GASLEIDING DOORBOORD BIJ WERKZAAMHEDEN

Gebouw SintLucas ontruimd na gaslek

Tijdens werkzaamheden bij vakinstelling SintLucas aan de Burgakker in Boxtel is woensdagochtend rond tien uur een gaslek ontstaan. De oorzaak was dat door de hoofdgasleiding geboord werd. Hierop werd meteen actie ondernomen door de schoolleiding, die ervoor zorgde dat het gebouw ontruimd werd, de aangrenzende straten Burgakker en Grote Beemd werden afgezet en de brandweer en Essent gealarmeerd werden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en rond twaalf uur was het probleem verholpen.

Volgens bevelvoerder Ad Driessen van de brandweer Boxtel heeft de school snel en zorgvuldig gehandeld. ,,Toen wij bij de school aankwamen, was de hele school al ontruimd. Men heeft zeer goed gereageerd op het incident met het gaslek", aldus Driessen. ,,Doordat de gasleiding geraakt werd, is gas vrijkomen en kwam er ook een gaswolk in het gebouw. De school heeft goed opgetreden door de brandweer snel te alarmeren. Direct in de nabijheid van de plek waar de gasleiding doorgeboord is, was sprake van een explosief mengsel. We hebben vervolgens met meetapparatuur gemeten of er sprake was van brandgevaar."

De brandweer moest volgens Driessen de komst van Essent afwachten, die het probleem met de gasleiding zou komen verhelpen, en stand-by blijven. ,,We hadden preventieve maatregelen genomen en hadden een blusvoertuig en een hulpverleningsvoertuig klaarstaan. Nadat Essent het probleem verholpen had, zijn we gaan ventileren in het gebouw en hebben we gecontroleerd of er geen explosief mengsel meer aanwezig was. Toen bleek dat hier geen sprake van was, hebben we het gebouw vrij kunnen geven."

OEFENING
Volgens bestuursvoorzitter Walther Tibosch van SintLucas heeft de brandweeroefening die vorige maand door de school gehouden werd gisteren zijn vruchten afgeworpen. ,,Het was even schrikken toen we van het gaslek hoorden. Tijdens het maken van betonschermen aan de buitenkant van de school werd bij het aanbrengen van de fundering de hoofdgasleiding doorgeboord. Dat gebeurde bij het boren van betonpalen. Vervolgens hebben we alle veiligheidsmaatregelen zorgvuldig toegepast", aldus Tibosch.

,,De school is in het geheel ontruimd, waar door de studenten en medewerkers zeer gedisciplineerd aan meegewerkt werd en daarnaast zijn meteen de brandweer en Essent gebeld. De medewerker van Essent moest uit Geffen komen en was er binnen een klein half uur. Bedrijfshulpverleners die deel uitmaken van ons team hebben de omliggende straten afgezet en passanten gewaarschuwd."

De studenten gingen volgens Tibosch in de tussentijd het dorp in of werden ondergebracht in het voormalige pand van de Witte Paters en de Levensschool, beide aan de Burgakker. Tibosch: ,,Er is geen sprake geweest van extreem gevaar voor personen of het gebouw. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen en er is correct gehandeld door brandweer en politie. Nadat het gevaar geweken was, zijn heel veel studenten weer aan het werk gegaan. Zelf hebben we bij SintLucas de gang van zaken in de middaguren met elkaar besproken en verbeterpunten met elkaar doorgenomen."

Ook burgemeester Jan van Homelen liet gisteren weten dat het probleem met het gaslek adequaat is aangepakt. ,,De brandweer is ingeschakeld en het schoolgebouw is ontruimd. Vervolgens zijn preventieve maatregelen getroffen, ook in het kader van de verzorging van het gebied. Rond twaalf uur was het probleem opgelost."
10 november 2005

Print deze pagina

Terug