WATERSCHAP IN AFWACHTING OP RAAD VAN STATE

Extra sanering maakt Dommelplan onzeker

Als de Raad van State beslist dat voor het herinrichtingsplan Dommel door Boxtel de gehele rivierbedding moet worden gesaneerd, zijn vele miljoenen extra nodig. Het lijkt hoogst onzeker dat het project dan uitvoerbaar wordt, stelt watergraaf Peter Glas.

In december behandelt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de bezwaren van de milieuvereniging Het Groene Hart tegen het plan Dommel door Boxtel. In het kort komt het bezwaar erop neer dat men van mening is dat de herinrichting geen doorgang moet vinden als bovenstrooms de zinkvervuiling niet is opgelost. Men baseert zich daarbij op de Wet Bodemverontreining.

,,Als de Raad van State de bezwaarmakers in het gelijk stelt, betekent dat we miljoenen euro's extra moeten uittrekken voor het project. Elke kuub verontreinigd slib die moet worden afgevoerd, kost ons 80 euro. Ik ben bang dat het dan niets wordt met het plan Dommel door Boxtel. Daarvoor is het budget ontoereikend", stelt watergraaf Glas.

STAP VOOR STAP
Het waterschap wil stap voor stap de kwaliteit van de Dommel verbeteren. ,,Natuurlijk kan het altijd beter, maar we kunnen niet alles in een keer. Daarvoor ontbreekt het geld eenvoudig. Ik vrees dat beter ook in dit geval de vijand van het goede is", sombert Glas.

Hoewel de watergraaf de bezwaren van de milieubeweging respecteert, groeien ook zijn twijfels. ,,In Boxtel protesteerde men omdat de vistrap bij de brug in de Mgr. Wilmerstraat niet landschappelijke ingepast werd. In Sint-Michielsgestel hebben we aan dat aspect extra aandacht geschonken en toch zijn ook daar bezwaren ingediend omdat vervuild water er straks over een schone bedding stroomt. Ik weet het zo langzamerhand niet meer...", zucht Glas.
24 november 2005

Print deze pagina

Terug