GEEN GROOT THEATER AAN DE BURGAKKER

Boxtel krijgt zaalvoorziening in SintLucas

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De nieuwe podiumvoorziening aan de Burgakker heeft een opmerkelijk uiterlijk gekregen.

Boxtel krijgt in september een nieuwe zaalvoorziening waar culturele voorstellingen gehouden kunnen worden. Het gaat om de multifunctionele zaal van SintLucas aan de Burgakker. Dat maakte de trotse wethouder Anton van Aert vrijdag bekend. MIK Kunsteducatie en SintLucas richten een aparte stichting op, die de volledige exploitatie en verantwoordelijkheid van de zaalvoorziening voor haar rekening neemt.

,,Boxtel heeft veel jaren gezocht naar een theatervoorziening of podium”, blikte Van Aert terug. ,,Veel plannen zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd, zoals een theater in plan De Croon, in het Jacob-Roelandslyceum en in SintLucas, maar die bleken niet haalbaar. Daarop hebben we in 2003 de zoektocht even stilgezet.” Het destijds beschikbare budget voor de zaalvoorziening (500.000 gulden) werd door de gemeenteraad grotendeels geschrapt.

Vanaf dit jaar is een beperkt budget van 50.000 euro beschikbaar voor een beperkte podiumvoorziening. MIK Kunsteducatie en SintLucas hebben zich bereid verklaard om voor dat bedrag een programma van culturele voorstellingen te realiseren in de multifunctionele zaal van SintLucas. ,,De samenwerking tussen SintLucas en MIK in dit proces moet kruisbestuiving tot gevolg hebben”, vertelt Laurens Felix, directeur van MIK Kunsteducatie. In de loop van 2005 zijn de voorbereidingen voor de beperkte podiumvoorziening in een stroomversnelling gekomen. Aan de Burgakker naderde de verbouwing van SintLucas haar voltooiing. De daar aanwezige multifunctionele zaal kreeg daarbij een uitstraling die uitstekend te combineren is met culturele podiumactiviteiten.

,,In 2005, toen de verbouwing van SintLucas bijna klaar was, is de school met MIK Kunsteducatie in gesprek geraakt”, vertelt Van Aert. ,,Beiden vonden dat gezien de multifunctionele uitstraling van het gebouw hierin voorstellingen gegeven zouden moeten kunnen worden.” Het wordt nadrukkelijk geen groot theater, beklemtoont de wethouder. ,,Er komen driehonderd stoelen te staan en er zullen ongeveer tien professionele voorstellingen per jaar in gegeven gaan worden. Daarnaast zijn er enkele avonden beschikbaar voor de Boxtelse amateurkunst. De zaal is niet bedoeld voor popconcerten of feesten.”

INVESTERINGEN
,,De gunstige ligging van de multifunctionele zaal maakt het mogelijk hier in podium van te maken”, legt Walther Tibosch, voorzitter van het college van bestuur van SintLucas, uit. ,,Er zijn toiletgroepen en een garderobe aanwezig in deze zaal en het gebouw kan van de rest van SintLucas afgesloten worden door middel van schermen.”

SintLucas zag samen met MIK Kunsteducatie mogelijkheden om in de zaal onderwijs en optredens te combineren. ,,Bijvoorbeeld in verband met de programmering en decorbouw”, legt Tibosch uit. ,,En ook geluid en licht vormen een onderdeel van onze opleiding. Het gaat ons om educatie, productie en presentatie.”

Voor onderwijsactiviteiten is de zaal nu al in orde. Om de voorziening ook te gebruiken als podium moeten er nog specifieke toepassingen gedaan worden, legt Tibosch uit. ,,We moeten bijvoorbeeld nog wat doen aan extra licht en geluid. Dat vraagt op termijn ook extra investeringen.”

De zaalvoorziening in SintLucas is een particulier initiatief. ,,De gemeente draagt alleen met een klein bedrag bij in de basiskosten”, legt de voorzitter van het college van bestuur van de school uit. Wethouder Van Aert verduidelijkt: ,,We hebben er bewust voor gekozen om geen dragende, actieve rol in dit project te spelen en er politiek verantwoordelijk voor te zijn. Dat willen we namelijk niet. De financiële verantwoordelijkheid ligt bij de partners. Het geld dat we betalen is bedoeld om de accommodatie voor bijvoorbeeld tien professionele voorstellingen en een x-aantal avonden voor kleinkunst open te stellen.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De theaterzaal van SintLucas heeft een eigen ingang en kan door middel van schermen eenvoudig afgesloten worden van de rest van de vakinstelling.

GEEN CONCURRENT
,,We hebben ambitie én realiteitszin met dit podium”, vertelt Tibosch. ,,We willen energie losmaken om een reeks voorstellingen in dit gebouw neer te zetten, maar we beseffen ook terdege dat we geen grote theatervoorziening willen zijn waar Boxtel alleen maar last van zal hebben.”

De programmering, het beheer van de accommodatie en de horeca komt in handen van Pantheon, dat al negen accommodaties en multiculturele centra in Brabant beheert. Directeur Henri Molenaar van Pantheon vertelt: ,,Wij lopen al langer mee in Brabant. Daardoor weten we dat de subsidies voor zulke centra steeds meer naar beneden worden bijgesteld. Door centraal ondersteunende diensten te organiseren kun je toch kwaliteit blijven bieden. Daarvoor moet je goed kijken naar je personeel en programmeren binnen je organisatie.”

Tibosch: ,,Deze zaal is niet zomaar beschikbaar voor iedereen. Het is de bedoeling dat gezelschappen die al een goede speellocatie hebben daar blijven zitten. We willen geen concurrentie vormen voor de huidige accommodaties.” De zaal is bestemd voor SintLucas, het MIK en Pantheon. ,,Als er in de agenda daarnaast nog mogelijkheden zitten kan het zijn dat de zaal een keer beschikbaar gesteld wordt aan iets anders.”

Van Aert verduidelijkt: ,,De functies van gemeenschapshuizen en dergelijke moeten met deze accommodatie niet ondergraven worden.” Tibosch vult aan: ,,We hanteren de stelling dat het overal kan, pas als dat niet het geval is, dán bij ons.”

’AVONDJE BOXTEL’
Het theater is volgens Tibosch bedoeld voor ’groot Boxtel’. Het is niet de bedoeling om publiek van buiten de regio aan te trekken. Landelijk bekende professionals zullen ook niet in SintLucas terechtkomen. ,,Maar ook zij zijn ooit ergens begonnen”, legt Tibosch uit. ,,Er is behoefte bij jonge artiesten om zich te presenteren. Daar willen we dus Pantheon voor gaan inzetten. We zullen creatief moeten zijn en zoeken naar toppers in spé, die er nog niet zíjn.” Daarnaast hoeft SintLucas geen artiesten die heel de regio afgaan met hun optredens. Tibosch: ,,Want daarvoor kunnen belangstellenden ook al naar De Speeldoos in Vught gaan.”

De voorzitter van de raad van bestuur van SintLucas vindt dat elke productie die in de zaal gehouden gaat worden een hoog niveau moet hebben. ,,Het wordt tenslotte geïdentificeerd met SintLucas omdat het bij ons in het gebouw wordt vertoond”, legt hij uit. ,,Het is onze bedoeling om van een vaste donderdagavond een ’avondje Boxtel’ te maken”, verduidelijkt Laurens Felix. ,,Het gaat dan om een professionele uitvoering.” Molenaars van Pantheon vult aan: ,,Zodat Boxtelaren weten dat als ze uit willen ze hier maandelijks op een vaste donderdagavond terecht kunnen.” SintLucas opent in september de deuren van het podium. Tibosch: ,,Ook de naam van de zaal wordt dan bekendgemaakt.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De nieuwe zaal aan de Burgakker wordt nadrukkelijk geen groot theater, beklemtoont wethouder Anton van Aert. ,,Er komen driehonderd stoelen te staan en er zullen ongeveer tien professionele voorstellingen per jaar in gegeven worden. Daarnaast zijn enkele avonden beschikbaar voor de Boxtelse amateurkunst.”
2 februari 2006

Print deze pagina

Terug