WELSTANDSCOMMISSIE POSITIEF OVER ONTWERP

’Bouw plan De Croon start in zomer’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Overzichtsfoto van het centrum van Boxtel, waarop het gat in de Markt duidelijk zichtbaar is.

De bouw van plan De Croon aan de Markt in Boxtel gaat in de zomer van start. Die verwachting sprak wethouder Wim van Erp deze week uit. De regionale welstandscommissie oordeelde in hoofdlijnen positief op de plannen van projectontwikkelaar Bouwfonds MAB, maar vindt dat het doorkijkje vanaf de Markt richting de Dommel verbeterd moet worden.

Het ontwerp van Bouwfonds MAB voorziet in de bouw van 36 appartementen en een winkelvloeroppervlak van 1.250 vierkante meter. Onder het complex, dat opgetrokken wordt op de plek van het voormalig politiebureau en het huidige kantoor van de ABN/AMRO-bank, komt een kelder met 36 parkeerplaatsen. De appartementen worden gerealiseerd in verschillende bouwblokken en stadsvilla’s. Villa ’t Hof blijft behouden en krijgt een nog nader te bepalen centrumfunctie.

Wethouder Van Erp denkt dat de bouw van plan De Croon in de zomer kan starten. Het voorjaar zal volgens Van Erp vooral benut worden voor de uitwerking van de bouwplannen. Ook moet een antwoord gevonden worden op een bezwaar dat is ingediend door een buurtbewoner die bevreesd is voor het wegvallen van zonlicht. Daarnaast werkt het gemeentebestuur nog altijd aan een oplossing met de familie Dikmans, die in de Kruisstraat naast het toekomstige complex woont.

Uit de nieuwe bouwtekeningen kan opgemaakt worden dat het plan De Croon niet meer wordt vast gebouwd aan het huis van Dikmans, maar dat is gekozen voor een poort. ,,Inmiddels is de bouwvergunning aangevraagd en is ook een kapvergunning afgegeven voor de drie lindebomen op de Markt. Die moeten weg omdat het complex een stuk naar voren opschuift en de vroegere rooilijn wordt hersteld”, aldus Van Erp. ,,De Markt wordt weer een gesloten, intiem plein.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Vooraanzicht van plan De Croon zoals het vorig jaar werd gepresenteerd door projectontwikkelaar Bouwfonds. De oude rooilijn aan de westzijde van de Markt wordt hersteld.

BEZWAREN HORECA
De wethouder is optimistisch over de invulling van het complex. De plek in het hart van het centrum zal ongetwijfeld veel kopers lokken, verwacht hij. Ook de animo van ondernemers voor de nieuwe winkelgalerij is groot. ,,Van de makelaar heb ik onlangs nog begrepen dat men de beschikbare ruimte wel twee keer kan vullen.” De tijd zal leren in hoeverre de hoge verwachtingen uitkomen. Elders in het centrum van Boxtel is op grote schaal sprake van leegstand.

Het optimisme van wethouder Van Erp over snelle vorderingen wordt niet gedeeld door de afdeling Boxtel/Liempde van Koninklijke Horeca Nederland. Die heeft ook bezwaar ingediend tegen het bouwplan, meldt voorzitter Jos Hermans, tevens uitbater van restaurant De Negenmannen. ,,En dat geldt ook voor de kasteleins van de cafés Het Hart van Boxtel en Le Temps Perdu, die bang zijn dat zonlicht op hun terrassen wordt ontnomen. We vinden de nieuwbouw veel te hoog", stelt Hermans.

De lokale horecavoorzitter hekelt de manier waarop de gemeente de kritiek op het wegvallen van zonlicht heeft proberen te weerleggen. ,,Er is een meting uitgevoerd over de 'schaduwval'. Die meting is allesbehalve representatief omdat die is uitgevoerd op 21 juni 2005; de langste dag van het jaar."

De invulling van villa ’t Hof aan de Rechterstraat is nog ongewis. De villa, die een aantal jaren geleden door de gemeente werd gekocht van verloskundige De Reu, staat nog altijd te koop. Inmiddels zijn twee kandidaten, waaronder uitbater Hermans van restaurant De Negenmannen aan de Fellenoord, niet meer in beeld. Wethouder Van Erp onthulde deze week dat de gemeente recentelijk een nieuw bod heeft ontvangen dat interessant is. Verdere mededelingen wilde hij niet doen. ,,De villa moet in elk geval een centrumfunctie krijgen. Dat kan een horecabedrijf zijn, of een winkel met galerie. Op de bovenverdieping kan bewoning plaatsvinden of zou een hotel ingericht kunnen worden.”

WELSTAND
De regionale welstandscommissie boog zich deze week andermaal over het plan De Croon. In mei vorig jaar werd op hoofdlijnen al het groene licht gegeven, maar de architect werkt nog altijd aan aanpassingen. En de welstandscommissie is nog altijd niet tevreden. Met name het doorkijkje van de Markt naar de Dommel verdient meer aandacht, zo stelden de leden van de commissie deze week. ,,Dit moet echt beter”, stelde de commissie unaniem.

Verder vindt de welstandscommissie dat de karakteristieke toegangspoort van 't Hof aan de Rechterstraat behouden moet blijven. De poort die is verschenen tussen De Croon en het pand van Dikmans werd als positief gewaardeerd. Maar minder gecharmeerd toonde de commissie zich over de zijgevels van het hoofdgebouw aan de Markt. De schaal van de gevels mag voorts niet te groot worden; het complex moet een intiem karakter krijgen.

De welstandscommissie treedt binnenkort opnieuw in overleg met de architect van Bouwfonds MAB over de aanpassing van het plan.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Impressie van plan De Croon vanuit de Rechterstraat. De regionale welstandscommissie hecht aan behoud van de ijzeren toegangspoort en het monumentale karakter van villa 't Hof.
2 februari 2006

Print deze pagina

Terug