MOTORAGENT IN BURGER MAAKT VIDEO-OPNAMEN

Drie nieuwe politiemotoren voor aanpak agressieve weggebruikers

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met deze drie nieuwe motoren hoopt het team verkeershandhaving van de politie Brabant-Noord asociaal rijgedrag beter aan te kunnen pakken.

Voor de aanpak van agressieve weggebruikers heeft het team verkeershandhaving van de politie in het district Brabant-Noord drie motoren in gebruik genomen. De motorfietsen, waarvan er een is uitgerust met een videocamera, zijn gekocht dankzij een subsidie van 55.000 euro van de provincie Noord-Brabant.

De zware motoren die de politie doorgaans gebruikt, zijn niet ideaal bij de aanpak van bromfietsers en scooterbestuurders die verkeersregels aan hun laars lappen. ,,We kunnen jongeren op hun snelle brommers moeilijk te pakken krijgen. Ze lachen zich rot", vertelt brigadier Jan van der Donk als hij de drie motoren presenteert.

Het team verkeershandhaving van de politie Brabant-Noord is blij met de uitbreiding van het materieel, vertelt Van der Donk. Twee van de drie nieuwe motoren zijn dan ook speciaal aangeschaft om met name jongeren aan te pakken. De Honda's zijn veel wendbaarder dan de motoren die standaard worden gebruikt.

Zijn de twee Honda's uitgevoerd in de bekende politiekleuren, de derde motor is níet herkenbaar. De motoragent die deze BMW bestuurt is in burger gekleed en begeeft zich als een normale weggebruiker tussen het verkeer. Het bijzondere is dat de motor is uitgerust met een kleine videocamera waarmee overtredingen kunnen worden vastgelegd. Weggebruikers waarvan gevaarlijk rijgedrag wordt geconstateerd, worden door de motoragent aangehouden en geconfronteerd met de videobeelden. ,,De opnames bieden ondersteunend bewijs van overtredingen", aldus Van der Donk.

ONVEILIGE PROVINCIE
Landelijke cijfers wijzen uit dat vijf jaar geleden nog twaalfhonderd verkeersdoden waren te betreuren; ruim tweehonderd dodelijke slachtoffers werden in Noord-Brabant geregistreerd. Door de aanpak van de regionale teams verkeershandhaving zijn deze aantallen in 2004 teruggelopen naar een kleine negenhonderd slachtoffers in heel Nederland en 148 in Noord-Brabant. Doelstelling van de politie is om in 2010 het aantal verkeersdoden nog verder terug te dringen.

Dat het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer in deze provincie relatief hoog is, wijt politiebrigadier Van der Donk aan het gegeven dat Noord-Brabant verhoudingsgewijs veel provinciale wegen telt waarbij ook nog eens de bomen kort bij de rijbaan staan. ,,Bovendien draagt de Bourgondische leefstijl in het zuiden er aan bij dat hier vaker weggebruikers met alcohol op aan het verkeer deelnemen", aldus Van der Donk.

Dat Brabant bekend staat als een onveilige provincie op verkeersgebied is mede aanleiding voor het provinciebestuur om de aanschaf van de motoren voor 80 procent te financieren, vertelt gedeputeerde Eric Janse de Jonge. ,,Als je als provincie de ambitie hebt om de verkeersveiligheid flink te verbeteren, moet je daar ook geld insteken. Dit is een uniek samenwerkingsverband, waarbij ik wil aantekenen dat de extra inzet van personeel door de politie zelf wordt bekostigd."

PREVENTIEF
Het bedrag dat de provincie op tafel heeft gelegd voor de aankoop van de motoren (55.000 euro) komt uit het budget voor de gebiedsgerichte aanpak van verkeer en veiligheid. Een speciale commissie, samengesteld uit burgemeesters en wethouders van 22 gemeenten in Noordoost-Brabant, beslist onder voorzitterschap van de Boxtelse wethouder Wim van Erp over de toekenning van subsidies.

,,Ik hoop dat deze motoren overbodig worden. Vergelijk het met de succesvolle verlichtingscampagne die de politie elk najaar voert. Door er in de media veel aandacht aan te schenken, zorgen meer mensen dat hun fietsverlichting in orde is. De aangekondigde controles hebben dus een preventieve werking. Hopelijk geldt dat voor de inzet van deze motoren ook", stelde Van Erp donderdag in het politiebureau aan de Repelweg te Vught, waar het team verkeershandhaving is gehuisvest.

Brigadier Van der Donk knikt instemmend. ,,Mensen die de politie zien, gedragen zich netjes in het verkeer. Zo gauw een agent uit het zicht is, komt agressief gedrag opzetten. Vandaar dat de videomotor niet herkenbaar is als een politievoertuig."
29 december 2005

Print deze pagina

Terug