BESTUUR PLAATST RAADSLID NIET OP KANDIDATENLIJST

Willy van Zuijlen stopt na verkiezingen
als CDA-raadslid

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...WILLY VAN ZUIJLEN...

CDA-gemeenteraadslid Willy van Zuijlen heeft besloten om zijn kandidatuur voor de raadsperiode na de verkiezingen van 7 maart 2006 in te trekken. Dit besluit nam hij nadat het bestuur van de CDA Boxtel-Liempde hem kenbaar gemaakt had dat hij niet op de kandidatenlijst geplaatst zou worden. ,,Het gebrek aan vertrouwen mijnerzijds in de kandidatencommissie, het bestuur en enkele fractieleden van het CDA Boxtel-Liempde is voor mij aanleiding om mij niet kandidaat te stellen voor de komende raadsperiode", zegt Van Zuijlen.

De voorzitter van CDA Boxtel-Liempde, Bas Dikmans, benadrukte deze week dat het de beslissing van het bestuur was om Van Zuijlen van de kandidatenlijst te weren voor de komende raadsperiode. ,,Wij hebben gesprekken met de heer Van Zuijlen gevoerd en naar aanleiding daarvan besloten om hem niet op de lijst te plaatsen", aldus Dikmans.

,,Uit de gesprekken bleek dat er geen basis meer was voor samenwerking in de volgende raadsperiode. Van Zuijlen is vervolgens in de gelegenheid gesteld om zich terug te trekken. Als bestuur hebben we een brief de deur uitgedaan naar alle leden, waarin wij een toelichting geven op het besluit. Ik betreur het dat Van Zuijlen meteen naar buiten is getreden en een persbericht naar de media gestuurd heeft, want het was de afspraak dat we het besluit eerst zouden afstemmen met de algemene ledenvergadering en binnenskamers zouden houden. Daar is nu geen sprake meer van, want het nieuws ligt op straat."

In de brief die aan de leden van het CDA Boxtel-Liempde is verstuurd, staat dat de bestuurscommissie naar aanleiding van gesprekken met Van Zuijlen niets anders kan doen dan constateren dat de verhoudingen tussen het raadslid en een toenemend aantal leden van de fractie en bestuur 'duurzaam zijn ontwricht'. Daarnaast schrijft Dikmans in de brief dat Van Zuijlen in de gesprekken duidelijk maakte dat hij met een aantal mensen helemaal niet of liever niet wil samenwerken in een volgende raadsperiode. ,,Ook geeft Van Zuijlen aan geen afspraken te willen maken om tot een verbetering van de verhoudingen of van de samenwerking te komen", meldt Dikmans in de brief aan de CDA-leden.

ZWAAR TELEURGESTELD
Van Zuijlen bevestigde deze week dat het bestuur het besluit heeft genomen om hem niet op de kandidatenlijst te plaatsen. Vervolgens heeft de Liempdenaar zijn conclusies getrokken en besloten zijn kandidatuur voor een nieuwe raadstermijn in te trekken. ,,Wat ik gedaan zou hebben als het bestuur het besluit niet had genomen? Dat is koffiedik kijken", reageerde Van Zuijlen deze week. ,,Ik ben van plan om het raads- en commissiewerk in deze raadsperiode gewoon af te maken. Ik heb van de kiezers een mandaat gekregen voor vier jaar en daaronder mijn handtekening gezet. Ik houd me aan die afspraak."

Het Liempdse raadslid is na Wim van der Zanden het tweede CDA-raadslid dat de Boxtelse fractie de rug toekeert. Van der Zanden deed dat met onmiddellijke ingang en is tussentijds onder de naam 'De Waarheid' als eenmansfractie in de Boxtelse gemeenteraad verder gegaan.Van Zuijlen is naar eigen zeggen vanaf november 2001 verschillende keren zwaar teleurgesteld geraakt in het CDA Boxtel-Liempde. Het raadslid maakte zijn besluit vorige week wereldkundig, maar wilde liever nog geen uitgebreide toelichting geven op het persbericht. ,,Het besluit is nu nog te emotioneel en te vers", liet Van Zuijlen weten.

In het persbericht maakt Van Zuijlen onder meer melding van zijn ongenoegen over de manier waarop in november 2001 de CDA-wethouder benoemd werd voor de raadsperiode 2002-2006. ,,Op grond van de verkiezingsuitslag (CDA-lijstrekker Pieter Springer had eerder verklaard niet beschikbaar te zijn voor het wethouderschap – red.) - had de fractie mij kandidaat moeten stellen. Dat is niet gebeurd", stelt Van Zuijlen, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 341 voorkeurstemmen kreeg en daarmee de meeste stemmen binnenhaalde na lijsttrekker Springer. Uiteindelijk werd Wim van Erp, die 89 stemmen kreeg, naar voren geschoven als wethouder. Dat betekende een zware teleurstelling voor Van Zuijlen.

ZWEMBADAFFAIRE
Een andere grote teleurstelling waar Van Zuijlen over spreekt, is de politieke discussie over het nieuwe zwembad aan de Schijndelseweg in Boxtel. Die discussie stond dit jaar na de zomervakantie op de raadsagenda. ,,Bij de behandeling van de door de oppositie ingediende motie van afkeuring werd de fractiediscipline losgelaten", aldus Van Zuijlen.

,,Drie van de vijf CDA-raadsleden stemden voor de motie. Dit ondanks uitlatingen van de inmiddels als lijsttrekker voor de raadsperiode 2006-2010 gekozen fractievoorzitter Springer: 'Ik ben als enige zeker van mijn plaats en jullie stemgedrag bepaalt of je op de kandidatenlijst komt en zo ja op welke positie', zei hij."

Van Zuijlen geeft aan dat de voorbije maand nog getracht is om middels 'mediation' uit de impasse te geraken, maar dit verzoek werd volgens hem door het bestuur van CDA Boxtel-Liempde afgewezen. Van Zuijlen: ,,Ik heb mezelf afgevraagd of het voor mij zinvol was om mij binnen de stijl en uitgangspunten van de plaatselijke CDA-afdeling nog ter beschikking te stellen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het verder functioneren binnen mijn partij mij te grote beperkingen oplegt. Dit ondanks het gegeven dat ik mij volledig kan vinden in de landelijke uitgangspunten van het CDA, waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Jammer, ik ben immers een echte CDA’er. Ik dank mijn kiezers, sympathisanten en collega-partijgenoten die mij wel hun vertrouwen schonken en trouw bleven. Vooralsnog maak ik pas op de plaats."

KRITIEK
CDA-bestuursvoorzitter Dikmans wil inhoudelijk niet al te diep ingaan op de kritiek en opmerkingen die Van Zuijlen opsomt in het persbericht. ,,Ik wil het laten bij woorden van algemene strekking. Duidelijk is wel dat wij een andere mening hebben dan Van Zuijlen. Ik distantieer me van zijn beweringen in het persbericht. Die delen wij zeker niet. Het gaat om zijn persoonlijke beleving van hoe alles gegaan is en niet om de feitelijke gang van zaken."

Hoewel de buitenwacht steeds meer de indruk krijgt dat een crisis gaande is en het flink rommelt binnen de plaatselijke afdeling van het CDA, ziet Dikmans voldoende aanknopingspunten voor een zonnige toekomst. ,,Het wordt tijd dat we een streep zetten onder het verleden en ons richten op de toekomst. We hebben voldoende kandidaten op de lijst staan voor het politieke werk, waaronder ook jongere mensen. Het komt zeker goed met het CDA."

Fractievoorzitter Pieter Springer wil inhoudelijk niet veel commentaar geven op het vertrek van raadslid Van Zuijlen na de verkiezingen. ,,Van Zuijlen heeft mij als fractievoorzitter een korte mededeling gedaan dat hij afzag van een nieuwe termijn als raadslid. Hij gaf daarbij aan dat het besluit onherroepelijk was", aldus Springer. ,,Ik steun het bestuur in deze zaak. Als fractievoorzitter heb ik een advies gegeven aan het bestuur over Van Zuijlen, waar ik verder geen uitlatingen over zal doen. Ik heb overigens ook over andere kandidaten adviezen gegeven."

Springer gaf deze week toe dat er inderdaad sprake is van verdeeldheid binnen de partij en fractie van het CDA Boxtel-Liempde. De wijze waarop in de media bericht werd over het vertrek van Van Zuijlen vindt hij echter aan de overdreven kant.

,,Het is onzin dat het CDA zou leeglopen, zoals in de krant stond. Wim van der Zanden is alleen verder gegaan in de raad en Willy van Zuijlen blijft aan tot het eind van deze raadsperiode, maar stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Dat is het, dat noem ik geen leegloop. We maken deze raadsperiode gewoon met vier raadsleden af", aldus Springer. ,,We hebben veel goede mensen op de kandidatenlijst staan en het CDA werkt aan een uitstekend programma voor Boxtel. We gaan zeker niet bij de pakken neerzitten."
24 november 2005

Print deze pagina

Terug