ZOEKTOCHT NAAR TRACÉ ONTSLUITINGSWEG DUURT VOORT

ProRail start nieuw onderzoek naar sanering spoorwegovergangen

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het onderzoek van ProRail in Boxtel en Haaren moet in beeld brengen hoe de spoorwegovergangen Essche Heike, Molenwijkseweg in Boxtel alsmede Runsdijk en Halsebroek in Esch opgeheven kunnen worden.

Spoorwegbedrijf ProRail start met een onderzoek dat in beeld moet brengen hoe een viertal spoorwegovergangen op het grondgebied van Boxtel en Haaren gesaneerd kan worden. Daarnaast wordt bekeken hoe een verbinding gemaakt kan worden tussen de Esschebaan en de Esscheweg. Dat past in het onderzoek van Boxtel naar de haalbaarheid van een noordelijke ontsluitingsweg.

Wethouder Wim van Erp meldde deze week dat de gemeenten Boxtel en Haaren samen met ProRail ’in goede harmonie’ werken aan de oplossing van een aantal vraagstukken. Dat ProRail op eigen initiatief én voor eigen rekening studie gaat verrichten naar de mogelijkheden van een verbinding tussen de Esschebaan en de Esscheweg noemde de wethouder een steun in de rug. ,,Het is een belangrijke handreiking”, aldus Van Erp.

Tot 1 januari 2007 kan Boxtel rekenen op een aanzienlijke bijdrage van ProRail om de tien Boxtelse spoorwegovergangen te saneren. Als Boxtel na die datum nog altijd geen concrete plannen heeft, loopt de gemeente gevaar het geld mis te lopen. De wethouder vindt het een goede zaak dat ProRail zelf de kosten van het onderzoek betaalt. ,,Als de plannen van de rijksoverheid en Brabantstad doorgaan, gaan er straks nog meer treinen door Boxtel rijden. Dan is het logisch dat ProRail voor de kosten opdraait."

Deze week werd duidelijk dat de vijf in Brabantstad verenigde steden ('s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond) steun hebben gekregen van de Tweede Kamer in het streven om het openbaar vervoer in Noord-Brabant te verbeteren. Minister Karla Peijs heeft aangegeven bereid te zijn de Brabantse ideeën te steunen. Als de plannen worden uitgewerkt, gaan er onder meer extra treinen rijden op de trajecten 's-Hertogenbosch-Eindhoven en Tilburg-Eindhoven. Al deze treinen komen door Boxtel. ,,Deze ontwikkeling verplicht ons in Boxtel om de spoorwegplannen op te pikken en niet af te wachten", vindt Van Erp.

ONTSLUITINGSWEG
Het onderzoek van ProRail in Boxtel en Haaren moet in beeld brengen hoe de spoorwegovergangen Essche Heike, Molenwijkseweg in Boxtel alsmede Runsdijk en Halsebroek in Esch opgeheven kunnen worden. Volgens de wethouder is het onderzoek onderdeel van de regionale studie waaraan al bijna een jaar wordt gewerkt. In deze studie tracht bureau Arcadis sinds november 2004 een oplossing te vinden voor de sanering van in totaal 53 spoorwegovergangen in het gebied tussen Boxtel, 's-Hertogenbosch en Tilburg.

Van Erp is sinds de gemeenteraadsvergadering van 7 juli, toen het veelbesproken verkeersplan Centrum Autoluw werd getorpedeerd, belast met de opdracht om te onderzoeken of tussen de Colenhoef op Ladonk en afrit 25 van de rijksweg A2 een noordelijke ontsluitingsweg kan worden aangelegd. Eerder gaf de wethouder in de krant aan dat het eerste deel van het traject tussen Colenhoef en Mezenlaan weinig problemen zal opleveren.

Lastiger is het tracé vanaf de Esschebaan richting A2, ook omdat de gemeente Haaren tegenstribbelt en geen zaken wil doen totdat de uitkomsten van een regionale verkeersstudie bekend zijn. De Haarense wethouder Wil van Nistelrooij maakte dat onlangs tijdens het werkbezoek van VVD-kamerlid Ed van der Sande aan Boxtel nogmaals onomwonden duidelijk.

Nu ProRail bereid is om naast de regionale studie ook met twee gemeenten aan tafel te gaan zitten, verwacht de Boxtelse wethouder Van Erp dat er sneller duidelijkheid kan zijn. ,,Natuurlijk blijft centraal staan dat er voor de aangedragen oplossingen politiek draagvlak moet zijn. Als er politiek draagvlak is, ben je er zo uit."
24 november 2005

Print deze pagina

Terug