KAMERLID VERBAASD OVER VERDEELDHEID IN POLITIEK

'Verkeersontsluiting blijkbaar onvoldoende problematisch'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de forumdiscussie die de lokale VVD maandag hield in de wintertuin van De Waag. De publieke belangstelling was gering.

De verdeeldheid over de toekomstige verkeersontsluiting is in de ogen van het Tweede Kamerlid Ed van der Sande een teken dat de grootschalige infrastructuur in Boxtel onvoldoende als probleem wordt ervaren. De VVD'er werd maandag tijdens een werkbezoek door lokale partijgenoten per bus langs de diverse knelpunten in Boxtel gevoerd.

De gevolgen van de sluiting van tien spoorwegovergangen houden de gemoederen in Boxtel al enkele jaren bezig. Na veel discussie kreeg het college van B. en W. in juli van dit jaar de opdracht een plan van aanpak te ontwikkelen voor een noordelijke ontsluitingsweg via de Esschebaan. De route moet een ventielfunctie krijgen op momenten dat aan- en afvoer van bedrijventerrein Ladonk door calamiteiten niet kan plaatsvinden via de Keulsebaan. Ook voor de plaatselijke verkeersafwikkeling zou zo'n rondweg vanaf Ladonk via de Mezenlaan, Esschebaan en een nieuwe route ten noorden van recreatieplas De Langspier naar de rijksweg A2 van dienst kunnen zijn nadat de tien gelijkvloerse overwegen zijn gesloten.

Van der Sande werd maandag per busje door Boxtel gereden door de plaatselijke VVD-afdeling. Ook de Boxtelse verkeerswethouder Wim van Erp (CDA), diens Haarense collega Wil van Nistelrooij (VVD) en de voorzitter van de Boxtelse werkgeversvereniging WEB, Gerard Hexspoor waren van de partij. In het veld kreeg het in Den Bosch woonachtige Kamerlid uitleg bij de diverse knelpunten in de plaatselijke verkeersafwikkeling. Daarbij hamerde raadslid Henk Vervoorn met name op de verschillen tussen het plan Centrum Autoluw waarmee het college in december vorig jaar bakzeil haalde en de spreidingsvariant die de VVD-fractie destijds ontwikkelde.

Op de losplaats bij het spoorwegemplacement aan de Van Salmstraat nam het gezelschap een kijkje op de plek waar mogelijk een tunnel als alternatief voor de dubbele overweg in de Tongersestraat kan gelden. De bebouwing aan de oostzijde van het spoor (onder meer de kantoren van Woonstichting Sint-Joseph en Rentex) zijn echter obstakels, net als het enkele jaren geleden in gebruik genomen rioolgemaal ten westen van de spoorlijn.

De volgende stop maakte het gezelschap op de plek waar een doorsteek gemaakt dient te worden van de straat Colenhoef op bedrijventerrein Ladonk naar de Mezenlaan in Boxtel-West. ,,Over een brug over het Smalwater en een nieuwe weg door de akkers ten westen van de Kalksheuvel zijn de meeste partijen het in Boxtel wel eens", hield Vervoorn zijn gezelschap voor. Volgens wethouder Van Erp heeft de provincie laten weten medewerking te willen verlenen aan die nieuwe weg door waardevol cultuurlandschap met bolle akkers indien de gemeente een totaalplan voor de verkeersafwikkeling op tafel legt.

TEGENSTELLINGEN
Overigens bestaan over het hele eerste deel van de noordelijke ontsluitingsroute weinig geschilpunten in de Boxtelse politiek. Wethouder Van Erp memoreerde dat vorige week al tijdens een vooruitblik op het bezoek van het Kamerlid. Op de kruising bij café 't Renpaard (Esschebaan) kreeg Van der Sande aan de hand van kaarten het verschil van inzicht over de diverse mogelijke ontsluitingstracés door Vervoorn ontvouwd.

,,De gemeente kiest voor een route via de Esschebaan. Als VVD-fractie zijn wij er voorstander van om het doorgaand verkeer naar de A2 via de iets westelijker gelegen Renbaan te sturen. Daarmee voorkom je dat bezoekers van het toekomstige sportpark voor voetbalclub ODC (dat tussen de Renbaan en de Esschebaan staat geprojecteerd – red.) worden geconfronteerd met vrachtverkeer", aldus Vervoorn. Ook wees hij op de VVD-voorkeur om een autotunnel te realiseren nabij de plek van de huidige spoorwegovergang in de Leenhoflaan. ,,Op die manier kan het verkeer via meerdere routes zijn weg kiezen en ontstaat spreiding."

Hierna voerde de rondrit via de Esschebaan en de Koningsweg naar de Runsdijk en Esscheweg ten noorden van bosgebied Sparrenrijk. Om op deze plek een nieuwe weg te creëren is de medewerking van buurgemeente Haaren onontbeerlijk omdat een deel van de route over haar grondgebied loopt. Hoewel de Haarense wethouder Van Nistelrooij aangaf dat de wereld niet ophoudt bij de grens tussen Boxtel en Esch, gaf hij daarmee niet aan dat zijn gemeentebestuur al toe is om mee te denken over zo'n tracé. ,,Wij kiezen ervoor eerst de professionele onderzoeksresultaten en de regionale verkeersstudie af te wachten. Op basis daarvan willen we een keuze maken. Eerst goed meten en weten en dan pas discussiëren we verder", aldus Van Nistelrooij.

Het viel de Haarense wethouder op dat de Boxtelse politiek zo verdeeld is over de verkeersontsluiting. ,,Het lijkt me dat Boxtel eerst de onderlinge tegenstellingen moet oplossen." In die trant liet ook Van der Sande zich uit. ,,Als ik het zo beluister wordt hier in de gemeenteraad meer gediscussieerd dan dat er beslissingen worden genomen. Het is natuurlijk een complexe materie, dat begrijp ik, maar toch lijkt het me goed dat er eindelijk eens beslissingen worden genomen." Van der Sande benadrukte dat hij niet de betweter uit Den Haag wilde spelen, maar slechts als buitenstaander zijn mening ventileerde.

FORUM
Tijdens de forumdiscussie waarmee maandagmiddag in de wintertuin van restaurant De Waag het werkbezoek van het liberale Kamerlid werd afgesloten, kwam Van der Sande tot de slotsom dat de probleemstelling over de verkeersontsluiting onvoldoende helder is.

,,Toen ik hier vanochtend arriveerde en te horen kreeg wat er speelde, dacht ik dat iedereen het er over eens was dat de verkeersontsluiting een echt probleem vormde. Naarmate de dag vorderde, merkte ik dat dit niet het geval is." Van der Sande stelde dat het erop lijkt dat de som geld die ProRail in het vooruitzicht heeft gesteld om de sluiting van overwegen te compenseren meer de discussie bepaalt dan de verkeersontsluiting zelf. ,,Ik adviseer u om niet vanuit het beschikbare geld te redeneren, maar vanuit het probleem." Die handreiking deed ook Wobine Buijs, die als lid van provinciale staten in Noord-Brabant aan het VVD-debat deelnam. ,,Mensen kunnen nu nog aangeven welke route ze kiezen. Ik zou voorzichtig zijn om nu al overwegen te gaan sluiten."

Namens de Boxtelse winkeliers stelde Richard Strik dat de bereikbaar van het centrum vanaf de westkant van het spoor van levensbelang is. Afsluiting van de dubbele overweg zonder dat een autotunnel wordt gerealiseerd, is volgens hem de doodsteek voor veel lokale ondernemers in het centrum van Boxtel. ,,Je kunt als gemeente wel willen dat iedereen op de fiets komt, maar de realiteit is anders."

Wethouder Van Erp weersprak dat het gemeentebestuur alleen maar oog heeft voor fietsers. ,,Maar automobilisten kunnen en willen best een eindje omrijden. Een autotunnel in het verlengde van de Baroniestraat trekt extra verkeer aan en dat is onwenselijk."

Het debat werd matig bezocht. Naast een tiental leden en aanhangers van de plaatselijke VVD, waren alleen de raadsleden Willy van Zuijlen (CDA) en Rob Zink (Democratische Partij Boxtel-Liempde) van de partij alsmede een gemeenteambtenaar.
10 november 2005

Print deze pagina

Terug