BALANS: 'DUURZAAMHEID SLAAT DOOR IN BOXTEL'

Raadslid Wim van der Zanden sluit aan bij nieuwe partij

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Raadslid Wim van der Zanden heeft zich aangesloten bij de nieuwe lokale partij Balans. Maarten van Agt (rechts) is voorzitter, Jan Vervoorn (midden) penningmeester. Op de foto ontbreekt secretaris Tineke van Minderhout.

Raadslid Wim van der Zanden, die zich onlangs afscheidde van de Boxtelse CDA-fractie, heeft zich aangesloten bij een nieuwe lokale politieke partij die gisteren is opgericht. Een groepje van ongeveer tien verontruste Boxtelaren, vorig jaar actief in de protestgroep Boxtel Breed, doet op 7 maart 2006 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam Balans. De aandacht voor ecologie en duurzaamheid is in deze gemeente te ver doorgeschoten, stellen de oprichters.

Een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst heeft Balans nog niet, maar dat weerhoudt de nieuwe partij er niet van om duidelijk stelling te nemen. ,,Er moet meer aandacht komen voor economie en de mens. In deze gemeente is de laatste jaren hoofdzakelijk aandacht geweest voor ecologie, maar er moet meer balans tussen deze drie aandachtspunten komen. Vandaar ook onze naam", stelt Maarten van Agt, die voorzitter van de nieuwe partij is.

,,Een gezonde economie is immers de motor waar de samenleving op draait", stelt Van Agt. De woorden van de kersverse partijvoorzitter klinken erg liberaal. Toch vindt raadslid Van der Zanden, de beoogd lijsttrekker van Balans, dat een vergelijking met de VVD mank gaat. ,,We zullen meer aandacht voor de mens hebben."

ZAKELIJK
Van der Zanden, die sinds oktober de eenmansfractie De Waarheid vormt in de Boxtelse gemeenteraad, meldt dat de nieuwe partij aan de verkiezingen deelneemt met de slogan: 'Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt 'm wel'. Hij onderkent dat uit deze leuze onvrede spreekt met het huidig functioneren van de gemeenteraad. ,,Er is meer daadkracht en duidelijkheid nodig, we streven naar een meer zakelijke politiek."

Fractie De Waarheid gaat na de verkiezingen op 7 maart op in de nieuwe partij Balans. Tot die tijd blijft Van der Zanden met zijn eenmansfractie deelnemen aan de raadsvergaderingen. De stem van zijn nieuwe partijgenoten zal daarin zeker doorklinken, want de nieuwe politieke partij claimt Van der Zandens zetel in de gemeenteraad.

Naast voorzitter Van Agt wordt het bestuur van Balans gevormd door secretaris Tineke van Minderhout en penningmeester Jan Vervoorn. Het drietal hoorde vorig jaar bij de gangmakers van de actiegroep Boxtel Breed, die zich met hand en tand verzette tegen het verkeersplan Centrum Autoluw. De oprichtingsakte van de nieuwe politieke vereniging is gisteren, woensdag 30 november, officieel bekrachtigd door de notaris.

JONGERENPARTIJ PDP
Balans is niet de enige nieuwe partij die in maart aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt. In oktober werd bekend dat ook een groep van ruim twintig jongeren zich heeft verenigd in de Progressieve Democratische Partij (PDP). Volgende week komt deze partij bijeen tijdens de tweede ledenvergadering, waarin de doelstellingen op papier worden gezet. Het initiatief van de jongeren blijkt aangeslagen. Inmiddels is het aantal leden gegroeid naar zestig, meldde voorzitter Rob van Dongen deze week.
24 november 2005

Print deze pagina

Terug