BOXTEL: PARKEERGARAGE ONDER WOONZORGCENTRUM

Zorggroep Elde beducht voor vertraging nieuwbouw Emmaus

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname van woonzorgcentrum Emmaus aan de Mgr. Bekkersstraat. De nieuwbouwplannen van de Zorggroep Elde worden vertraagd doordat het gemeentebestuur vasthoudt aan de bouw van een parkeergarage onder het nieuwe complex. (Archieffoto Brabants Centrum).

De raad van bestuur van de Zorggroep Elde is een fel tegenstander van het plan om onder de nieuwbouw van woonzorgcentrum Emmaus een parkeerkelder voor vierhonderd auto's te bouwen. Voorzitter Thijs Meulemans van de raad van bestuur vindt de combinatie van een woonzorgcentrum met een grote parkeergarage die 24 uur per dag open is slecht. Wethouder Wim van Erp weerspreekt alle kritiek en ziet de bouwplannen van Emmaus als een kans om de parkeerproblemen in het centrum van Boxtel op te lossen.

De Zorggroep Elde had deze maand de nieuwbouwplannen van Emmaus willen presenteren, maar moest daar volgens bestuursvoorzitter Meulemans van afzien omdat het gemeentebestuur per se een parkeergarage wil bouwen onder het toekomstige woonzorgcentrum. De voorbije maanden heeft de raad van bestuur van de zorggroep meermaals aangegeven dat de parkeergarage ongewenst is. Daarvoor is een groot aantal argumenten aangedragen.

In een brief aan bewoners, medewerkers en vrijwilligers, die dinsdag werd verspreid en ook richting de media werd gestuurd, maakt de leiding van Emmaus duidelijk dat een woonzorgcentrum niet te combineren is met een drukke parkeergarage. Een parkeergarage doet afbreuk aan de uitgangspunten van veilig en beschermd wonen, zo staat in de brief. Ook maakt de raad van bestuur duidelijk dat de parkeergarage de planning van de nieuwbouw in de war stuurt.

GEEN MEERWAARDE
De Zorggroep Elde wil uiterlijk in 2008 klaar zijn met de nieuwbouw van Emmaus. De bewoners van het woonzorgcentrum moeten immers tijdelijk worden gehuisvest op de locatie Lindenlust aan de Bosscheweg, waar een tijdelijk zorgcomplex is opgetrokken. De vergunning voor dit gebouw is tijdelijk en loopt af in 2008. De zorggroep geeft aan dat de planning door het college van B. en W. in de war wordt gestuurd doordat onder Emmaus een parkeergarage moet worden gebouwd.

Het is vooral de verstoring van de planning die de Zorggroep Elde tegen de borst stuit. ,,Een parkeergarage past niet in onze plannen”, stelde bestuursvoorzitter Meulemans deze week in een reactie. Nadrukkelijk stelt de leiding van de zorggroep dat de parkeergarage ’geen enkele meerwaarde’ heeft. ,,Overeenkomstig het concept parkeerplan voor het centrum van Boxtel kan Emmaus op eigen terrein ruimschoots voldoen aan de te realiseren parkeerplaatsen.”

Opvallend is dat de Zorggroep Elde in de brief aan de bewoners, medewerkers en vrijwilligers ook een aantal financiële motieven opvoert. Zo wordt gesteld dat voor de bouw van de parkeergarage leidt tot hoge huren, waardoor de nieuwbouw van Emmaus te duur wordt ’voor mensen met alleen een AOW-uitkering en een klein pensioentje’. Voorts wordt gesteld dat de Zorggroep Elde geen extra bouwbudget krijgt voor de parkeergarage, waardoor de financiering van de nieuwbouw onmogelijk zou worden.

ONWAAR
Wethouder Wim van Erp veegt deze argumenten resoluut van tafel. ,,Onwaar”, reageerde hij deze week. ,,Het mag duidelijk zijn dat de bouwkosten van de parkeergarage voor rekening van de gemeente komen en dat de Zorggroep Elde daarvoor geen extra kosten hoeft te maken. De parkeergarage krijgt bovendien een eigen exploitatie en staat helemaal los van het woonzorgcentrum.”

Van Erp geeft aan dat het gemeentebestuur veel belang hecht aan een parkeergarage onder Emmaus omdat de Zorggroep Elde nu werkt aan een bouwplan. ,,De schaarse grond in het centrum kan maar één keer gebruikt worden. Als Emmaus er straks staat kunnen we er niets extra’s mee doen, nu ligt er een kans die we niet voorbij mogen laten gaan.” De wethouder erkent dat in de parkeernota meerdere locaties in beeld zijn voor een parkeergarage. Het gaat om de vijver bij de raadzaal en het processiepark.

Maar de locatie Emmaus geniet de voorkeur in het gemeentehuis. Van Erp: ,,Ik denk dat we samen moeten werken aan de toekomst van Emmaus. Natuurlijk staat de veiligheid van de bewoners voorop en mag er geen sprake zijn van herrie of luchtvervuiling.” Hij denkt dat de gemeente Boxtel en de Zorggroep Elde allebei kunnen profiteren van de plannen. ,,Dat de Zorggroep Elde bang is voor de planning kan ik begrijpen, maar als we er samen de schouders onder zetten komt het beslist goed”, reageert Van Erp.

KEIHARD NODIG
Bestuursvoorzitter Meulemans van de Zorggroep Elde is minder optimistisch. Hij verwijt dat het gemeentebestuur onvoldoende rekening houdt met de wensen van de ouderen die in Emmaus wonen. In de brief aan de bewoners en medewerkers noemt de leiding het onbegrijpelijk dat het college van B. en W. niet eens op de hoogte zou zijn van een stedenbouwkundige visie die in opdracht van datzelfde college is opgesteld. ,,Onze plannen voor Emmaus zijn aangepast aan deze visie waarmee we overigens prima kunnen leven.”

Meulemans sprak deze week de hoop uit dat de raad van bestuur van de Zorggroep Elde snel op één lijn komt met het gemeentebestuur. ,,Alle neuzen moeten in dezelfde richting als we in 2008 echt klaar willen zijn. Het rondsturen van dit soort brieven is niet onze stijl, maar nu was het keihard nodig om aandacht voor de kwestie vragen.” De voorzitter van de raad van bestuur geeft aan dat de Zorggroep Elde blijft ijveren voor een snelle artikel 19-procedure en wil vasthouden aan de stedenbouwkundige visie die voor het gebied is vastgesteld. ,,Die parkeergarage hebben we beslist niet nodig.”

De gemeenteraad zal zich naar verwachting in het voorjaar uitspreken over het parkeerplan voor het centrum. De visie wordt, op verzoek van de politiek, eerst beoordeeld door de nieuwe werkgroep citymanagement. Volgens wethouder Van Erp moet het parkeerplan in beeld brengen hoe het parkeren in Boxtel zich de komende vijftien jaar zal ontwikkelen.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Wim van Erp ging in het gemeentehuis in discussie met een aantal demonstrerende bewoners van woonzorgcentrum Emmaus.
9 februari 2006

Print deze pagina

Terug