VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN TREINONGELUK IN BOXTEL

SP heropent discussie over gevaarlijke treintransporten

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Spoormedewerkers zijn geconcentreerd bezig met het herstellen van de bovenleiding.

De SP-fractie zal donderdag 15 december in de vergadering van de Boxtelse gemeenteraad vragen stellen over het ongeluk met de goederentrein van vorige week. Daarbij ontspoorden de twee laatste wagons, wat tot een grote ravage leidde. ,,Als het een trein was geweest met gevaarlijke stoffen als ammoniak, chloor of LPG hadden de gevolgen zeer ernstig geweest kunnen zijn", aldus SP-fractievoorzitter Willem van Meurs.

De SP gaat volgens Van Meurs een extra inspanning vragen van de gemeente Boxtel over het vervoer van gevaarlijke stoffen. ,,We willen dat de gemeente een notitie gaat opstellen om het vervoer van gevaarlijke stoffen in beeld te brengen, waarin onder meer aandacht besteed wordt over wanneer deze treinen door Boxtel gaan, hoe vaak en ook informatie gegeven wordt over een rampenplan. Daarnaast gaan we voorstellen dat de gemeente zich aansluit bij een stuurgroep die in het leven geroepen is naar aanleiding van ketenstudies over dit onderwerp. Als Boxtel in deze zogeheten taskforce zitting heeft, zit de gemeente dicht bij het vuur en heeft men meer invloed."

PROTESTACTIE
De SP maakte zich vorig jaar al zorgen over het feit dat in het gemeentehuis en bij de brandweer niet bekend is hoeveel ammoniaktreinen door Boxtel rijden. Vorig jaar hield de politieke groepering nog een protestactie bij de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat, waarbij burgemeester Jan van Homelen toezegde dat de gemeente actie gaat ondernemen tegen de ammoniaktreinen die wekelijks over de spoorbaan rijden.

De SP liet toen weten dat staatssecretaris Pieter van Geel actie zou moeten ondernemen om de gevaarlijke transporten te verbieden. Het protest in Boxtel handelde in eerste instantie om de treinen die pendelen tussen de DSM-vestigingen in Geleen en IJmuiden. De SP stelde toen dat door Boxtel jaarlijks 50.000 tot 100.000 ton ammoniak getransporteerd wordt. ,,Sinds die protestactie in 2004 zijn er weinig concrete maatregelen genomen", aldus Van Meurs, die vindt dat het om overbodige transporten gaat.

,,Gemeenten hebben weinig invloed op treintransporten met gevaarlijke stoffen, de regering heeft dat wel. Er is een studie geweest naar de drie stoffen ammoniak, chloor en LPG. Daarbij was aandacht voor de vragen waar de stoffen geproduceerd en verwerkt worden en waarlangs getransporteerd. Staatssecretaris Van Geel heeft aangegeven dat de ammoniaktransporten verminderd zouden moeten worden, waarbij verschillende varianten zijn opgesteld. En daarvan is om zowel de productie als verwerking op n locatie te doen; dat is ook wat wij voorstellen. Dan is er ook geen gevaarlijk transport meer nodig."

DISCUSSIE
Door het ongeluk met de goederentrein van vorige week in Boxtel, die geladen was met kalk, wordt de discussie over de transporten met gevaarlijke stoffen weer aangezwengeld in Boxtel. Toen Van Meurs vorige week hoorde dat de goederentrein ontspoord was, gingen zijn gedachten meteen uit naar de mogelijkheid dat het hier ook om een trein met gevaarlijke stoffen had kunnen gaan. ,,De risico's op een ongeluk zijn klein, maar kijk naar het ongeluk in 1989, toen in Boxtel een trein ontspoorde met chemische stoffen aan boord. Daarbij raakten veel meer wagons van de rails dan bij de goederentrein van vorige week. Wij hebben toen verkondigd dat Boxtel aan een ramp ontsnapt was, wat later overigens ontkend werd", aldus Van Meurs. ,,De kans is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Zeker als er sprake is van een grote lekkage of een groot ongeluk, want dan kan de brandweer ook weinig meer uitrichten. Bij een groot ongeluk kan in een straal van 1.400 meter sprake zijn van 75 doden en 750 gewonden. Vaak moeten er eerst rampen plaatsvinden voordat men in actie komt, maar dat willen we als SP graag voor zijn."

Burgemeester Jan van Homelen liet deze week weten dat hij vanavond in de gemeenteraadsvergadering de vragen gaat beantwoorden van de SP-fractie over het treinongeluk van vorige week. ,,Bij treinongelukken zijn een paar dingen belangrijk", aldus Van Homelen. ,,Ten eerste kijken we of er zich persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan en ten tweede of de trein geladen was met gevaarlijke stoffen. In de trein zat kalk, wat geen gevaarlijke stof is. Vandaar dat we opgelucht adem konden halen."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een van de gekantelde goederenwagons wordt vrijdagavond 9 december rond half zeven opgetakeld.
15 december 2005

Print deze pagina

Terug