WETHOUDER MOET IN OVERLEG MET BEWONERS EN SCHOOL

Politiek wil snelle oplossing problemen Baroniestraat

De Boxtelse politiek wil dat het gemeentebestuur op korte termijn met plannen komt om de Baroniestraat veiliger te maken. Dat is de belangrijkste uitkomst van een debat dat dinsdag in de commissie Ruimtelijke Zaken werd gevoerd. De leden van de commissie vinden dat wethouder Wim van Erp op zeer korte termijn in overleg moet treden met buurtbewoners, wijkplatform en Angelaschool om de problemen in kaart te brengen.

De directe aanleiding voor het debat vormde het dodelijk ongeval dat vorige maand plaatsvond in de Baroniestraat. Voor een aantal bewoners was het de druppel die de emmer deed overlopen. Straatbewoonster Birgitte Dito hield de commissieleden voor dat de bewoners zich verplicht voelen om in actie te komen voor een verbetering van de veiligheid in de Baroniestraat en de straten rondom de Angelaschool. Ze herhaalde haar uitspraak dat het tijd is voor ’harde actie’.

De meerderheid van de commissieleden gaf onomwonden aan dat in de Baroniestraat sprake is van een onveilige verkeerssituatie. Wethouder Wim van Erp, die dinsdag wegens ziekte afwezig was, moet in de ogen van de politici zo snel mogelijk in overleg treden met de bewoners, het wijkplatform en de leiding van de Angelaschool om de problemen in de Baroniestraat in kaart te brengen. In de commissievergadering van 10 januari 2006 moet de wethouder verslag doen van zijn bevindingen.

De commissie vindt ook dat op korte termijn duidelijk moet worden welke maatregelen worden genomen in de Baroniestraat. Wachten op de afronding van de vraag of er een noordelijke ontsluitingsweg moet komen, is in de ogen van SP-fractievoorzitter Willem van Meurs geen optie. ,,Dat gaat zeer lang duren. Er moet op korte termijn iets gebeuren. Uit de pot verkeersknelpunten kan geld gehaald worden om maatregelen te financieren.” VVD’er Henk Vervoorn riep het gemeentebestuur op vooral eenvoudige oplossingen te bedenken.

WAAN VAN DE DAG
Raadslid Jan de Leijer van Boxtels Belang kreeg veel bijval toen hij de andere commissieleden vroeg of ook zij de verkeerssituatie in de Baroniestraat als onveilig betitelen. Vrijwel unaniem werd aangegeven dat er een probleem is dat opgelost moet worden. Maar enkele commissieleden zetten ook vraagtekens. ,,Ik ken wel meer straten waar een probleem is”, stelde Rien van de Laar van Combinatie95. Wim van de Zanden van fractie De Waarheid: ,,We moeten waken voor ad-hocbeleid en voorkomen dat we besluiten nemen op basis van de waan van de dag.”

De politici hamerden op de eigen verantwoordelijkheid van de ouders die dagelijks hun kinderen naar de Angelaschool brengen. Vooral als het slecht weer is, komt men massaal met de auto die geparkeerd wordt in de Ons Doelstraat. De Angelaschool strijdt al jaren tevergeefs tegen dit probleem. Adjunct-directeur Henriëtte van Amelsvoort stelde onlangs in deze krant dat sommige mensen een plank voor hun hoofd hebben en blijven parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Hierdoor ontstaan vaak gevaarlijke verkeerssituaties.

Birgitte Dito toonde zich namens de straatbewoners tevreden over de uitkomst van het debat. ,,Ik ben blij dat het probleem erkend wordt.” Ze sprak de hoop uit dat vooral de verkeerssituatie rond de Angelaschool veiliger wordt. ,,Nu valt het nauwelijks op dat er een school staat. Gelukkig is de school nu bezig met het veiligheidslabel en reken ik op een verbetering. Mijn kinderen zitten nu zeven jaar op school en in al die jaren is er geen verandering gekomen in de veiligheid.”
24 november 2005

Print deze pagina

Terug