CHRISTIAN EN LISETTE TROKKEN VERJONGD PUBLIEK

Kasteleinspaar dynamisch
en ondernemend

DOOR HENK VAN WEERT

Twee dynamische ondernemers. Rechttoe rechtaan. Mensen die pal achter hun personeel stonden. Het zijn enkele typeringen die opwellen als mensen terugdenken aan het kasteleinsechtpaar Christian en Lisette Heijmans van café De Kom.

Het echtpaar Heijmans-Schoonens betrok de eeuwenoude herberg aan de Stationsstraat op 1 december 1999. Ze vestigden zich in de aangrenzende woning waarin voor die tijd de vorige uitbaters, Ad en Fien Poirters, woonden. Van het oud-bruin café maakten Christian en Lisette een kroeg waar ook de jeugd weer naartoe kwam. De maandelijkse liveoptredens van artiesten in het café droegen daar in sterke mate aan bij.

Ook de bijna tien jaar geleden vernieuwde harmoniezaal achter het café werd meer nadrukkelijk in de exploitatie betrokken. Naast bruiloften en partijen stelde het echtpaar Heijmans de deur open voor openbare carnavalsactiviteiten. Burgemeester Jan van Homelen omschreef het kasteleinspaar kort na de brand die het gezin zaterdag trof, als dynamisch.

In soortgelijke bewoordingen liet ook woordvoerder William van Dinther van de plaatselijke horecavereniging zich uit: ,,Christian en Lisette hebben van een redelijk stilstaand bedrijf weer een goed lopende zaak gemaakt." Van Dinther verklaarde zijn collega's in de horeca te vragen hun geplande feestelijkheden aan te passen en gevelreclames te verwijderen. Ook hebben de horecaondernemers nog even gespeeld met de gedachte om zelf een aparte herdenkingsbijeenkomst te houden, maar hebben daar uiteindelijk van afgezien. Men respecteert het verzoek van de nabestaanden om het afscheid een sober karakter te geven.

VERDRAAGZAAM
Frank Geijsels en Nico Tuip, die de afgelopen zes jaar een wezenlijk aandeel leverden in de organisatie van festiviteiten die een verjongd publiek trokken, typeren Christian als 'eenvoudig, een tikkeltje eigenwijs maar verdraagzaam'. Lisette was volgens hen de drijvende kracht achter haar man. ,,Zowel zakelijk als privé."

Vanuit zijn woning boven modecentrum Theelen, schuin tegenover het café, zag Geijsels zaterdag het drama voltrekken: ,,De machteloosheid die ik voelde is onbeschrijfelijk." De woning was de voorbije dagen een ontmoetingspunt voor personeelsleden en vaste klanten van café De Kom. ,,We hebben samen gejankt en gelachen. Elkaar vastgehouden. Heel bijzonder", zegt Tuip.

Dat het tweetal niet alleen een zakelijke band met het echtpaar had, maar ook een emotionele blijkt wel uit het feit dat ze verzocht werden de eveneens bij de brand om het leven gekomen kinderen Remco en Sanne te identificeren. Dinsdagavond hebben Geijsels en Tuip in het mortuarium afscheid genomen van de vier overleden gezinsleden. ,,We kwamen vaak in De Kom. Niet alleen om er te werken achter de tap. Als we binnenkwamen klonk altijd het vertrouwde en uitnodigende: 'Hé buurman!'. We liepen vaak in en uit. Om een bakkie te doen of gewoon even op het terras te zitten."

Voordat hij zich in Boxtel vestigde, deed Christian Heijmans (40) – van huis uit bouwvakker – horeca-ervaring op in café Den Bartel in zijn geboorteplaats Haaren. Lisette Heijmans-Schoonens (33) is geboren en getogen in Boxtel en werkte een tijdje in het pannenkoekenhuis in Haaren voordat ze met haar man café De Kom overnam. Daarnaast vervulde ze een parttime functie bij zorgverzekeraar VGZ-IZA in Tilburg.

Zaterdag 10 december vindt om 10.30 uur in de Heilig Hartkerk de uitvaartplechtigheid plaats van Christian en Lisette Heijmans en hun kinderen Remco en Sanne. Morgen, vrijdag 9 december is er om 19.00 uur een avondwake in diezelfde kerk.
8 december 2005

Print deze pagina

Terug