WETHOUDER VAN ERP OPNIEUW ONDER VUUR

Raadsleden kritisch over vertraging verkeersplan

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Wim van Erp (links) geeft uitleg over de manier waarop de verkeersontsluiting van Ladonk wordt aangepakt. Op de voorgrond luisteren (v.l.n.r.) raadslid Henk Vervoorn, Kamerlid Ed van der Sande en Wil van Nistelrooij (wethouder gemeente Haaren) toe.

Met name vanuit de oppositie is donderdag tijdens de raadsvergadering met verbazing gereageerd op de uitlatingen van wethouder Wim van Erp over het plan van aanpak voor een noordelijke ontsluitingsweg. Dat Van Erp niet goed weet wat de raad wil, is volgens Willem van Meurs (SP) opmerkelijk. ,,In juli hebben we aangegeven welke variant uitgewerkt dient te worden", aldus Van Meurs.

Van Erp meldde vorige week in deze krant dat op de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente sinds de zomervakantie nog steeds wordt gewerkt aan de vier varianten van een noordelijke ontsluitingsweg. ,,Terwijl we toch duidelijk opdracht hebben gegeven om een plan van aanpak op te stellen voor de route via de Esschebaan; niet voor andere varianten."

Van Erp meldde dat het bedoelde plan van aanpak dit najaar niet meer gereed komt door onvoldoende menskracht binnen het ambtenarenapparaat: ,,En dus moeten we prioriteiten stellen."

Op de vraag van Ton Jonkers (VVD) of die ambtenaar, die parttime in dienst van de gemeente Boxtel is, zich in de afgelopen maanden met vier of n variant heeft beziggehouden antwoordde Van Erp: ,,Vanaf morgen met n variant." Erg laat vond Jonkers, aangezien al in juli van dit jaar het besluit was genomen om te gaan werken aan n ontsluitingsroute, via de Esschebaan.

GESTUNTEL
Wethouder Van Erp werd in de discussie tijdens de raadsvergadering door met name Van Meurs en Jonkers fel onder vuur genomen over het vertraagde plan van aanpak. In zijn reactie zei de wethouder niet te hebben begrepen dat de gemeenteraad opdracht had gegeven om slechts n variant uit te werken.

Afgelopen maandag, tijdens het werkbezoek van het Tweede Kamerlid Ed van der Sande (VVD) aan Boxtel, kwam Van Erp op die uitlating terug. ,,Ik heb aan willen geven dat tijdens dit werkbezoek alle vier de varianten mogelijk de revue zouden passeren."

SP'er Van Meurs liet donderdag na de reactie van Van Erp weten 'perplex' te staan. ,,Ik heb het gevoel dat we op weg zijn naar een groot fiasco omdat andere verkeersplannen ten nauwste met de aanpak van de grootschalige infrastructuur samenhangen. Denk aan de de reconstructie van de Schijndelsweg, het opknappen van de brug in de Bosscheweg en het opknappen van de noord/zuid-as." Het optreden van de wethouder omschreef de fractievoorzitter van de socialisten na afloop van de raadsvergadering als 'gestuntel'.

Van Erp sprak maandag de hoop uit nog vr de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 het plan van aanpak voor de realisering van een noordelijke ontsluitingsweg te presenteren. ,,Dan zijn we toch weer een stap verder. Als de gemeenteraad accordeert, kan de noordelijke ontsluitingsweg ook in de regionale verkeersstudie een plek krijgen."

BESTEMMINGSVERKEER
Tijdens het werkbezoek van het liberale Kamerlid liet Van Erp niet na om de voordelen van het door de gemeenteraad afgeschoten verkeersplan Centrum Autoluw nog eens onder de aandacht te brengen. ,,Tellingen hebben in maart van dit jaar uitgewezen dat 80 tot 85 procent van de voertuigen in Boxtel tot het bestemmingsverkeer behoort. Door een oost-westverbinding te creren met een autotunnel trek je ook doorgaand verkeer aan en dat willen we niet in Boxtel", stelde de wethouder.

Een doorsteek ter hoogte van de spoorwegovergang in het Essche Heike, een fietstunnel in het centrum en de noordelijke ontsluitingroute voldoen ook in geval van calamiteiten, hield Van Erp de deelnemers aan het werkbezoek van Van der Sande voor. ,,Hulpdiensten kunnen tijdig op bedrijventerrein Ladonk zijn via het Essche Heike, zo is ons verzekerd", aldus Van Erp.
10 november 2005

Print deze pagina

Terug