GEMEENTE START MET AANLEG FIETSROUTE

'Fietspadtracé breed genoeg voor Betuwelijn'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Na de kaalslag aan de Deken de Wijsstraat is een doorkijkje ontstaan richting de Van der Voortweg. Op deze plek komt een fietsbrug over de Dommel.

Bewoners van de Deken de Wijsstraat en Molenweide hebben deze week verontwaardigd gereageerd op de kap van een groot aantal bomen en struiken nabij de Dommel. De gemeente Boxtel is daar deze week gestart met de aanleg van een route voor langzaam verkeer, die onder meer zal bestaan uit een fietsbrug over de Dommel. ,,We hadden geen enkel idee dat alles zou worden plat gemaaid", zegt een bewoonster.

Met enige vertraging is na de kerstvakantie een begin gemaakt met de aanleg van de fietsroute, die voert van de Boerhaavestraat via de Bosscheweg en Molenweide richting de Van der Voortweg. De route moet de Vic. van Alphenlaan, Mgr. Wilmerstraat en Baroniestraat ontlasten van fietsverkeer, zo benadrukte wethouder Wim van Erp deze week. Cruciaal onderdeel van het project is een fietsbrug over de Dommel, die bovendien wordt voorzien van een faunapassage. De fietsbrug steekt de Dommel over op de plek waar de Van der Voortweg en de Drossaard samenkomen. Hier wordt een verhoging in het wegdek gemaakt om een veilige oversteekplaats te garanderen. Ook in de Bosscheweg komt een verhoging.

De voorbereiding van de werkzaamheden bestaat onder meer uit het kappen van een groot aantal bomen en bosschages aan de Van der Voortweg en rond de weilandjes in de hoek van de Deken de Wijsstraat en Molenweide. Een groenstrook aan de Deken de Wijsstraat is ook verdwenen. Bewoners vinden dat de gemeente hierbij veel te rigoureus te werk is gegaan. ,,Er worden veel meer bomen gekapt dan nodig is voor de aanleg van een smal fietspad", vindt een buurtbewoonster. ,,Het is een echte kaalslag, het tracé voor het fietspad is breed genoeg voor de Betuwelijn."

Wethouder Van Erp geeft aan dat de gemeente alleen die bomen en struiken weghaalt die in de weg staan voor de aanleg van de route voor langzaam verkeer. ,,We halen nooit meer bomen weg dan strikt noodzakelijk is, we laten zelfs een boom staan en leggen het fietspad er omheen." Volgens Van Erp wordt een aantal bomen verplaatst, zoals eerder tijdens een informatieavond werd toegezegd. ,,Hele dikke bomen kun je niet verplaatsen en die moeten dus helaas sneuvelen."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De aanleg van een route voor langzaam verkeer tussen Molenweide en de van der Voortweg heeft ingrijpende gevolgen voor de bosschages. Veel bomen en struiken zijn deze week gekapt om de fietsvoorziening mogelijk te maken.Op de achtergrond zijn de woningen aan de Van der Voortweg zichtbaar.

OPEN KARAKTER
Navraag in het gemeentehuis leert dat in november vorig jaar een kapvergunning is afgegeven voor het rooien van twee lindebomen aan de Deken de Wijstraat en twee acacia's en twee berken aan de Van der Voortweg. Voorts wordt ook het onderhout gesnoeid. Voor de aanleg van het fietspad is verder in november een aanlegvergunning afgegeven. Binnen die vergunning is het volgens een woordvoerster van de gemeente Boxtel ook mogelijk om bomen te kappen. De aanlegvergunning heeft betrekking op het gebied nabij de Deken de Wijsstraat.

Projectleider Peter van den Oetelaar van de gemeente Boxtel legt uit dat het tracé van het fietspad zo'n vijftien meter breed wordt. Nabij de Dommel moesten vijf populieren gekapt worden omdat deze bomen tijdens recente stormen veel takken hebben verloren. ,,We hebben ze preventief gerooid omdat het niet veilig is om deze bomen zo dicht langs het fietspad te laten staan." Van den Oetelaar legt uit dat het fietspad aan de Deken de Wijsstraat een open karakter krijgt, zodat het Dommeldal zichtbaar wordt. ,,Er komt geen nieuwe beplanting, wel denken we dat we op de wei schapen kunnen inzetten voor extensief onderhoud." Aan de overkant van de Dommel wordt wel een beplantingsplan uitgewerkt. De verwilderde struiken die daar zijn weggehaald worden vervangen.

De werkzaamheden zijn volgens projectleider Van den Oetelaar eind maart klaar. Vanwege de aanleg van verhoogde kruisingen in de Bosscheweg en de Van der Voortweg worden tijdelijk omleidingsroutes aangegeven.

TELEURSTELLING
Hank Heutink van buurtvereniging Tussen de Dekens spreekt in een reactie op de werkzaamheden ook van kaalslag. ,,In het verleden hebben we de groenvoorziening tot aan de Raad van State verdedigd en hebben we garanties gekregen dat het groen behouden kan blijven als buffer tegen de hoge bebouwing van het ziekenhuis. Daarom zijn we heel alert op de gebeurtenissen in dit gebied."

Heutink geeft aan dat in het najaar tijdens een informatieavond door de buurtvereniging is benadrukt dat het groen zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden. ,,Vanuit die optiek zijn we erg teleurgesteld in de rigoureuze aanpak waarvoor nu gekozen is. De buffer aan de Deken de Wijsstraat is helemaal weggehaald." Hij betreurt vooral dat de gemeente vooraf geen overleg heeft gevoerd. Heutink zit in een klankbordgroep van de gemeente waarin gesproken wordt over verbetering van het contact tussen gemeentebestuur en burgers.

Dat voor het gebied aan de Deken de Wijsstraat geen nieuw beplantingsplan is opgesteld en dat de gemeente ideeën heeft voor het inzetten van schapen voor extensief onderhoud is echter helemaal nieuw. ,,Het verwachtingspatroon bij de bewoners is duidelijk heel anders", merkt Heutink op. ,,Besturen wordt onmogelijk als plannen op deze manier duidelijk worden. Mensen gaan dan de hakken in het zand zetten terwijl er best mogelijkheden zijn om overleg te voeren over de komst van een schapenweide. Het klinkt als een interessant project."

De buurtvereniging hamert op het belang van het behoud van de groenstroken. Kleine bosschages die de afgelopen dagen zijn verdwenen zouden beslist terug moeten keren. ,,Gelet op wat er nu gebeurt, is er grote zorg voor het vervolg van het project. Ik ben bang dat er straks grote bulldozers komen die de sloten gaan uitdiepen en alle groen verwoesten."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bewoners van de Deken de Wijsstraat en Molenweide hebben verontwaardigd gereageerd op de kap van een groot aantal bomen en struiken nabij de Dommel. De gemeente Boxtel is daar gestart met de aanleg van een route voor langzaam verkeer, die onder meer zal bestaan uit een fietsbrug over de Dommel.
12 januari 2006

Print deze pagina

Terug