BOXTELSE BASISSCHOOL KOPLOPER IN NEDERLAND

Keurmerk voor opvangservice van
De Walpoort

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Archiefopname van de lunch die dagelijks in basisschool De Walpoort wordt geserveerd aan kinderen van de tussenschoolse opvang. Links staat co÷rdinator Anneke Iqbal, rechts Ans van Roy.

De Boxtelse basisschool De Walpoort heeft als een van de eerste scholen in Nederland een kwaliteitskeurmerk gekregen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Het keurmerk van het Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang (IOS) werd gisteren in Ede uitgereikt aan de medewerkers Anneke Iqbal en Ans van Roy, die zorg dragen voor de co÷rdinatie van de opvang. ,,Onze prestaties vormen een inspiratiebron voor het opvangbeleid van de Stichting Sint-Christoffel", stelt Walpoort-directeur Niek Scholts.

De voor-, tussen- en naschoolse opvang is het voorbije jaar steeds verder uitgewerkt op De Walpoort. Nadat medio 2004 werd gestart met een ontbijtservice voor kinderen, werd met ingang van het schooljaar 2005-2006 ook tussen de middag een gezonde broodmaaltijd geserveerd voor de overblijfkinderen. Inmiddels biedt De Walpoort kinderen die meedoen aan de naschoolse opvang ook een kopje thee en een broodje. ,,We geven ze rust en nieuwe energie om mee te gaan doen aan extra activiteiten die na school georganiseerd worden", aldus Scholts.

Iqbal vertelt dat de maaltijdservice voor de kinderen is uitgegroeid tot een doorslaand succes. ,,Waar het eten van boterhammetjes tussen de middag vroeger amper een kwartiertje duurde, zitten we nu drie kwartier lang heel gezellig aan tafel. Niet alleen eten de kinderen beter, ook leren ze goede tafelmanieren en worden na afloop de tanden gepoetst." Het zijn volgens de co÷rdinator allemaal elementen die door het IOS zijn beoordeeld alvorens het kwaliteitskeurmerk kon worden uitgereikt.

ALLE KINDEREN
Directeur Scholts geeft aan dat de opzet van de voor-, tussen- en naschoolse opvang grondig is vastgelegd in de werkwijze van De Walpoort. ,,De opvoedkundige boodschap van de school valt samen met de ideeŰn van de opvang, zodat sprake is van een prima combinatie." Hij benadrukt dat de opvang niet alleen bedoeld is voor kinderen die op De Walpoort zitten. ,,De service is voor alle kinderen in de wijk. Als we straks in het nieuwe gebouw zitten, krijgen we een aparte ruimte waar alle wijkkinderen van deze voorziening kunnen profiteren."

Scholts roemt de meerwaarde die een goede opvang kan hebben voor de kinderen. Niet alleen komen ook de kinderen die thuis geen ontbijt krijgen met een volle maag in de klas, ook is er de garantie dat in de middagpauze gezond en verantwoord wordt gegeten. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor de verschillende broodmaaltijden, maar in sommige gevallen grijpt de school zelf in. ,,We hebben wel eens gezinnen waar bepaalde problemen zijn waardoor kinderen geen ontbijt krijgen. Dan zorgen we er als school voor dat ze geholpen worden", aldus de directeur van De Walpoort.

Hij geeft aan dat daarmee het belangrijkste doel van zijn school wordt bereikt: kinderen klaarstomen voor een zo goed mogelijke carriŔre op het voortgezet onderwijs. Niet alleen de maaltijden van de opvang zijn daarom belangrijk, ook naschoolse projecten als Wereldwijk en Talentenklas spelen een rol. Scholts: ,,Creatief en wereldverkennend gaan we na schooltijd op vrijwillige basis met deze kinderen aan de slag om ze zo goed mogelijk de Nederlandse taal te leren. We merken dat dit van doorslaggevend belang is voor de latere schoolloopbaan."

De aanpak werpt vruchten af. Waar recentelijk slechts 10 procent van de schoolverlaters van De Walpoort richting havo en vwo ging, staat de score dit jaar op 40 tot 50 procent. ,,En dat komt niet omdat we dit jaar toevallig een goede klas hebben. De cijfers voor de komende jaren laten zien dat we dit niveau volhouden en dat is een goed teken", zegt Scholts. De directeur vult aan dat de toeloop richting zijn school eveneens groeit. ,,Waar we jarenlang een stabiel leerlingenaantal kenden, zien we nu stevige groei. Binnenkort groeien we naar 130 leerlingen." In alle gevallen gaat het om allochtone kinderen.

NIEUWBOUW
De groei stelt de directeur van De Walpoort voor problemen. Het gebouw aan het Ronduutje, dat bijna twee jaar geleden werd betrokken na de verhuizing van de Molenwijkschool, is te klein en voldoet nauwelijks aan de eisen. Daarom hoopt Scholts vurig op een snelle bouw van het wijkvoorzieningencentrum in het hart van de Selissenwal. Daarin komt naast gemeenschapshuis De Walnoot ook de nieuw op te richten Prinses Amaliaschool. ,,Eigenlijk zouden we al eind 2006 een nieuw gebouw kunnen betrekken, maar dat gaan we dus niet redden", verzucht Scholts. ,,Nu is alles erop gericht om eind 2007 te verhuizen. Nog langer kunnen we het echt niet volhouden aan het Ronduutje."

Scholts hoopt dat de bouwplannen geen verdere vertraging oplopen en houdt zich vast aan de 'maximale inzet' waarmee Stichting Sint-Christoffel werkt aan de uitwerking van de schetsen. Hij betreurt vooral dat 'externe factoren' tot zoveel vertraging hebben geleid. Hij verweet de landschapsarchitecten van bureau LA4Sale onlangs dat ze onvoldoende rekening houden met de toekomstplannen van de school. ,,Ze hebben echt zand in de machine gestrooid en dat neem ik ze kwalijk", mopperde Scholts deze week.

Het behalen van het kwaliteitskeurmerk voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang beschouwt hij als een belangrijke ruggensteun voor het werk van de mensen van De Walpoort. Scholts: ,,Alles is erop gericht om kinderen zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. En dat betekent soms dat je tegen de stroom moet oproeien. Helaas is het Nederlands onderwijs niet altijd zo flexibel en bepalen de leerboeken nog altijd het tempo. Maar ik denk dat we op De Walpoort een goede balans hebben gevonden."
9 februari 2006

Print deze pagina

Terug