'BAANDERHERENWEG IDEAAL VOOR STARTERSWONINGEN'

Vernieuwing Selissenwal gaat door
in 2006

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Boxtel is in 2005 gegroeid. Niet alleen was sprake van een geboorteoverschot, ook het migratiesaldo bleek positief. Vooral door nieuwbouwprojecten als De Heerewaerde (foto) en In Goede Aarde is een verhuisbeweging naar Boxtel op gang gekomen.

Na de oplevering van appartementencomplex Rentmeester nadert de afronding van woongebouw Banier op de hoek van de Baanderherenweg en de Van Beekstraat. Later deze maand worden de eerste stadswoningen opgeleverd, in maart of april moeten alle woningen en winkelunits klaar zijn. De sloop van 101 flats en de winkelgalerij aan de Baanderherenweg is pas voorzien in 2007. ,,Dat daar onder meer starterswoningen komen is een redelijke veronderstelling", meldt manager woondiensten Joop van de Kerkhof van Woonstichting Sint-Joseph.

De vernieuwing van de wijk Selissenwal is een aantal jaren geleden ambitieus van start gegaan met de verbouwing en nieuwbouw van etagewoningen aan de Baandervrouwenlaan. Daarna kwam het hart van de wijk aan de beurt. Het gebied, dat thans wordt aangeduid met de naam De Heerewaerde, biedt plaats aan een viertal wooncomplexen. Verder moet in het hart van De Heerewaerde een wijkvoorzieningencentrum verrijzen, dat onderdak gaat bieden aan de nieuwe Prinses Amaliaschool en gemeenschapshuis De Walnoot.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De eerste stadswoningen van het wooncomplex Banier worden deze maand opgeleverd.

De bouw van het wooncomplex Banier verloopt voorspoedig en aan het einde van het eerste kwartaal van 2006 moeten alle woningen en winkels klaar zijn. De meeste woningen in Banier zijn verkocht, de stadswoningen worden als eerste opgeleverd. Klokkentoren Magere Josje, die de blikvanger van het wooncomplex is, is vorig jaar al gerestaureerd. ,,Na de oplevering willen we de winkels zo snel mogelijk vullen met ondernemers", meldt manager woondiensten Van de Kerkhof van Sint-Joseph.

Vorig jaar verschilde de leiding van Sint-Joseph met de gemeente Boxtel van mening over de invulling van het winkelgebied. De woonstichting wilde zeven van de tien winkelunits vullen met een filiaal van de Duitse keten Lidl. Het gemeentebestuur ziet niets in zo'n wijkoverstijgende winkelvoorziening en wil vooral kansen bieden aan lokale ondernemers. De visie van de gemeente wordt ondersteund door de onderzoekers van bureau Seinpost, dat in september duidelijk maakte dat veel winkeliers voelen voor verhuizing naar de nieuwe winkelgalerij in de wijk.

,,Ik wil me nu niet uitlaten over Lidl", stelde Van de Kerkhof deze week. ,,Momenteel voeren alle betrokken partijen heel goed overleg in een stuurgroep, waarin naast Sint-Joseph ook de gemeente, de Kamer van Koophandel, de winkeliersvereniging en bureau Seinpost zitting hebben. De insteek is om de bevindingen van Seinpost te realiseren. In dat geval komt er dus geen Lidl. Maar op dit moment is alles nog open." De manager van de woonstichting benadrukt dat alle partijen maar één doel hebben: ,,We kijken naar een invulling van het winkelgebied die het beste is voor de wijk Selissenwal."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het winkelgebied in de Van Beekstraat. Tegenover de bestaande winkels worden in het wooncomplex Banier tien winkelunits gebouwd.

WIJKCENTRUM
Verderop in de Van Beekstraat wordt gewerkt aan wooncomplex Ridder, dat bestaat uit appartementen, stadsvilla's en zogeheten Dommelvilla's, die uitkijken op de nabijgelegen rivier. Onzeker is de invulling van het terrein op de hoek van de Baanderenweg en de Achterberghstraat. Hier zou wooncomplex Baanrots verrijzen, maar die plannen zijn al eerder van tafel geveegd. Op dit moment maakt Woonstichting Sint-Joseph geen haast met de ontwikkeling van deze locatie. Van de Kerkhof: ,,De bouw van het wijkvoorzieningencentrum moet eerst plaatsvinden. Omdat het bouwverkeer via de Achterberghstraat zal voeren, kunnen we op de plek van Baanrots voorlopig niet aan de gang."

Het is volgens de manager nog te vroeg om nu al aan te geven wat voort soort woningen daar geprojecteerd worden. De aanwezigheid van het LPG-vulpunt vormt geen belemmering voor nieuwbouw op deze plek. ,,Zolang we binnen de lijnen van het bestemmingsplan blijven, is er niets aan de hand", aldus de manager van Sint-Joseph.

Dat geldt in wezen ook voor de Baanderherenweg waar in 2007 welgeteld 101 etagewoningen gesloopt zullen worden. De woningen staan aan de westzijde van de straat, tussen de rotonde en de Vaandelstraat. ,,De meeste woningen worden nu verhuurd onder de paraplu van de Leegstandwet", verduidelijkt Van de Kerkhof. ,,Dat betekent dat huurders weten dat men de woning slechts tijdelijk kan huren, met een minimum van zes maanden."

Volgens de manager van Sint-Joseph zijn de woningen desondanks prima te verhuren. ,,Minder dan tien huurders hebben nog een vast contract, de rest huurt volgens de uitgangspunten van de Leegstandwet. Van leegstande woningen is gelukkig geen sprake, vooral jongeren tonen belangstelling. Ook hebben we nogal wat huurders die wachten op de voltooiing van een nieuwbouwwoning."

STARTERS
De woonstichting studeert momenteel op de toekomstige invulling van de Baanderherenweg. Daarbij worden de uitgangspunten van de gemeentelijke woonvisie in acht genomen. Vooral starterswoningen lijken een plek te krijgen; manager Van de Kerkhof noemt het 'een redelijke veronderstelling' dat langs de Baanderherenweg starterswoningen verrijzen. ,,Momenteel worden in Boxtel veel seniorenwoningen gebouwd. Daarbij komt dat er plannen zijn op de plek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (plan Sparrenlaene – red.) en dat de Zorggroep Elde volop seniorenhuisvesting realiseert, zoals Simeonshof en straks Emmaus." Volgens Van de Kerkhof moet de woonstichting deze ontwikkelingen goed volgen, zodat gebouwd wordt naar behoefte.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de bouw van wooncomplex Ridder aan de Van Beekstraat.
5 januari 2006

Print deze pagina

Terug