POPPODIUM IN OUDE BRACBANT HAVO

Jongerencentrum Boxtel toch naar Baroniestraat

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Boxtelse jongerencentrum wordt toch ondergebracht in de voormalige Bracbant Havo aan de Baroniestraat. De monumentale buitengevel blijft intact, in het gebouw komen onder meer een podium en oefenruimtes voor popbands.

Het leegstaande gebouw van de Bracbant Havo aan de Baroniestraat gaat alsnog onderdak bieden aan een jongerencentrum. Projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans heeft het complex verworven van de Stichting Sint-Ursula en verkoopt een deel voor een symbolisch bedrag van één euro aan de gemeente Boxtel. Het schoolgebouw gaat medio februari ook onderdak bieden aan een tijdelijk jongerencentrum; er komt geen tijdelijk onderkomen in ’t Honk.

Wethouder Anton van Aert trad deze week naar buiten met het opmerkelijke bericht dat de vroegere Bracbant Havo toch in beeld is voor de bouw van een jongerencentrum. Nadat de gesprekken met de Stichting Sint-Ursula in het najaar van 2005 andermaal waren gestrand, leek de locatie definitief uit beeld, ook al drongen diverse fracties in de gemeenteraad aan op nieuwe gesprekken met de stichting.

Sinds september echter is achter de schermen druk onderhandeld met de firma Hendriks Coppelmans, die op haar beurt met de Stichting Sint-Ursula in gesprek was over de aankoop van het schoolgebouw. ,,De onderhandelingen hebben ertoe geleid dat we een akkoord hebben bereikt met Hendriks Coppelmans en dat we het gebouw aan de straatzijde voor één euro kunnen kopen”, aldus Van Aert.

Het nieuwe jongerencentrum wordt geprojecteerd in dit gedeelte van de vroegere Bracbant Havo. De gevels van het gebouw blijven vanwege het monumentale karakter van het kloostercomplex intact, maar inpandig zal flink verbouwd moeten worden. Zo wordt de vroegere nieuwe aula op de benedenverdieping omgevormd tot een muziekzaal waar optredens plaats kunnen vinden. Verder worden oefenruimtes voor beginnende popbandjes gerealiseerd.

OVERDRACHT
Op 1 mei draagt Hendriks Coppelmans het gebouw aan de gemeente over. Zodra een vergunning is verleend, kan de bouw van het jongerencentrum starten, zo verwacht de wethouder. Een tijdrovende wijziging van het bestemmingsplan is niet nodig omdat een jongerencentrum valt binnen de huidige omschrijving van het gebouw. In de begroting van de gemeente Boxtel is ruim 900.000 euro gereserveerd voor de bouw van het jeugdhonk. ,,Zodra de plannen en het bestek klaar zijn, zal blijken of dat bedrag toereikend is”, stelde Van Aert deze week.

Opvallend is dat het schoolgebouw meer vierkante meters telt dan nodig zijn voor een jongerencentrum. In het programma van eisen staat dat het jongerencentrum voldoende heeft aan 960 vierkante meter. Omdat het havo-gebouw groter is, biedt dat mogelijkheden voor andere instellingen. Wethouder Van Aert denkt bijvoorbeeld aan DELTA Stichting Welzijn Boxtel en MIK Kunsteducatie, die beide in het Ursulagebouw gehuisvest zijn. ,,Je zou je kunnen voorstellen dat MIK de activiteiten in De Baanderije aan de Parallelweg Zuid overhevelt naar dit gebouw, maar daarover is nog niet gesproken. Het gebouw biedt zeker kansen.”

Volgens de wethouder hoeven de Boxtelse jongeren niet te wachten tot de verbouwing van het oude havo-gebouw klaar is. Tijdelijk komt het achterste schoolgebouw van de Bracbant Havo beschikbaar voor jeugdactiviteiten. ,,Op de begane grond kan zonder grote ingrepen ruimte gecreëerd worden voor activiteiten, popoefenruimte en een voorziening voor kleinschalige pop-optredens”, aldus Van Aert. Onder meer zal gebruik worden gemaakt van een deel van de vroegere gymzaal. Om geluidshinder te voorkomen, wordt op korte termijn gewerkt aan het aanbrengen van geluidsisolatie.

APPARTEMENTEN
Zodra het nieuwe jongerencentrum in het voorste gedeelte klaar is, wordt het schoolgebouw aan het Smalwater gesloopt. De nieuwe eigenaar Hendriks Coppelmans wil op deze locatie 41 appartementen bouwen, in vier tot vijf bouwlagen. De afstand tot het Smalwater zal groter worden, zodat voldaan wordt aan de eisen die onder meer zijn vastgelegd in de Dommelvisie. ,,De afstand tot het water blijft gering, maar aan de andere kant kiezen we voor natuurcompensatie op het vroegere sportveld van de havo”, aldus Van Aert.

Het gemeentebestuur heeft inmiddels overleg gevoerd met de provincie Noord-Brabant over dit bouwplan. ,,Uit ambtelijk vooroverleg is gebleken dat de provincie zich kan vinden in de plannen van Hendriks Coppelmans”, stelt de wethouder. Dat is een belangrijke toezegging omdat de provincie alert is op ontwikkelingen in de nabijheid van natuurzones. Om te voorkomen dat de bewoners van de 41 appartementen hinder ondervinden van het nieuwe jongerencentrum, wordt de oude aula van het schoolgebouw door Hendriks Coppelmans ingezet als buffer.

Onbekend is wat het bedrijf met dit deel van het complex wil gaan doen. Huisvestingsadviseur wonen en zorg Wim Schraven van Hendriks Coppelmans wilde deze week niet inhoudelijk reageren op de plannen. Hij bevestigde dat de projectontwikkelaar een akkoord heeft bereikt met de Stichting Sint-Ursula over de aankoop van de oude Bracbant Havo. Voorzitter Marjo Lahaije van de Stichting Sint-Ursula hield het bij een korte kennisgeving via e-mail waarin gesteld werd dat ’in principe overeenstemming is bereikt over de verwerving van het onroerend goed aan de Baroniestraat’.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De voormalige gymzaal van de Bracbant Havo aan de Baroniestraat gaat met de rest van het achterste schoolgebouw deel uitmaken van een tijdelijk jongerencentrum. Om overlast te voorkomen, worden geluidswerende maatregelen genomen.
19 januari 2006

Print deze pagina

Terug