WEILAND TEN ZUIDEN VAN DAASDONK VERONTREINIGD

Pijpleiding lekt kerosine in Liempde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Om het lek te dichten werd een passtuk in twee halfronde delen gemaakt dat om de buitenwand van de pijpleiding werd bevestigd.

Een pijpleiding waardoor aardolie van Pernis naar het Duitse Ruhrgebied wordt gepompt heeft afgelopen weekeinde gelekt in een weiland ten zuiden van het Liempdse bedrijventerrein Daasdonk. Naar schatting is twaalf kubieke meter kerosine weg gesijpeld. Zondag werd het lek gedicht. De verontreinigde grond is afgegraven, maar moet nog worden gesaneerd.

Volgens directeur Pim van der Maas van de NV Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij uit Den Haag is het lek veroorzaakt door een drainage die al in 2002 in het kader van de ruilverkaveling in het perceel is aangebracht. ,,Dat is gebeurd met pinnen die een meter diep in de grond worden geslagen. Onze pijpleiding ligt om 80 centimeter diepte. Het lijkt erop dat een van de pinnen de pijpleiding heeft geraakt." De drainagepinnen hebben in de ogen van Van der Maas destijds wel een beschadiging aan de buitenwand van de pijpleiding veroorzaakt, maar niet meteen voor een lek gezorgd.

,,Tijdens de reparatie was te zien dat er een haarscheurtje in de leidingwand was ontstaan. Ik vermoed dat hooguit enkele dagen olie is gelekt." Dat niet langer olie is gelekt, maakt Van der Maas op uit controlerapporten. ,,Regelmatig sturen we een apparaatje door de pijpleiding dat geluiden registreert. Als olie onder hoge druk weglekt, maakt dat een sissend geluid, dat door het controleapparaat wordt opgepikt. Dat was hier echter niet het geval." Van der Maas werd over de lekkage getipt door de eigenaar van het perceel, die in het weiland bruine, stinkende plekken aantrof.

'GEEN CALAMITEIT'
Per dag wordt 25.000 ton aan ruwe aardolieproducten door de pijpleiding, die een doorsnee van 60 centimeter heeft, gepompt. Dat gebeurt over een afstand van 280 kilometer, van Pernis naar het Ruhrgebied. De pijpleiding komt bij Moerdijk de provincie Noord-Brabant binnen en volgt een tracé ten noorden van Breda en Tilburg naar Den Bosch. Daar buigt het tracé af in zuidelijke richting om bij Venlo de Duitse grens te passeren.

Vijf meter verderop in Liempde ligt een tweede pijpleiding, met een doorsnee van 90 centimeter, die eveneens door de in Den Haag gevestigde maatschappij wordt geëxploiteerd. Om de reparatie uit te voeren is het olietransport 36 uur onderbroken geweest.

Hoewel soortgelijke lekkages zelden of nooit voorkomen, is volgens directeur Van der Maas geen sprake van een calamiteit. Toch acht hij het niet uitgesloten dat op het zelfde perceel nog vaker een lek wordt geconstateerd. ,,De drainage die drie jaar geleden is uitgevoerd, kan ook op andere plaatsen beschadigingen hebben veroorzaakt. Vandaag onderzoeken we of dat het geval is", meldde Van der Maas maandag. De reparatie die zondag is uitgevoerd is van tijdelijke aard. Later zal nog uitgebreider herstel plaatsvinden.

Maandag is de gemeente Boxtel van de lekkage op de hoogte gesteld. Zondag waren medewerkers van Waterschap De Dommel en de milieudienst van de provincie Noord-Brabant ter plaatse om assistentie te verlenen bij de herstelwerkzaamheden. Een woordvoerster van het waterschap bevestigde deze week dat sprake is van een verontreiniging van beperkte omvang. Desalniettemin zijn monsters genomen en dat zal ook gebeuren nadat de sanering begin volgende week is afgerond.

Een deel van de kerosine is volgens het waterschap in de waterlopen terechtgekomen in de buurt van de akker. Deze waterlopen zorgen voor afvoer van het water naar de Dommel. De gelekte olie heeft niet voor vissterfte gezorgd, meldde het waterschap.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In een weiland tussen de Hamsestraat en Smalvelderstraat te Liempde werd zondag met man en macht gewerkt om een lekkende oliepijpleiding te dichten.
17 november 2005

Print deze pagina

Terug