SNEL MAATREGELEN IN BARONIESTRAAT

Bewoners Van Hornstraat klagen
ook over hardrijders

In navolging van de bewoners in de Baroniestraat hebben ook de bewoners van de Van Hornstraat en de Ridder van Cuijkstraat bij de gemeente geklaagd over een toename van de snelheid van het autoverkeer. In een brief aan de gemeenteraad wordt aangedrongen op snelheidsremmende maatregelen om de overlast terug te dringen.

De commissie Ruimtelijke zaken buigt zich in de tweede week van januari over de brief van bewoonster Femke van der Heijden. Namens bewoners van de Van Hornstraat en de Ridder van Cuijkstraat stelt ze dat vooral kinderen en ouderen problemen hebben met het oversteken van de drukke straat. Niet alleen de hoge snelheid van het verkeer levert gevaar op, door een flauwe bocht nabij supermarkt Edah is het gevaarlijk om de 'onoverzichtelijke' straat over te steken.

Van der Heijden stelt dat de verkeersdrempels in de Van Hornstraat te laag zijn en daardoor geen remmende werking hebben op het verkeer. ,,Wij vinden dat er tussen de Maria van Dieststraat en de kruising met de Tongersestraat veel te hard gereden wordt door het ontbreken van verkeersremmende maatregelen", aldus Van der Heijden. De drempels in de Ridder van Cuijkstraat zijn volgens de bewoonster in het wegdek gezakt, een 'punaise' is verdwenen.

De brief van Van der Heijden wordt ondersteund met een aantal handtekeningen. Wethouder Wim van Erp stelt in een reactie dat de door de bewoners aangekaarte problemen zijn doorgegeven aan de politie, die heeft toegezegd dat vaker snelheidscontroles zullen worden gehouden, onder meer met een lasergun. Verder verwacht Van Erp niet dat op korte termijn maatregelen genomen worden.

,,Momenteel is de van Hornstraat onderdeel van een omleiding vanwege de afsluiting van de Kapelweg. Het kan best zijn dat het daardoor drukker is en dat er wat vaker harder gereden wordt. Het verhogen van drempels is niet zo eenvoudig omdat we ons als gemeente moeten houden aan de Verkeerswet."

BARONIESTRAAT
In de Baroniestraat, waar in november een dodelijk ongeval plaatsvond, worden op korte termijn wel maatregelen genomen. Volgens Van Erp wordt de weg voorzien van nieuwe fietsstroken, die rood asfalt krijgen en bovendien breder zijn dan de huidige stroken. Op het wegdek bij de Angelaschool worden grote afbeeldingen geschilderd die aangeven dat automobilisten een school naderen.

De plaatsing van de betonnen bollen in de Ons Doelstraat wordt ook overwogen. ,,Momenteel studeren we nog op een aantal andere maatregelen, maar daarvoor is meer tijd nodig", aldus de wethouder. Hij doelt onder meer op de aanpassing van een vluchtheuvel tegenover de Angelaschool in de Baroniestraat. ,,Het aanpassen van een onderdeel in de straat heeft al gauw gevolgen. Die moeten eerst in beeld worden gebracht."
29 december 2005

Print deze pagina

Terug