VERKIEZINGSCAMPAGNE START MET ’BOXTEL KIEST!’

Speuren naar vrouwen op kandidatenlijsten

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De verkiezingscampagne in Boxtel kende een ludieke start. Het cabaretduo De Nachtzusters probeerde de verschillen tussen de negen partijen bloot te leggen. Op de foto Jet van Boxtel die als Anna Schalkens de lachers op haar hand kreeg.

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart is maandag 23 januari in Boxtel gestart met de manifestatie Boxtel Kiest! Een kleine tweehonderd inwoners bezochten in de raadzaal een boeiende politieke avond die vooral duidelijk maakte dat de verschillen tussen de negen politieke partijen die strijden om 21 raadszetels niet zo heel groot zijn. ’Kiezen is best moeilijk, kiezen valt niet mee’, luidde dan ook de terechte conclusie van cabaretduo De Nachtzusters.

In een heerlijke mix van muziek, cabaret en politieke discussie namen De Nachtzusters het publiek in de raadzaal mee op een tocht door het politieke landschap van Boxtel. De Nachtzusters, bekend van de VPRO-radio en NCRV-programma Man bijt hond, stelden zich voor als ’s lands meest gevreesde gespreksleiders en bewezen met hun programma ’Boxtel Kiest!’ goed ingevoerd te zijn in de hete hangijzers van de lokale politiek. ,,We helpen u kiezen, we lossen het op, we trekken deze gemeente uit het slop”, klonk het strijdvaardig bij de muzikale entree van de typetjes Kaat en Anna Schalkens, vertolkt door Ottolien Boeschoten en Jet van Boxtel. ,,Boxtel, prachtige vrouw, wij komen voor jou.”

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De lijsttrekkers van de politieke partijen die in Boxtel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen werden serieus én ludiek aan de tand gevoeld door De Nachtzusters. Hier worden Ton Jonkers, Wim van der Zanden en Anton van Aert (v.l.n.r.) aan een 'kruisverhoor' onderworpen.

Burgemeester Jan van Homelen opende de verkiezingsavond, die samenviel met de dag van de kandidaatstelling. Tot maandagmiddag drie uur konden politieke groeperingen hun kandidatenlijsten inleveren bij het hoofdstembureau. Vast staat dat op 7 maart negen partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen: de huidige coalitiepartijen CDA, Combinatie95, PvdA/GroenLinks, de oppositiepartijen Democratische Partij Boxtel-Liempde, SP, Boxtels Belang en VVD en de nieuwkomers Balans en Progressief Democratische Partij (PDP).

VERGRIJZING
In totaal staan op de negen kandidatenlijsten 243 kandidaten. Teleurstellend is andermaal het aantal vrouwen dat op de lijsten staat. Van Homelen, eufemistisch: ,,Niet elke lijst blinkt uit in grote aantallen vrouwen.” In totaal gaat het om 52 vrouwen die zich kandidaat hebben gesteld. Dat is een percentage van nog geen 22 procent. Verhoudingsgewijs heeft de SP de meeste vrouwen op de lijst (11 vrouwen op 30 kandidaten, 37 procent). De Democratische Partij Boxtel-Liempde telt slechts twee vrouwelijke kandidaten (6,6 procent).

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De theatershow Boxtel Kiest! lokte maandagavond veel belangstellenden naar de raadzaal. Zelden was het zó druk in de politieke arena van Boxtel.

Opmerkelijk is de hoge leeftijd van de politici die op de negen lijsten staan. Van de 243 kandidaten bevinden zich er 74 (ruim 30 procent) in de leeftijdscategorie 50-60 jaar. Welgeteld 46 kandidaten (bijna 19 procent) zijn tussen de 60 en 70 jaar. Nog eens 12 kandidaten zijn tussen de 70 en 80 jaar (bijna 5 procent). De leeftijden van de kandidaten lopen uiteen van 20 tot 81 jaar, waarbij vooral de PDP uitblinkt in jeugdigheid; de gemiddelde leeftijd van de ’jongerenpartij’ is 25 jaar.

POSTERS
Voorafgaand aan de manifestatie Boxtel Kiest! werd een aantal verkiezingsposters onthuld die kiezers in Boxtel naar de stembus moeten lokken. De posters tonen een aantal min of meer bekende inwoners die oproepen om op 7 maart naar de stembus te gaan. Op de posters staan onder meer werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor, contactouder Sevim Atalay en haar echtgenoot, milieuvoorvechter Jan Juffermans, cuisinier Jos Hermans, schooldirecteur Jos Geerts en agrariër Theo Timmermans. Hilarisch is de poster waarop het Hoofdbestuur figureert. Voorzien van hazentandjes roept het ludieke gezelschap kiezers op om op 7 maart de tanden te laten zien.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wim van der Zanden (Balans) benutte de tijd die voor hem was ingeruimd voor een creatieve bijdrage voor louter partijpropaganda. Dat kwam hem op boe-geroep uit de zaal te staan.

Tegelijk met de posters is een verkiezingskalender verschenen waarop alle activiteiten staan die tot 7 maart in Boxtel gehouden worden. Het betreft debatten, forumdiscussies, manifestaties en thema-avonden. De evenementen zijn onder meer te raadplegen via de website van de gemeente Boxtel: www.boxtel.nl. Elders op deze site een uitgebreid verslag van de verkiezingsmanifestatie Boxtel Kiest!.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op vragen van het duo De Nachtzusters wordt uitleg gegeven door Ger van den Oetelaar (midden). Eric van den Broek (links) en Willie van de Langenberg luisteren toe.
26 januari 2006

Print deze pagina

Terug