GEEN BETAALD PARKEREN OP BREUKELSPLEIN

Baroniestraat: drukke straat met heel veel snelheidsovertredingen

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het plan om betaald parkeren op het Breukelsplein in te voeren lijkt alweer van de baan. Het plein staat sinds de aangescherpte parkeercontroles in het dorpscentrum steeds vaker bomvol.

Het aantal motorvoertuigen dat gebruik maakt van de Baroniestraat is aanzienlijk groter dan eerder werd aangenomen. Bovendien houdt een groot deel van de automobilisten zich niet aan de maximumsnelheid. Dat blijkt uit cijfers die wethouder Wim van Erp deze week heeft genoemd tijdens een overleg met een afvaardiging van straatbewoners en de Angelaschool.

Vooral de verkeersstroom richting bedrijventerrein Ladonk is met 3.000 auto's per etmaal enorm. In oostelijke richting werden 2.100 motorvoertuigen geteld. De metingen werden gedaan in de week nadat een vrouw uit Boxtel dodelijk verongelukte in de Baroniestraat. Het ongeval leidde tot veel onrust onder straatbewoners, die al geruime tijd klagen over de drukte en de snelheidsovertredingen.

Volgens wethouder Van Erp is de Baroniestraat als zogeheten gebiedsontsluitingsweg in principe geschikt voor zulke grote aantallen motorvoertuigen. ,,De situatie is in de werkelijkheid echter anders omdat in deze straat een grote school is gevestigd, alsmede de drukbezochte welzijnsinstelling DELTA en MIK Kunsteducatie waar veel kinderen komen."

Veel automobilisten lappen de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aan de laars, zo meldde wethouder Van Erp deze week. Metingen geven aan dat vooral buiten de spitsuren veel snelheidsovertredingen worden geregistreerd. In de spitsuren is het druk in de Baroniestraat en is het moeilijker om hard te rijden, zo stelt Van Erp. Ruim 30 procent van alle automobilisten rijdt te hard.

NIEUW ASFALT
Tijdens het overleg met een afvaardiging van de straatbewoners en de Angelaschool heeft de wethouder aangegeven dat in het voorjaar een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht in de Baroniestraat. Door gebruik te maken van twee kleuren, worden de (rode) fietspaden beter zichtbaar en wordt de weg voor autoverkeer optisch gezien smaller. ,,Dat moet leiden tot een verlaging van de snelheid", verwacht Van Erp.

In het gemeentehuis wordt ook onderzocht welke maatregelen rond de Angelaschool genomen kunnen worden om foutparkeerders te weren. Komende week wordt bekeken of rond de school paaltjes of grote stenen bollen geplaatst kunnen worden. Deze bollen liggen ook in de Herman Brandtstraat. Buurtbewoners hebben voorgesteld deze bollen te laten beschilderen door schoolverlaters.

Een andere maatregel zou de plaatsing van borden bij de Angelaschool kunnen zijn. Met duidelijke borden worden automobilisten beter geattendeerd op de aanwezigheid van een school. De vluchtheuvel met zebrapad voor de school is onderwerp van studie. Volgens straatbewoners wordt de hindernis soms gebruikt om links te passeren, met alle gevaren van dien.

BRIGADIERS
Op advies van het gemeentebestuur gaan straatbewoners en Angelaschool onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de Baroniestraat verkeersbrigadiers in te zetten. De school heeft hier in het verleden van afgezien vanwege de verkeersdrukte in de straat; men vindt het te gevaarlijk om brigadiers in te zetten. ,,We hebben de mensen aangeraden advies te vragen bij de brigadiers van De Hobbendonken in Boxtel-Oost en De Oversteek in Liempde."

Opvallend is dat wethouder Van Erp tijdens het overleg heeft aangegeven dat het gemeentebestuur af wil stappen van het plan om betaald parkeren in te voeren op het Breukelsplein. In een tweede versie van het parkeerplan is deze paragraaf geschrapt. Vooral de Angelaschool is fel tegen deze maatregel omdat veel ouders die hun kinderen naar school brengen hier kort parkeren. Bij de invoering van betaald parkeren zou deze groep elders in de wijk parkeerruimte gaan zoeken en zorgen voor hinderlijke situaties. ,,Betaald parkeren staat nu niet meer in het plan, maar de gemeenteraad kan in januari anders besluiten", aldus Van Erp.

Birgitte Dito, die namens de bewoners van de Baroniestraat het overleg met de wethouder bijwoonde, is optimistisch. ,,Als de plannen die besproken zijn voor de korte en de lange termijn worden waargemaakt, dan kunnen de bewoners tevreden zijn. Er wordt serieus naar de problemen gekeken en als de wethouder doet wat hij belooft, dan heb ik vertrouwen in een goede afloop. De cijfers geven aan dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden in de Baroniestraat", aldus Dito.

Wethouder Van Erp is ook hoopvol gestemd. Hij spreekt van een constructief overleg en is blij dat de bewoners actief willen meedenken. ,,Men heeft een aantal plannen ingediend dat ik graag wil bekijken. Daarnaast wil ik graag meewerken aan de uitwerking van de ideeŽn die zijn geopperd."
15 december 2005

Print deze pagina

Terug