand van de ruim 11.000 inwoners tellende gemeente Mill. ,,Maar toen in de gemeente Boxtel een vacature ontstond voor het burgemeesterschap leek me dat heel interessant. Zo ging het destijds ook in Mill. Ik had best langer wethouder willen blijven in ’s-Hertogenbosch, maar toen kwam Mill voorbij. En die wending in mijn carrière wilde ik niet laten schieten.”

Van Beers kent Boxtel van vroeger, toen hij vaak van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven reisde. In Boxtel woont ook familie van zijn vrouw Marianne, net als een studievriend. ,,Toen de plek van Jan van Homelen beschikbaar kwam, zijn we een paar keer naar Boxtel gegaan. Gewoon om sfeer te proeven, om bij onszelf na te gaan of we iets voelen als we in Boxtel zijn. Toen we dat vijfenhalf jaar geleden in Mill deden, pakte dat goed uit. En ook in Boxtel voelden we ons meteen thuis.” Zijn vrouw Marianne vult aan: ,,Als we Boxtel uitreden leek het alsof we van huis weggingen.”

Niet alleen de gevoelens speelden een rol bij de keuze om een sollicitatiebrief te schrijven. Van Beers geeft aan dat Boxtel in zijn ogen een gemeente is waar heel veel gebeurt. ,,Boxtel kent verstedelijking, heeft 15.000 werkplekken en is bezig met herstructurering van woonwijken. Heel stads eigenlijk. Maar Boxtel heeft ook twee pareltjes in de vorm van Liempde en Lennisheuvel. De landschappelijke ontwikkelingen binnen Het Groene Woud en langs de Dommel zijn in één woord fantastisch.” Stralend: ,,Boxtel heeft echt alles wat bij me past.”

GEWICHTIG
Besturen zit Van Beers in het bloed. Voordat hij in 1994 wethouder werd in de toenmalige gemeente Rosmalen, was hij vooral bestuurlijk actief in bijvoorbeeld schoolbesturen en muziekverenigingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd hij direct wethouder in zijn woonplaats.

Na de gemeentelijke herindeling in 1995 werd de CDA’er wethouder in ’s-Hertogenbosch. ,,Daar had ik een zware portefeuille”, blikt Van Beers terug. Naast stadsontwikkeling en openbare werken zat ook ruimtelijke ordening in zijn pakket. ,,Het CDA moest na de verkiezingen een wethouderspost opgeven omdat anders geen college gevormd kon worden. Eén wethouder vonden we prima, als het maar een gewichtige portefeuille zou zijn”, stelt Van Beers.

In Mill klikte het goed, zo benadrukt de opvolger van Jan van Homelen. Daarom overheerst op deze avond een dubbel gevoel, zo erkent hij. ,,Ik ben natuurlijk hartstikke blij met de aanstaande benoeming in Boxtel, maar ik realiseer me ook dat ik hier heel veel achterlaat. Het meeste dat ik achterlaat is goed, ik denk dat de mensen best tevreden zijn. Ik heb hier mooie contacten opgebouwd, we zijn als gezin snel ingeburgerd. Ik hoop dat dat ook in Boxtel gaat gebeuren.”

Van Beers is van huis uit leerkracht. Voordat hij wethouder werd in Rosmalen stond hij op een school voor voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch. Daar gaf hij Nederlands en muziek, later kwam daar informatica bij. ,,Muziek heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Toen ik dirigent was bij een koor werd ik verliefd op de sopraan. Inderdaad, dat is nu mijn vrouw. En helaas, ik ben niet meer actief in een band of een koor – geen tijd! - maar speel thuis wel graag piano. Zingen vind ik heerlijk; in Mill weten ze dat ik elk jaar met carnaval optreed tijdens de pronkzittingen.” Grinnikend: ,,Misschien had ik dat niet moeten zeggen. Voor ik het weet, hebben ze me in Boxtel gestrikt.”

KWALITEIT
Van Beers heeft zich sinds zijn sollicitatie nadrukkelijk verdiept in Boxtel. Hij omschrijft de gemeente als een plaats waar wonen en werken op een relatief kleine plek geconcentreerd zijn, ingeklemd tussen spoorlijnen en de rijksweg A2. ,,Dat kun je zien als een bedreiging, maar ik benader het graag vanuit de positieve kant. De ligging kan ook kansen bieden. Het lijkt me heel interessant om met infrastructuur bezig te zijn. Liempde speelt daarin natuurlijk een speciale rol, omdat de kwaliteit van dit prachtige dorp behouden moet blijven.”

De opvolger van burgemeester Van Homelen geeft aan dat hij zijn kennis en ervaring vooral wil gebruiken om de ontwikkeling van Boxtel verder vorm te geven. ,,In de strategische visie Boxtel Bloeit is natuurlijk een belangrijke aanzet gegeven. Ik vind dat in de toekomst de kwalitatieve groei van Boxtel centraal moet staan.”

Gevraagd naar zijn kwaliteiten zegt Van Beers dat hij de verbinder wil zijn waarover in de profielschets zoveel wordt gerept. ,,Ik heb altijd de behoefte en de wens om mensen met elkaar te binden. Met elkaar ben je meer, het geheel is meer dan de som der delen. Ik vervul graag de rol van initiator, katalysator en stimulator, maar ben ook heel graag ’één van ons. Daarom willen we heel snel in Boxtel gaan wonen, zodat we er snel boodschappen kunnen doen en de mensen leren kennen. Zodra je in een plaats woont, raak je betrokken, voel je wat er leeft.”

LOGEERHUIS
Van Beers vertelt dat de verhuizing naar Boxtel ook een belangrijk praktisch voordeel heeft. Zijn tweelingdochters Annemarieke en Saskia (20) wonen momenteel in een logeerhuis in Ottersum, maar zullen in de nabije toekomst verhuizen naar een onderkomen van Stichting Cello in ’s-Hertogenbosch. ,,Door de kinderen zijn we enigszins gebonden aan Brabant”, vertelt de toekomstige burgemeester van Boxtel. ,,Ik houd altijd rekening met de afstand tot ’s-Hertogenbosch. Vanuit Mill is dat drie kwartier, straks ben ik vanuit Boxtel heel rap in ’s-Hertogenbosch om naar de meiden te gaan. Ik zal nooit solliciteren in Emmen of Kerkrade, ik blijf lekker dichtbij.”

Naast Annemarieke en Saskia heeft het echtpaar Van Beers een zoon, Jan-Hein (23), die in ’s-Hertogenbosch woont en in Tilburg studeert. Ook Jan-Hein heeft politieke aspiraties; hij staat als nummer zes op de kandidatenlijst van het CDA in ’s-Hertogenbosch en maakt veel kans om raadslid te worden. Van Beers’ broer Henk is momenteel burgemeester van Roermond.

De komende maanden zal Van Beers zich verder verdiepen in zijn nieuwe gemeente. Hij zal na zijn benoeming geen evenbeeld zijn van burgemeester Van Homelen, zo benadrukt hij. ,,Iedereen heeft een eigen stijl en het zou niet goed zijn als ik Jan zou gaan imiteren. Als je iemand wil nadoen die zijn sporen zo dik heeft verdiend, kan het alleen maar tegenvallen. Ik blijf liever mezelf. Als burgemeester vind ik het in elk geval belangrijk dat je gezag hebt en krijgt. Burgemeester moet je zijn bij grote en leuke gebeurtenissen, maar je moet er vooral ook zijn bij groot en klein leed.”

De klok slaat bijna tien als de bel gaat in huize Van Beers en een delegatie uit Boxtel binnenkomt om Van Beers te feliciteren. Voorzitter Willie van de Langenberg van de vertrouwenscommissie arriveert, samen met secretaris Jan Fraanje en raadsgriffier Jouke Vis om de beoogd burgemeester persoonlijk te feliciteren met zijn aanbeveling.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voorzitter Willie van de Langenberg van de vertrouwenscommissie overhandigt een bloemetje aan Marianne van Beers, de vrouw van de beoogd burgemeester van Boxtel Frank van Beers.
16 februari 2006

Print deze pagina

Terug