’ALTIJD EEN ZWAK GEHAD VOOR AFRIKA’

Scholieren starten drinkwaterputproject
in Gambia

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Femke van Grinsven (links) en Fleur Bonekamp poseren bij de drinkfontein Baken naast het Boxtelse gemeentehuis. Het Boxtels-Essche tweetal is bezig met een actie om een drinkwaterput op te zetten in het Gambiaanse dorp Songkunda.

DOOR PETER DE BEKKER

Fleur Bonekamp uit Esch en Femke van Grinsven uit Boxtel, leerlingen op het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel, hebben een mooie kerstgedachte. Zij willen een drinkwaterput in het Gambiaanse dorp Songkunda realiseren. Op diverse manieren proberen ze het bedrag van 5.000 euro, dat nodig is om het project te realiseren, bij elkaar te krijgen. Een interview.

,,We kwamen op dit idee toen we voor school een profielwerkstuk moesten maken”, legt Fleur uit. ,,Dit moest verband houden met de studierichting die je gekozen hebt. In ons geval is dat de richting Economie & Maatschappij.” Femke vult aan: ,,Omdat wij allebei al langer iets aan ontwikkelingsgeografie willen gaan doen, grepen we deze mogelijkheid aan om te schrijven over het opzetten van een hulpproject in Afrika.”

Via het vakantiebaantje van Femke bij een bank in Veldhoven kreeg het project echter een heel ander karakter. ,,Ik kwam daar namelijk in aanraking met Tonnie van Turnhout, die hoogstpersoonlijk al jarenlang hulpprojecten in Gambia opzet. Zij maakte ons erop attent dat we dit project konden ondersteunen. Dat wilden we graag doen.”

Fleur legt uit: ,Wij hebben altijd een zwak gehad voor Afrika. De cultuur en de sfeer in die landen spreekt ons aan.” Het tweetal heeft vervolgens aan Van Turnhout gevraagd waar precies behoefte aan is in Gambia. Dat bleek drinkwater te zijn. ,,Eén drinkwaterput is genoeg om een heel dorp van water te voorzien”, weet Femke.

En als de put er komt te staan in Songkunda wil het tweetal naar Gambia toe om met eigen ogen te aanschouwen wat zij hebben bereikt. ,,We weten dat het geld goed terechtkomt, want we kennen Tonnie”, benadrukken de twee meiden. ,,Maar we willen toch graag met eigen ogen zien waar onze actie toe geleid heeft.” Eind februari moeten Fleur en Femke hun profielwerkstuk inleveren. ,,Maar dat betekent niet dat we dan met deze actie stoppen!”, vertelt Fleur. ,,We gaan hiermee door tot we merken dat niemand meer mee wil doen.”

JONG EN ENTHOUSIAST
Om het geld voor het drinkwaterputproject bij elkaar te krijgen zijn de meiden begonnen met het ophalen van geld bij supermarkten. ,,Daar hebben we collectebussen neergezet waarin mensen bonnetjes voor lege flessen kunnen doneren. Ook hebben we bedrijven benaderd of ze ons project financieel willen steunen. Eigenlijk wilden we ook nog een sponsoractie opzetten, maar daar hebben we mede door ons schoolwerk te weinig tijd voor. Wel proberen we op basisscholen nog een actie te houden”, vertelt Femke.

Mensen reageren positief op de actie die het Boxtels-Essche duo is gestart. Femke: ,,Wij vallen op bij mensen, omdat we jong en erg enthousiast zijn en omdat we dit op eigen initiatief doen. We krijgen dan ook vaak te horen ’Goh, dat valt me mee van de jeugd van tegenwoordig’. Het spreekt mensen aan.”

In totaal heeft het tweetal 5.000 euro nodig voor het plaatsen van een drinkwaterput in Gambia. ,,Op dit moment staan we al op een bedrag van 1.250 euro”, vertelt Fleur trots. ,,En dat terwijl bedrijven die ons geld hebben toegezegd nog veelal een bedrag moeten storten.” En wat gebeurt er als ze meer dan de benodigde 5.000 euro ophalen? Femke: ,, Dan komt er gewoon nóg een drinkwaterput bij in Gambia.”

BINDING
,,De reacties op school over ons project zijn enthousiast”, vertelt Fleur. ,,Leraren vragen ons vaak naar de stand van zaken en ook leerlingen en kennissen zeggen het als ze onze posters zijn tegengekomen of als ze geld hebben gestort. Dat is heel leuk. Iedereen denkt ook met ons mee. Dat stimuleert ons hiermee door te gaan.”

Ze hebben het al met al maar druk met hun actie. ,,We besteden twee dagen per week aan dit project. Die tijd besteden we aan het voorbereiden van verschillende acties en het aanschrijven van verschillende bedrijven. Dat doen we niet willekeurig. We maken een selectie van bedrijven die echt binding hebben met dit project”, vertelt Fleur. Femke vult aan: ,,Daarnaast houden we op de website www.gambiaproject.nl alle belangstellenden op de hoogte van het verloop van ons project en geven we meer informatie over wat de actie inhoudt. Daar is ook het rekeningnummer te vinden waarop mensen geld kunnen storten.”

De site hebben de meiden zelf opgezet. Fleur: ,,Een oom van Femke heeft deze speciaal voor ons gemaakt, maar wij hebben de teksten geschreven en de lay-out gemaakt.” Daarnaast geïnteresseerden ook terecht op www.tonnie.info, dat is de website van Tonnie van Turnhout zelf.

Donaties voor het project zijn welkom op rekeningnummer 1688.88.734 t.n.v. W.J.A. van Grinsven, onder vermelding van ’Gambiaproject’.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Femke van Grinsven en Fleur Bonekamp lezen het bordje bij de drinkfontein Baken, die naast het gemeentehuis op de Markt staat. Ze hopen met hun inzamelingsactie voor een drinkwaterput in Gambia 5.000 euro op te halen. Tot op heden hebben de meiden 1.250 euro opgehaald.
22 december 2005

Print deze pagina

Terug