ENTHOUSIASME OVER NIEUW OVERLEGORGAAN

Citymanagement in Boxtel een
stap dichterbij

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het centrum van Boxtel, gezien vanaf de Zwaanse Brug. Het doel van het nieuwe overleg- en uitvoeringsorgaan met de naam citymanagement is dat gemeente en ondernemers samen gaan werken om de winkelcentra in Boxtel aantrekkelijker te maken.

Er is voldoende draagvlak, enthousiasme en vertrouwen bij ondernemers en de gemeente voor de invoering van het zogeheten citymanagement in Boxtel. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit een rapport van Adviesbureau Theelen met de titel: 'Boxtel citymanagement: nu of nooit'. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Kamer van Koophandel en de gemeente Boxtel, op advies van de stuurgroep Citymanagement.

Het doel van het nieuwe overleg- en uitvoeringsorgaan, dat wordt aangeduid met het trendy begrip citymanagement, is dat gemeente en ondernemers samenwerken en samen investeren om de winkelcentra in de gemeente aantrekkelijker te maken. In oktober werden namens de stuurgroep de conclusies van het rapport gepresenteerd aan ge´nteresseerde ondernemers van de winkelcentra in de gemeente Boxtel. Tijdens deze bijeenkomst bleek er volgens de betrokkenen veel enthousiasme te zijn voor de instelling van het overleg.

Op basis van het rapport en de bijeenkomst heeft de stuurgroep besloten om door te gaan op de ingeslagen weg. De stuurgroep heeft Adviesbureau Theelen de vervolgopdracht gegeven om een plan voor citymanagement op te stellen waarin zaken als de betrokken partijen, doelstellingen, middelen, adviesfunctie en organisatie nader beschreven worden. In januari vindt de tweede bijeenkomst plaats, waarbij ge´nteresseerden commentaar op het plan kunnen leveren. Het is de bedoeling om op basis van het plan in het voorjaar van 2006 te kunnen starten met citymanagement in Boxtel.

SAMEN OPTREKKEN
Ondernemer Arjen Witteveen, die namens de Ondernemersvereniging Boxtel bij het citymanagement is betrokken en een van de kartrekkers is van het project, stelt dat het uiteindelijke doel van citymanagement is om Boxtel klantvriendelijker te maken. ,,Maar voor het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. Het is belangrijk dat de gemeente en de ondernemers niet meer tegenover elkaar staan, maar met elkaar gaan optrekken. Dat houdt populair gezegd in dat de neuzen dezelfde kant op moeten staan."

Witteveen stelt dat waar het gaat over het economisch functioneren van Boxtel het van belang is dat het citymanagement voortaan in de beginfase meepraat over plannen. ,,Dat houdt concreet in dat er bij een adviesvoorstel aan de politiek ook een advies van het citymanagement wordt meegenomen. Wat ons betreft zijn onder meer het parkeerplan voor Boxtel en de plannen voor betaald parkeren en de parkeertarieven in de gemeente de laatste plannen waarbij wij niet in een vroegtijdig stadium betrokken zijn geweest. Dit zijn plannen waarover eerst in het citymanagement overleg zou moeten plaatsvinden."

AANTREKKELIJK
Onder de noemer van citymanagement moet het weer aantrekkelijk worden om in Boxtel te winkelen. En daarbij gaat het niet alleen om de winkels in het centrum, maar ook in de wijkwinkelcentra Oosterhof en Selissen en de winkels in Liempde. Burgemeester Jan van Homelen, die dinsdag 29 november ook melding maakte van de positieve uitkomsten van het rapport van Adviesbureau Theelen, benadrukte eerder al dat de werkgroep niet in het leven is geroepen om vuistdikke rapporten te schrijven die vervolgens in een bureaulade verdwijnen. Het gaat om concrete afspraken tussen de partijen die op relatief korte termijn tot resultaat leiden.

De schijnwerpers zijn ook gericht op het plan De Croon aan de Markt. Het plan, dat de gemeente samen met projectontwikkelaar Bouwfonds uitwerkt, biedt naast appartementen plaats aan nieuwe winkels. Het plan kan de economische trekker bij uitstek worden voor het centrum, gaf burgemeester Van Homelen al eerder aan.
24 november 2005

Print deze pagina

Terug