BISSCHOP HURKMANS OP BEZOEK IN DEKENAAT BOXTEL

'Mensen helpen bij terugkeer in de kerk'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In woonzorgcentrum Molenweide drukte bisschop Anton Hurkmans veel religieuzen persoonlijk de hand tijdens zijn visitatiebezoek.

De Wereld Jongeren Dagen die in augustus 2005 plaatsvonden in Keulen hebben ook voor het bisdom 's-Hertogenbosch een positieve uitwerking. ,,De jeugd van tegenwoordig is weer makkelijker aanspreekbaar als het gaat om geloof en kerk. Ik merk dat ook anderen weer graag willen terugkeren in de katholieke kerk, maar dat ze niet goed durven of niet weten hoe. Daar moeten we ze bij helpen", aldus bisschop Anton Hurkmans.

Monseigneur Hurkmans bracht dinsdag 7 februari een visitatiebezoek aan het dekenaat Boxtel. ,,Een bezoek dat vooral in het teken staat van ontmoeting", meldde de bisschop tijdens een korte onderbreking van het bezoekprogramma dat tot ver in de avond voortduurde. In woonzorgcentrum Molenweide sprak Hurkmans niet alleen met de pastores, diaken en emeriti uit het dekenaat, maar ook met vertegenwoordigers van parochiebesturen en werkgroepen.

De ontmoetingen met parochianen en geestelijken vond plaats na een bezoek aan het Nationaal Monument Kamp Vught. ,,Ik ben daar al zo vaak langs gefietst, maar was er nog nooit binnen. Ik voelde me wezenlijk geraakt. Met name bij het aanschouwen van het kindermonument en de verbrandingsoven in het voormalige concentratiekamp van de nazi's", aldus Hurkmans.

Bij het aanschouwen van de vele hoogbejaarde missiezusters en –paters in de Broeder Van Oirschotzaal merkte de bisschop op dat zijn niet aflatende geloof in hoop mede gevoed wordt de mensen die in Molenweide wonen. ,,Deze mensen hebben hun leven gegeven voor de kerk en bijgedragen aan de emancipatie van veel mensen door hun rol in de ziekenzorg, het onderwijs en de armoedebestrijding. Als zóveel gezaaid is, kan dat toch niet vruchteloos blijven?"

EVANGELISATIE
De vijfhonderd jongeren die vanuit het bisdom 's-Hertogenbosch de Wereld Jongeren Dagen in Keulen bezochten geven de bisschop eveneens kracht en inspiratie om het katholieke geloof uit te dragen. ,,En ook bij mensen van een oudere generatie proef ik dat ze willen terugkeren in de kerk. Vaak weten ze echter niet hoe en durven ze niet. Daarvoor moeten we een helpende hand aanreiken. In Engeland zijn evangelisatieprogramma's ontwikkeld die mensen weer thuis brengen in de kerk. Daar kunnen we in ons bisdom een voorbeeld aan nemen", aldus Hurkmans.

Kort reageerde de bisschop ook op de fusie van de drie Boxtelse parochies die onlangs gerealiseerd is. ,,Een goede zaak dat het niet langer heeft geduurd en dat de mensen weten waar ze aan toe zijn." Over de strubbelingen die aan de samenvoeging van Sint-Petrus, Heilig Hart en Maria Regina voorafgingen liet Hurkmans zich niet inhoudelijk uit.
9 februari 2006

Print deze pagina

Terug