NIEUWE PARTIJ HOUDT INFORMATIEAVOND

Willy van Zuijlen naar 'Balans'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Raadslid Willy van Zuijlen is lid geworden van de nieuwe partij Balans van ex-CDA'er Wim van der Zanden.

Het CDA-raadslid Willy van Zuijlen heeft gisteren, woensdag 4 januari bekendgemaakt dat hij lid wordt van de nieuwe lokale partij Balans. Van Zuijlen zoekt aansluiting bij ex-CDA'er Wim van der Zanden, die eerder al overstapte en beoogd lijsttrekker is van de nieuw partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart.

Omdat volgens het CDA-bestuur de relatie met raadslid Van Zuijlen 'duurzaam was ontwricht' werd de Liempdenaar op een onverkiesbare plaats gezet op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 7 maart worden gehouden. Voor Van Zuijlen was dit reden om zijn kandidatuur in te trekken. Wel blijft hij tot aan de verkiezingen lid van de huidige raadsfractie; ˇˇk nu hij zich heeft aangemeld bij Balans.

Van Zuijlen zegt veel reacties te hebben gekregen nadat bekend werd dat hij komende vier jaar geen deel zou uitmaken van de gemeenteraad. In 2002 werd Van Zuijlen nog met voorkeursstemmen in de raad gekozen. De vele steunbetuigingen die hem in de afgelopen weken bereikten, zijn voor het Liempdse raadslid aanleiding om zich aan te sluiten bij een andere partij.

,,Daarvoor heb ik niet hoeven solliciteren. Meerdere partijen hebben me aan mijn jas getrokken", meldt Van Zuijlen in een reactie. Zelf heeft hij echter kort voor Kerstmis contact gezocht met zijn vroegere partijgenoot Van der Zanden. ,,De uitgangspunten en de voorlopige versie van het verkiezingsprogramma van Balans spreken me aan. Dat is de reden waarom ik me bij deze nieuwe partij heb aangemeld", vertelt Van Zuijlen. Op concrete ideeŰn die binnen de partij leven wil de Liempdenaar nog niet ingaan. ,,Het verkiezingsprogramma moet immers nog definitief worden vastgesteld."

NIET ONTHUTST
Van Zuijlen zegt lid te blijven van de landelijke CDA; hij keert alleen de lokale afdeling van de christen-democraten de rug toe. Gisterochtend heeft hij het bestuur en de fractieleden van het CDA Boxtel-Liempde van die beslissing in kennis gesteld en ook burgemeester Jan van Homelen daarover ge´nformeerd.

Fractievoorzitter Pieter Springer van het CDA was gisteren aan het einde van de middag nog niet op de hoogte van het besluit dat Van Zuijlen heeft genomen. Hij reageerde verrast op het bericht. ,,Maar echt onthutst ben ik niet. Van Zuijlen steunde immers ook Van der Zanden toen die een gooi deed naar het lijsttrekkerschap van onze partij. Toch had ik verwacht dat hij na de verkiezingen met ruste zou gaan."

Of de aanmelding voor Balans gevolgen heeft voor de positie van Van Zuijlen binnen de CDA-fractie in de twee maanden die resten tot aan de raadsverkiezingen kon Springer nog niet vertellen. Daarover wil hij eerst overleg voeren met de twee overige fractieleden, Jo Custers en Betsie van der Sloot.

Of de Liempdse politicus na de verkiezingen terugkeert in de gemeenteraad is voor hem zelf nog allerminst zeker. ,,De kandidatenlijst van Balans moet nog vastgesteld worden en ik weet niet op welke plaats ik terecht kom. En uiteindelijk maken de kiezers uit wie ze als hun vertegenwoordiger willen hebben."

Raadslid Van der Zanden en het bestuur van Balans zijn blij met de keuze die Van Zuijlen voor Balans heeft gemaakt. ,,Zijn jarenlange en brede bestuurlijke ervaring en grote dossierkennis zijn een welkome aanwinst voor onze kersverse partij", stelt Van der Zanden. ,,Willy huldigt een zelfde filosofie als wij en is recht door zee."

INFORMATIEAVOND
Balans houdt maandag 9 januari vanaf 20.30 uur een informatiebijeenkomst in grand cafÚ Rembrandt, Rechterstraat 56. Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren naar een toelichting op de standpunten die de partij in de komende raadsperiode naar voren wil brengen.

In een vorige week verspreide nieuwsbrief schrijven de oprichters dat ze met hun nieuwe politieke groepering een bijdrage hopen te leveren aan een nieuw gemeentebestuur met meer daadkracht, zakelijkheid en duidelijkheid. 'Het moet voorbij zijn met het politieke gestuntel', aldus partijvoorzitter Maarten van Agt.

De nieuwe partij streeft ernaar dat in Boxtel een frisse wind gaat waaien en wil in de nieuwe bestuursperiode (2006-2010) vooral werken aan 'een goede afweging tussen ecologie, economie en de mens'. De nadruk moet daarbij liggen op mens en economie, zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen, aldus Balans.

Donderdag 12 januari is de eerste ledenvergadering. Daar zal onder meer het concept worden besproken van het verkiezingsprogramma waarmee Balans op 7 maart deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen die meer informatie willen of zich wensen aan te sluiten bij Balans, kunnen contact opnemen met voorzitter Van Agt, telefoon 06-22 93 71 57 of beoogd lijsttrekker en raadslid Wim van der Zanden, telefoon 06-21 81 80 32.




5 januari 2006

Print deze pagina

Terug