PETER VAN DER VEN STOPT MET PRAKTIJK

Huisarts markeert afscheid met derde medische bundel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aandachtig bekijkt burgemeester Jan van Homelen de nieuwe bundel met medische artikelen die huisarts Peter van der Ven samen met Brabants Centrum presenteerde.

Op het moment dat de Boxtelse huisarts Peter van der Ven na 28 jaar zijn praktijk beindigde, is de derde bundel gepresenteerd van de columns die hij onder de titel Dokter in huis op gezette tijden publiceerde in nieuwsblad Brabants Centrum. Burgemeester Jan van Homelen kreeg vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boek met 65 medische artikelen uitgereikt.

De presentatie van de bundel medische verhandelingen die net als de artikelenreeks in deze krant de titel Dokter in huis draagt, werd ingeleid door directeur-hoofdredacteur Marc Cleutjens van Brabants Centrum. Cleutjens riep de eerste bijdrage van dokter Van der Ven in herinnering, die in januari 1991 handelde over kinderen met koorts. Vanaf dat moment schoof regelmatig kopij bij het redactiekantoor in de brievenbus. In totaal verschenen 210 colums.

,,Daarbij is het aardig om te melden dat de digitale revolutie pas laat zijn intrede deed in de kamer van Dokter in huis. Tot na de eeuwwisseling leverde Van der Ven zijn artikelen in op handgeschreven velletjes papier die alleen door onze collega Ineke Platel ontcijferd konden worden", meldde Cleutjens. De directeur van Brabants Centrum dankte Platel voor haar aandeel in de totstandkoming van de rubriek. Dokter Van der Ven zelf werd door de directeur geprezen om zijn punctualiteit en gedegen vooronderzoek.

DOKTER VAN HUIS
,,Door de jarenlange samenwerking is een hechte band ontstaan tussen huisarts Van der Ven en Brabants Centrum. Nee, het is niet zo dat alle medewerkers inmiddels naar zijn praktijk zijn overgestapt en kunnen rekenen op een consult met korting. Maar het is wl zo dat de huisarts een graag geziene gast is in het redactiekantoor."

Cleutjens sprak de hoop uit dat de aanlevering van kopij door Van der Ven niet zou stoppen. Inspiratie zou de huisarts daarbij kunnen putten uit het werk dat hij heeft opgepakt voor de plaatselijke Stichting Brabant-Bihor, die zich inzet voor hulpverlening aan de Roemeense stad Salonta en omgeving. ,,Een titel voor een nieuwe serie heb ik al bedacht: Dokter vn huis", meldde Cleutjens.

De afleveringen 1 tot en met 145 verschenen eerder al in twee boeken en rolden in 1995 en 2000 gebundeld van de drukpers. Net als de derde bundel werden ook de delen 1 en 2 uitgegeven door Brabants Centrum; het eerste deel is uitverkocht, van deel 2 zijn aan de balie van het redactiekantoor aan de Prins Bernhardstraat nog exemplaren te koop. Voor de uitgave van de derde bundel heeft Van der Ven zijn artikelen die de afgelopen vijf jaar in de krant werden gepubliceerd waar nodig geactualiseerd.

PREVENTIE
Voordat hij het eerste exemplaar van zijn derde bundel overhandigde aan burgemeester Van Homelen stond dokter Van der Ven kort stil bij het moment van zijn afscheid als huisarts in Boxtel. Getroffen was hij niet alleen door de aanwezigheid van diverse collega-huisartsen, maar zeker door de komst van zijn voorganger, de 94-jarige Fons van Groeningen en de twee dokters die zijn praktijk voorzetten, Bob van Riel en Hans Leenders. Dat drie generaties artsen bijeen zijn, was een zeldzaam en wellicht uniek moment in de Boxtelse gezondheidszorg.

Burgemeester Van Homelen toonde zich verguld met het nieuwe boek van de Boxtelse huisarts en wees daarbij niet alleen op het belang van oplossen van kwalen en gebreken. ,,Dat ook medische preventie aan bod komt, is prijzenwaardig." Bovendien legde de burgemeester bewondering aan de dag voor het feit dat Van der Ven bijna dertig jaar lang een zelfstandige praktijk runde. ,,Zeker in de tijd dat er geen sprake was van een huisartsenpost was dat vrijwel ondoenlijk. Lovenswaardig is dat u ook nog tijd wist te vinden om een column te schrijven", aldus Van Homelen.

De derde bundel van de artikelenreeks Dokter in huis is te koop aan de balie van Brabants Centrum en kost acht euro.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Drie generaties van n huisartsenpraktijk op rij: van links naar rechts Peter van der Ven (1978-2005), Fons van Groeningen (1948-1978) en Hans Leenders en Bob van Riel die sinds 1 januari de praktijk samen voortzetten.
5 januari 2006

Print deze pagina

Terug