COLLEGE: 'HET M”ET NIET, HET KŃN'

Coalitie haalt streep door parkeergarage Emmaus

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bewoners en personeel van Emmaus zien geen heil in parkeergarage onder de toekomstige nieuwbouw van hun woonzorgcentrum.

De kritiek die bewoners van woonzorgcentrum Emmaus hebben op het plan van de gemeente Boxtel om een parkeerkelder onder een bejaardenhuis aan de Mgr. Bekkersstraat te bouwen, lijkt succes te hebben. De coalitiepartijen CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks hebben dinsdag 14 februari een 'klemmend beroep' gedaan op het college van B. en W. om af te zien van een parkeergarage op die plek.

De fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen achten in een open brief aan het college de optie van een parkeergarage onder het nieuwe Emmaus niet langer verantwoord. Men wijdt dat enerzijds aan het 'bestuurlijk vacuŁm' dat is ontstaan nadat vorige maand een meerderheid van de raadsfracties het voorstel voor een parkeerbeleidsplan van de politieke agenda haalde. Anderzijds is ook de grote tijdsdruk op de bouwplannen van de Zorggroep Elde, waar Emmaus een onderdeel van vormt, reden om af te zien van een parkeergarage op deze plek, oordelen Pieter Springer (CDA), Peter van de Wiel (Combinatie95) en Jos van Ooijen (PvdA/GroenLinks).

Het drietal zegt 'grote zorg' te hebben over de onrust die is ontstaan bij de bewoners van Emmaus. ,,Vooral het vooruitzicht voor hen dat de toch met de nodige spanning tegemoet geziene verhuizing nůg langer op zich laat wachten, is voor onze fracties een onverteerbare zaak." Daarnaast vreest de coalitie schadeclaims.

'GOEDE LOCATIE'
Loco-burgemeester Wim van Erp liet voordat de open brief bekend werd al weten dat het nieuwbouwplan voor Emmaus wat het college betreft essentiŽler is dan de realisering van een parkeergarage op die plek. ,,Toch vinden we het als college nog steeds een goede locatie. Maar het můet niet op deze plek, het kŠn. De gemeenteraad moet zich er maar over uitspreken."

De raadsleden krijgen donderdag 23 februari de gelegenheid om zich over de parkeergarage bij Emmaus uit te spreken dankzij een initiatiefvoorstel van Wim van der Zanden (Balans). Dit raadslid drong donderdag in een brief aan om de bouwplannen van Emmaus niet in het gedrang te laten komen door de bouw van een parkeerkelder. Voor het zover is buigt het college van B. en W. zich dinsdag 21 februari over de zaak.

Als Emmaus afvalt als locatie voor een openbare parkeerkelder, blijven drie andere opties over volgens het parkeerbeleidsplan dat in conceptvorm in november 2005 werd gepresenteerd. Garagebedrijf Nivo (Clarissenstraat), supermarkt C1000 en het processiepark bij Duinendaal zijn op termijn volgens de opstellers van het nieuwe parkeerbeleidsplan alternatieven voor de locatie Emmaus.

Zorggroep Elde voert aan dat de bouw van een parkeergarage tot vertraging van het nieuwe bejaardenhuis leidt. Dat is voor Van Erp echter niet vanzelfsprekend. ,,Het is voor mij nog niet zeker of Emmaus zůnder parkeergarage wel op tijd klaar zal zijn."

Met 'op tijd' bedoelt de loco-burgemeester uiterlijk 2008, wanneer de noodhuisvesting op de locatie Lindenlust ontruimd moet worden. ,,Als het probleem actueel wordt en blijkt dat deze tijdelijke woonruimte langer benut moet worden, zullen we als gemeentebestuur meewerken om dit mogelijk te maken." Dat betekent volgens Van Erp niet dat de gemeente dan op voorhand planschadevergoedingen voor haar rekening zal nemen. Diverse omwonenden van de tijdelijke uitbreiding van Lindenlust (waar nu tijdelijk de bewoners van woonzorgcentrum Simeonshof zijn gehuisvest) hebben met succes een financiŽle vergoeding geŽist. Overigens zeer tegen de zin van de gemeenteraad. De planschadevergoedingen komen voor rekening van de Zorggroep Elde, zo is bepaald bij de afgifte van de bouwvergunning voor de noodhuisvesting.

'WAAN VAN DE DAG'
Gelijktijdig met het versturen van de open brief door de coalitiepartijen deed CDA-lijsttrekker Springer dinsdagavond tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in zaal Fellenoord de oproep aan het college van B. en W. om het idee van een ondergrondse parkeergarage bij Emmaus te verlaten. ,,We moeten verder gaan met het bouwplan voor Emmaus en in het belang van de oudere bewoners voorkomen dat de nieuwbouw vertraging oplevert. Dat kunnen we de ouderen niet aan doen."

Wethouder Ger van den Oetelaar, tevens lijsttrekker van Combinatie95, verbaasde zich over het tijdstip van de oproep. Hoewel ook de fractievoorzitter van zijn eigen partij de open brief onderschreef, zei de wethouder zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de opmerkingen van de CDA-lijsttrekker verband houden met de 'waan van de dag', waarbij hij doelde op de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

,,Ik dacht dat het de bedoeling was dat het parkeerplan eerst in het citymanagement besproken zou worden, maar kennelijk is dat niet nodig. Er spelen altijd veel emoties rond de verkiezingenĒ, zei Van den Oetelaar, die daarmee wilde aangeven dat het niet verstandig is om overhaaste beslissingen te nemen. Dit omdat emoties volgens hem geen goede basis vormen voor het nemen van belangrijke besluiten.

Van den Oetelaar sluit zich aan bij de woorden van loco-burgemeester Van Erp dat de locatie Emmaus kan, maar niet moet. En ook hij ziet het argument van een mogelijke vertraging als niet reŽel. ,,Als Zorggroep Elde had willen bouwen zonder risico, had ze een bouwplan moeten presenteren dat past binnen het bestemmingsplan. Daar heeft men niet voor gekozen en dus is het nog maar de vraag of de nieuwbouw tijdig kan worden gerealiseerd. Daar doet de combinatie met een parkeergarage niets aan af."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Achter de ramen van Emmaus geven bewoners uiting aan hun protest door middel van spandoeken.
16 februari 2006

Print deze pagina

Terug