LIEMPDENAAR GAAT POLITIEKE ARENA VERLATEN

Willy van Zuijlen stopt na verkiezingen
als CDA-raadslid

CDA-gemeenteraadslid Willy van Zuijlen heeft besloten om zijn kandidatuur voor de raadsperiode na de verkiezingen van 7 maart 2006 in te trekken. Dit liet hij donderdag 24 november in een persbericht weten. ,,Het gebrek aan vertrouwen mijnerzijds in de kandidatencommissie, het bestuur en enkele fractieleden van het CDA Boxtel-Liempde is voor mij aanleiding om mij niet kandidaat te stellen voor de komende raadsperiode."

Het Liempdse raadslid is na Wim van der Zanden het tweede CDA-raadslid dat de Boxtelse fractie de rug toekeert. Van der Zanden deed dat met onmiddellijke ingang en is verder gegaan onder de naam 'De Waarheid' als eenmansfractie in de Boxtelse gemeenteraad.

Van Zuijlen komt na deze raadsperiode niet meer terug in de raad omdat hij naar eigen zeggen vanaf november 2001 verschillende keren zwaar teleurgesteld is geraakt in het CDA Boxtel-Liempde. Het raadslid maakte zijn besluit donderdag 24 november wereldkundig, maar wilde liever nog geen uitgebreide toelichting geven op het persbericht. ,,Het besluit is nu nog te emotioneel en te vers", liet Van Zuijlen donderdag, kort na het middaguur, telefonisch weten.

ONGENOEGEN
In het persbericht uit Van Zuijlen zijn ongenoegen over de manier waarop in november 2001 de CDA-wethouder benoemd werd voor de raadsperiode 2002-2006. ,,Met betrekking tot de kandidaat-wethouders was het volgende afgesproken: wanneer iemand van de eerste zes personen op de kandidatenlijst een substantieel groter aantal stemmen binnen zou halen en beschikbaar was als wethouder, zou die persoon als eerste benaderd worden", aldus Van Zuijlen.

Hij vervolgt: ,,Op grond van de verkiezingsuitslag (CDA-lijstrekker Pieter Springer had eerder verklaard niet beschikbaar te zijn voor het wethouderschap – red.) - had de fractie mij kandidaat moeten stellen. Dat is niet gebeurd", stelt Van Zuijlen, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 341 voorkeurstemmen kreeg en daarmee de meeste stemmen binnenhaalde na lijsttrekker Springer.

Uiteindelijk werd Wim van Erp, die 89 stemmen kreeg, naar voren geschoven als wethouder. Dat betekende een zware teleurstelling voor Van Zuijlen. ,,Ik heb daarom tegen de wethoudersverkiezing geageerd omdat gemaakte afspraken niet werden nagekomen. Dit werd achtereenvolgens bevestigd door medewerkers van het Steenkampinstituut in Den Haag en de provinciaal voorzitter van het CDA, Headley Binderhagel. De plaatselijke afdeling bood excuses aan."

Met de fractie en het bestuur werd volgens het Liempdse raadslid afgesproken om het verleden te laten rusten en toekomstgericht in het belang van de partij en de gemeente met een positieve instelling aan de slag te gaan. Van Zuijlen: ,,Gedurende de voorbije drie jaar stond de werkwijze van de fractie wel eens onder merkbare druk, maar met inschikkelijkheid en soms door het opleggen van fractiediscipline werden complicaties voorkomen. Omdat de sfeer binnen de fractie echter verkrampte, werd dit voorjaar twee keer een verzoek van de meerderheid van de fractie om een gesprek met het bestuur afgewezen."

ZWEMBADAFFAIRE
Een andere grote teleurstelling voor Van Zuijlen is de politieke discussie over het nieuwe zwembad aan de Schijndelseweg in Boxtel. Die discussie stond dit jaar na de zomervakantie op de raadsagenda. ,,Bij de behandeling van de door de oppositie ingediende motie van afkeuring werd de fractiediscipline losgelaten", aldus Van Zuijlen.

Hij vervolgt: ,,Drie van de vijf CDA-raadsleden stemden voor de motie. Dit ondanks uitlatingen van de inmiddels als lijsttrekker voor de raadsperiode 2006-2010 gekozen fractievoorzitter Springer: 'Ik ben als enige zeker van mijn plaats en jullie stemgedrag bepaalt of je op de kandidatenlijst komt en zo ja op welke positie', zei hij."

Van Zuijlen geeft aan dat de voorbije maand nog getracht is om door 'mediation' uit de impasse te geraken, maar dit verzoek werd volgens hem door het bestuur van CDA Boxtel-Liempde afgewezen. ,,Ik heb mij afgevraagd of het voor mij zinvol was om mij binnen de stijl en uitgangspunten van de plaatselijke CDA-afdeling nog ter beschikking te stellen", zegt Van Zuijlen.

,,Ik ben tot de conclusie gekomen dat het verder functioneren binnen mijn partij mij te grote beperkingen oplegt. Dit ondanks het gegeven dat ik mij volledig kan vinden in de landelijke uitgangspunten van het CDA, waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Jammer, ik ben immers een echte CDA’er. Ik dank mijn kiezers, sympathisanten en collega-partijgenoten die mij wel hun vertrouwen schonken en trouw bleven. Vooralsnog maak ik pas op de plaats."
24 november 2005

Print deze pagina

Terug