KRITIEK OPPOSITIE OP CONTRACT VOOR JEUGDHONK

'Boxtel legt hoofd in de strop'

Alle fracties in de Boxtelse gemeenteraad zijn blij met een nieuw jongerencentrum in de voormalige Bracbant Havo. Toch werd met name door de oppositiepartijen deze week flinke kritiek geuit op de exploitatieovereenkomst die het college van B. en W. gesloten heeft. Door toezeggingen over de bouw van appartementen aan projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans heeft de gemeente het hoofd in de strop gelegd, stelt de VVD.

Voor het symbolische bedrag van één euro koopt de gemeente Boxtel op 1 mei het voorste deel van het leegstaande havogebouw aan de Baroniestraat om er een jongerencentrum te vestigen. Die koop wordt gesloten met projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans die gevestigd is in Uden en Eindhoven.

Het bedrijf moet er dan wel in slagen het schoolgebouw over te nemen van de huidige eigenaar, de Stichting Sint-Ursula. Deze rechtspersoon heeft het gebouw in de jaren tachtig overgenomen van de zusters Ursulinen, nadat die uit Boxtel vertrokken. De opbrengst van de verkoop van het gebouw is bestemd voor culturele activiteiten voor de havo-leerlingen die na een fusie gehuisvest zijn in het Jacob-Roelandslyceum.

De gemeente heeft nooit overeenstemming kunnen bereiken over de aankoop van het schoolgebouw met de Stichting Sint-Ursula. Of dat Hendriks Coppelmans wel is gelukt, wist wethouder Anton van Aert maandag 6 februari tijdens de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken nog niet te vertellen. Hij beloofde daarover op 23 februari, als de gemeenteraad een besluit neemt over de overeenkomst, meer duidelijkheid over te verschaffen.

In de overeenkomst die de gemeente en de projectontwikkelaar hebben gesloten is ervan uitgegaan dat de verkoop van het leegstaande pand per 1 februari een feit zou zijn. Sint-Ursula en Hendriks Coppelmans hadden daartoe begin januari een principe-overeenkomst gesloten.

APPARTEMENTEN
Voor de projectontwikkelaar is het contract met de gemeente Boxtel lucratief omdat het bedrijf daarmee tegelijk de toezegging krijgt om aan de oever van het Smalwater een complex met 41 appartementen te bouwen. Door die toezegging legt Boxtel het hoofd in de strop, stelde commissielid Gerlof Roubos van de VVD. Net als Nick Geerlings van de Socialistische Partij en Wim van der Zanden (Balans) toonde Roubos zich sceptisch over de haalbaarheid om op de plek van het achterste deel van het havo-complex woningen te realiseren. Ze uitten de vrees dat de provincie niet zal meewerken aan zo'n bouwplan.

Als het uiteindelijk niet lukt om woningen te bouwen op deze locatie mag Hendriks Coppelmans van de gemeente elders in Boxtel een soortgelijk bouwproject realiseren. ,,Ik ben bang dat we zo'n alternatieve bouwlocatie niet voorhanden hebben en dat de gemeente van de projectontwikkelaar een flinke schadeclaim aan haar broek krijgt", betoogde Roubos.

Volgens wethouder Van Aert is de ongerustheid van de VVD'er niet terecht. ,,Door ambtenaren van de provincie is schriftelijk bevestigd dat woningbouw op deze plek denkbaar is. Mocht dat uiteindelijk niet het geval zijn, dan beschikken we over genoeg andere plekken waar Hendriks Coppelmans appartementen zou kunnen realiseren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de diverse plaatsen waar scholen plaatsmaken voor woningbouw", aldus Van Aert.

VERWACHTINGSVOL
In de overeenkomst die de gemeente en Hendriks Coppelmans hebben gesloten is een ontbindend artikel opgenomen waarin is bepaald dat de deal niet doorgaat als de gemeenteraad op 26 januari 2006 er niet mee instemt. ,,Waar praten we hier dan over? We staan voor een voldongen feit", constateerde fractievoorzitter Willie van de Langenberg van de Democratische Partij Boxtel/Liempde.

,,Op 26 januari hebben we deze overeenkomst niet behandeld en dus is het contract van kracht. Dat we er niet over gesproken hebben komt niet omdat de gemeenteraad aandrong op meer tijd, zoals de wethouder in de pers suggereerde, maar omdat de stukken eenvoudigweg niet op tijd klaar waren."

Met enig schaamrood op de kaken gaf de wethouder toe dat de datum in het contract niet zo expliciet genoemd had mogen worden. ,,Maar als de gemeenteraad op 23 februari alsnog haar goedkeuring onthoudt, zal het college van B. en W. haar uiterste best doen om de overeenkomst te ontbinden", beloofde Van Aert.

De coalitiepartijen CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks spraken waardering uit voor het bereikte resultaat. ,,We moeten niet te veel terugkijken op de moeizame jaren die achter ons liggen maar verwachtingsvol uitzien naar de geboorte van een nieuw jongerencentrum", zei commissielid Joke van de Sande (Combinatie95) in een poging met een meer positieve benadering tegenwicht te bieden aan de kritische kanttekeningen vanuit de oppositie.

INSPREKERS
Tijdens de commissievergadering werd door enkele omwonenden gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Joep Elemans, bewoner van de wijk Zandvliet, pleitte ervoor om het voormalige sportveld van de Bracbant Havo toch vooral ook te benutten voor speelvoorzieningen voor de jeugd in de wijk. De gemeente wil het perceel aanwenden voor natuurontwikkeling, een voorwaarde die de provincie heeft gesteld aan woningbouw op het havo-terrein. Een zelfde pleidooi hield voorzitter Ger Daverveld namens de wijkbewoners die zijn verenigd in de Belangengroep Zandvliet.

Net als Leo van der Weide, bewoner van de Baroniestraat, drong Daverveld er ook op aan om van meet af aan goede maatregelen te nemen die overlast door bezoekers van het jongerencentrum moet tegengaan. Van der Weide wees voorts op de voorgenomen ontsluiting van het jongerencentrum en het appartementencomplex. Die is gepland via de voormalige fietsenstalling van de havo. In de ogen van Van der Weide ontstaat hierdoor een gevaarlijke verkeerssituatie in de Baroniestraat. Van der Weide weet zich onder meer gesteund door het bestuur en de directie van de tegenover het havo-gebouw gesitueerde Angelaschool.
9 februari 2006

Print deze pagina

Terug