OPVOLGER JAN VAN HOMELEN BEGINT OP 1 MEI

Frank van Beers burgemeester van Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers van de gemeente Mill en Sint-Hubert is voorgedragen als de opvolger van burgemeester Jan van Homelen in Boxtel. Van Beers is lid van het CDA en heeft veel bestuurlijke ervaring.

Frank van Beers (50) wordt de nieuwe burgemeester van Boxtel. De huidige burgemeester van de gemeente Mill en Sint-Hubert is gisteravond door de gemeenteraad unaniem voorgedragen als de opvolger van burgemeester Jan van Homelen, die op 1 mei met pensioen gaat. Van Beers is lid van het CDA en heeft een grote bestuurlijke ervaring.

In totaal twaalf kandidaten solliciteerden vorig jaar naar de vacature van burgemeester in Boxtel, onder wie één vrouw. De vertrouwenscommissie onder leiding van raadslid en waarnemend raadsvoorzitter Willie van de Langenberg kwam na een ’voorbeeldige’ procedure tot de unanieme aanbeveling van Van Beers, die op alle fronten voldoet aan de profielschets die vorig jaar door de gemeenteraad werd opgesteld. Van Beers was eerder wethouder in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch alvorens hij in 2001 werd benoemd tot burgemeester van Mill en Sint-Hubert.

De Boxtelse gemeenteraad steunde de aanbeveling van de vertrouwenscommissie gisteravond tijdens een besloten vergadering unaniem. Formeel staat nog niet vast dat Van Beers het burgemeesterschap van Jan van Homelen zal overnemen, omdat de aanbeveling van de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad wordt doorgespeeld naar minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uiteindelijk is het de Kroon die de burgemeester zal benoemen. Volgens voorzitter Van de Langenberg van de vertrouwenscommissie is het sinds de invoering van de regels voor benoeming van burgemeesters niet voorgekomen dat een minister afwijkt van de aanbeveling. ,,We hebben als vertrouwenscommissie gezocht naar een verbinder en een realisator en we denken dat we daarin bijzonder goed geslaagd zijn”, vertelde Van de Langenberg gisteravond tijdens een persconferentie in het gemeentehuis.

,,We vertrouwen erop dat we met Frank van Beers vele jaren kunnen bouwen aan de constructieve toekomst van de gemeente Boxtel.” De vertrouwenscommissie oordeelde tijdens de sollicitatieprocedure al snel dat Van Beers het beste bij de verwachtingen in Boxtel paste.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Frank van Beers kijkt er naar uit om vanaf 1 mei aan de slag te gaan als burgemeester van Boxtel.

MOOIE GEMEENTE
Van de Langenberg wilde geen details geven over de motieven die de doorslag hebben gegeven voor de aanbeveling. Ook wilde hij niet ingaan op de identiteit van de elf andere kandidaten voor het burgemeesterschap in Boxtel. Wel vertelde de voorzitter van de vertrouwenscommissie dat burgemeester Van Homelen gisteravond als eerste is geïnformeerd over de voordracht. Van Homelen kent zijn opvolger goed, onder meer doordat ze samen zitting hebben in het regionaal college van politie, brandweer en GGD, alsmede de Provinciale Planologische Commissie.

Van Beers stelde gisteravond tijdens een interview met Brabants Centrum in zijn woning in Mill dat hij Boxtel goed kent, onder meer omdat familie van zijn vrouw Marianne en een studievriend in Boxtel wonen en hij er vroeger regelmatig kwam. ,,Ik ken Boxtel als een mooie gemeente waar veel gebeurt en het een uitdaging is om een bijdrage te leveren aan processen van verstedelijking, het behoud van 15.000 werkplekken en de versterking van de landschappelijke ontwikkeling, zowel in Het Groene Woud als langs de Dommel.”

De aanstaande burgemeester van Boxtel wil zich zo snel mogelijk in zijn nieuwe gemeente vestigen. ,,In Mill lukte dat binnen drie maanden, wie weet lukt het weer zo snel. Ik wil ’één van ons’ zijn omdat ik vind dat je dan meer betrokken kunt zijn. Als je snel inburgert, voel je beter wat er leeft, niet alleen als burgemeester, maar ook als burger die zijn boodschappen doet in de supermarkt.”

AFSCHEID
Het afscheid van burgemeester Van Homelen wordt momenteel voorbereid door een commissie die bestaat uit de drie wethouders Wim van Erp, Ger van den Oetelaar en Anton van Aert, raadsgriffier Jouke Vis, gemeentesecretaris Jan Fraanje en waarnemend voorzitter van de gemeenteraad Willie van de Langenberg. De festiviteiten zullen zich concentreren rond het laatste weekeinde van april, wanneer onder meer een bijzondere raadsvergadering wordt belegd waarin afscheid wordt genomen van Van Homelen.

30 April is de laatste werkdag van de vertrekkende burgemeester. Volgens commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen is de kans groot dat zijn opvolger Van Beers op 1 mei aan de slag kan gaan. Dat heeft de commissaris recentelijk laten weten aan de vertrouwenscommissie, die onder anderen bestond uit de fractievoorzitters van de zeven partijen in de gemeenteraad. De eenmansfractie van Balans was niet vertegenwoordigd omdat deze partij pas na de vorming van de commissie is ontstaan.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Toekomstig burgemeester Frank van Beers van Boxtel poseert met zijn vrouw Marianne en zoon Jan-Hein in de huiskamer van zijn woning in Mill. De dochters Annemarieke en Saskia staan niet op de foto; zij wonen in een logeerhuis in Ottersum.
16 februari 2006

Print deze pagina

Terug