OPENSTELLING MOET BEWUSTWORDING VERGROTEN

Publiek welkom in bossen
Marggraff Stichting

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gerald Willemsen bevestigt in het bos nabij café Het Groene Woud in Kasteren een welkomstbord van de Marggraff Stichting. De stichting stelt de particuliere gronden in De Geelders open voor het publiek.

De Marggraff Stichting heeft deze week een belangrijk deel van haar terreinen in deze regio opengesteld voor het publiek. Met welkomstborden waarop het wapen van de familie Marggraff prijkt, worden recreanten uitgenodigd te genieten van de vaak weelderige natuur op de particuliere terreinen. Het eerste bord werd maandag geplaatst nabij café Het Groene Woud aan de rand van De Geelders.

De natuurterreinen die de Vughtse grondbezitter Ewald Marggraff na zijn dood heeft nagelaten, worden momenteel beheerd door de Marggraff Stichting. Frits Bevort uit Oisterwijk beheert namens de zussen van Marggraff de terreinen die verspreid liggen over grote delen van Noord-Brabant en Gelderland. Met adviseur Gerald Willemsen van adviesbureau Areal uit Langenboom werd een plan opgesteld om een deel van de Marggraff-terreinen voor het publiek open te stellen.

Beheerder Bevort gaf deze week aan dat de Marggraff Stichting aansluiting heeft gezocht bij de Natuurschoonwet die in 1928 in het leven werd geroepen om het natuurschoon op landgoederen en historische buitenplaatsen in stand te kunnen houden. Naast De Geelders, waarvan 85 aaneengesloten hectaren sedert maandag vrij toegankelijk zijn voor recreanten, gaat het onder meer om het Kapellebos en de Elzenburg in Vught, het Wolvenbos in Vinkel, het gebied Vossenholen in Gemonde en enkele landerijen nabij Berlicum. ,,Het Wilhelminapark komt mogelijk in een later stadium in beeld voor openstelling”, aldus Bevort.

RIJKDOM
Met de openstelling wil de Marggraff Stichting volgens de beheerder laten zien hoe groot de natuurrijkdom is van diverse terreinen. ,,De stichting wil bij het publiek bewustwording kweken voor de waarde die landeigenaren hechten aan hun terreinen”, vertelt adviseur Willemsen. ,,Door de terreinen open te stellen, ontstaat er meer kennis van de natuur en kan een bijdrage worden geleverd aan meer respect voor de natuur.” De borden die overal geplaatst worden zijn volgens Willemsen vooral een uitnodiging, waarmee de Marggraff Stichting haar gastvrijheid kenbaar wil maken.

De stichting is volgens Bevort en Willemsen al geruime tijd bezig met de plannen voor de openstelling van natuurterreinen. Het tweetal legt uit dat aansluiting zoeken bij de Natuurschoonwet impliceert dat terreinen voor het publiek toegankelijk moeten worden. Bevort benadrukt dat de kosten van terreinbeheer en bosonderhoud niet gedekt kunnen worden met de bijdragen van de overheid. ,,De middelen zijn beperkt waardoor we momenteel nog geen geld hebben voor het uitbrengen van folders en wandelkaartjes. Misschien dat dat later komt”, stelt de beheerder.

Bevort haalt herinneringen op aan de Marggraffs. Lodewijk Marggraff, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw overleed, stond te boek als een landbouwer en bosbouwer, die het karakter van veel van de huidige natuurterreinen heeft bepaald. ,,Hij zette overal de schop in en transformeerde de heidegebieden in bossen.”

De vraag naar hout vanwege de opkomst van de stoommachine en de mijnbouw was op veel plaatsen in Nederland een reden om bossen aan te planten. Ook De Geelders hebben een degelijke ontstaansgeschiedenis, vertelt Bevort.

Marggraffs zoon Ewald besloot na de dood van zijn vader zo weinig mogelijk onderhoud te plegen aan de terreinen. ,,Deze aanpak heeft ertoe geleid dat bijzonder waardevolle natuurgebieden zijn ontstaan”, stelt adviseur Willemsen. De Marggraff Stichting wil het beleid van haar naamgever voortzetten, maar erkent dat enig onderhoud onontkoombaar is. Zoals aan de Savendonksestraat waarover onlangs zoveel commotie ontstond.

,,Het liefst laten we natuur zijn gang gaan omdat zo in naam van Marggraff een prachtige schildering van het landschap blijft bestaan”, zegt Bevort. ,,Maar als bomen op wegen, huizen of spoorlijnen dreigen te vallen, moet onderhoud gepleegd worden omdat we daarvoor als eigenaar verantwoordelijk zijn. Ik moet er niet aan denken dat er een ongeluk zou gebeuren doordat een verwaarloosde boom op een wandelaar valt.”

Ook in het Wilhelminapark tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel was onderhoud hard nodig. ,,Het hout dat daar gekapt is, zal dienen voor palen waarmee afzettingen gemaakt worden. Zo kunnen we koeien zoals hooglanders uitzetten, die achter palen staan die uit het gebied zelf afkomstig zijn.” De beheerder vult aan dat ook op de Marggraff-gronden in De Geelders zo’n zes tot zeven hectaren omgevormd worden tot grasland waar runderen worden uitgezet. ,,Er ontstaat meer afwisseling in het bos door die kleinschalige weilandjes.”

ONDERHOUD
Met de openstelling van verschillende natuurterreinen zal ook het onderhoud langs paden enigszins geïntensiveerd worden. Maar Bevort benadrukt dat de middelen ontbreken voor grootschalig onderhoud. ,,Dat hoeft ook niet”, stelt de beheerder.

,,Als particuliere terreinbeheerder wil de Marggraff Stichting een eigen stempel op het gebied drukken. We zijn niet zo’n voorstander van het nogal globaliserende beleid van de vele natuurorganisaties die daarmee het specifieke karakter van een gebied nogal eens aantasten. Juist door een individuele aanpak worden terreinen interessant. Neem nu De Geelders. Nergens zie je zoveel soorten populieren, de bomen doen het goed, het is een ware genenbank.”

De terreinen van de Marggraff Stichting in De Geelders zijn sinds deze week vrij toegankelijk. Bezoekers worden gevraagd enkele regels te respecteren. Zo wordt men gevraagd zoveel mogelijk op de paden te blijven en paaltjes te volgen. Verder moeten honden aan de lijn gehouden worden. Een van de toegangspaden tot het natuurterrein in De Geelders is gelegen nabij café Het Groene Woud in Liempde. Aan de overkant van de spoorlijn kan een wandeling gestart worden nabij een hek dat voorzien is van de letter M. De M van Marggraff natuurlijk.
17 november 2005

Print deze pagina

Terug