GEMEENTE BOUWT RECORDAANTAL HUIZEN

Inwonertal Boxtel eindelijk weer in de lift

Het inwonertal van Boxtel is in 2005 met 86 gestegen. Na jaren van stilstand en zelfs een kleine teruggang in 2004, maakte burgemeester Jan van Homelen zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie in de raadzaal bekend dat Boxtel op 31 december 2005 welgeteld 29.606 inwoners telde. Dat zijn er 86 meer dan op 1 januari 2005. De groei wordt zowel veroorzaakt door een geboorteoverschot én een vestigingsoverschot.

In 2005 werden in Boxtel 339 kinderen geboren en gingen 300 mensen dood. Dat levert een geboorteoverschot op van 39 personen. Het vestigingsoverschot van 47 personen wordt veroorzaakt doordat zich vorig jaar 1.161 mensen als nieuwe inwoner inschreven en 1.114 mensen vertrokken. Per saldo betekent dat een groei van het inwonertal met 86 personen. In 2004 daalde het inwonertal.

Een groot deel van de bevolkingstoename kan verklaard worden door de inhaalslag die gepleegd wordt op het gebied van de woningbouw. Waar Boxtel in 2004 slechts 54 nieuwe woningen opleverde, werden in 2005 welgeteld 226 nieuwe huizen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat is volgens burgemeester Van Homelen in een tijdspanne van tien jaar ’een absoluut record’. Alleen in 2002 werden ook veel nieuwe woningen opgeleverd; toen bleef de teller steken op 166 huizen.

Ook 2006 belooft een goed jaar voor de woningbouw te worden. Volgens Van Homelen zullen in dit jaar nog eens 191 woningen worden opgeleverd. Met name nieuwbouwwijk In Goede Aarde levert een grote bijdrage aan de positieve woningbouwcijfers. De burgemeester wees er tijdens zijn nieuwjaarsrede op dat Boxtel profiteert van de tijdige afronding van een onherroepelijk bestemmingsplan waardoor tijdrovende procedures achterwege konden blijven en alle aandacht gericht kon worden op de bouw van woningen.

Maar ook projecten met Woonstichting Sint-Joseph, zoals Rentmeester aan de Achterberghstraat, dragen bij aan de rooskleurige bouwcijfers. Opvallend is dat Boxtel ondanks het goede rapportcijfer de provinciale taakstelling net niet haalt. In plaats van de 470 woningen die Boxtel in de periode 2002-2005 zou moeten bouwen, blijft de teller steken op 463. De woningvoorraad is in 2005 gegroeid tot 11.958 huizen. Van Homelen: ,,Ik blijf erop hameren dat er spoedig concrete en goedgekeurde plannen moeten zijn voor onder meer het gebied Den Haagakker om stagnatie in de komende tijd te voorkomen.”

Naast het plan Den Haagakker wil het gemeentebestuur in 2006 verder werken aan het bestemmingsplan Buitengebied, het bestemmingsplan Centrum-Oost en het bestemmingsplan Heideweg in Liempde. In het laatstgenoemde plan is vooral ruimte voor starters.
5 januari 2006

Print deze pagina

Terug