JURY MAAKT SELECTIE UIT AANBOD VOOR ’DE HOEVE’

Projectontwikkelaars staan te trappelen voor ontwerpwedstrijd In Goede Aarde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Foto van deelplan De Hoeve in de wijk In Goede Aarde. Aan de verschillende hofjes worden momenteel woningen met rieten daken gebouwd. Langs de straat Munsel komen elf huizen die het resultaat zijn van een ontwerpwedstrijd.

Twaalf projectontwikkelaars hebben zich de voorbije maanden bij het gemeentebestuur van Boxtel gemeld voor de bouw van elf woningen in deelplan De Hoeve in de wijk In Goede Aarde. De inzenders hebben meegedaan aan een wedstrijd die deze week een nieuwe fase is ingegaan. Drie projectontwikkelaars zijn uitgenodigd om ontwerpen te maken voor elf vrijstaande huizen aan de rand van de duurzame woonwijk. De inwoners van Boxtel mogen begin volgend jaar meepraten over het mooiste ontwerp.

De elf woningen worden gerealiseerd aan de straat Munsel die dwars door de wijk in aanbouw loopt en maken een wezenlijk onderdeel uit van deelplan De Hoeve. In dit deelplan is al een aantal kavels verkocht; op de meeste percelen is de bouw van vaak grote vrijstaande woningen vergevorderd. Alle woningen worden voorzien van een riet- of vegetatiedak en zijn gebouwd van ruwe baksteen of hout.

Wethouder Ger van den Oetelaar steekt niet onder stoelen of banken dat de ontwerpwedstrijd geen eenvoudige klus is. ,,Zo’n wedstrijd is nog ingewikkelder dan een aanbesteding omdat je echt alle spelregels heel duidelijk op papier moet zetten. Alleen op die manier is voor alle deelnemers duidelijk welke regels gelden en kan voorkomen worden dat na afloop problemen ontstaan.” Van den Oetelaar geeft aan dat het verloop van de ontwerpwedstrijd nauwlettend wordt bewaakt om missers te voorkomen.

AMBITIES
De wethouder vindt dat de ontwerpwedstrijd prima past in de torenhoge duurzame ambities van de gemeente Boxtel. Hij vindt het te gemakkelijk om voor een nieuw deelplan een projectontwikkelaar uit te nodigen en volgens de uitgangspunten van systeembouw elf woningen te ontwerpen. ,,We streven continu naar het naar boven bijstellen van onze ambities”, stelt Van den Oetelaar. ,,Daarin past een competitie waarvan wij als gemeente kunnen leren, maar die ook voor projectontwikkelaars heel leerzaam zal zijn.”

Het heeft de wethouder verrast dat twaalf projectontwikkelaars de uitdaging zijn aangegaan en gereageerd hebben op de advertentie die de gemeente Boxtel in vaktijdschrift Cobouw plaatste. ,,Gelet op de extreem hoge eisen die we aan de bouw stellen, kun je zeggen dat er veel projectontwikkelaars gereageerd hebben.” De inzendingen zijn niet beoordeeld door het gemeentebestuur, maar door een onafhankelijke jury die wordt voorgezeten door wethouder Alfred Arbouw van Breda. Arbouw is in zijn stad nauw betrokken bij vergelijkbare duurzame bouwprojecten. Hij wordt in de jury bijgestaan door de bekende architecten Lucien Kroll en Jan Brouwer.

AFWISSELING
Deze week werd bekend dat de jury uit de twaalf inzendingen drie projectontwikkelaars heeft geselecteerd. Zij worden uitgenodigd een duidelijker ontwerp te maken voor de elf woningen in deelplan De Hoeve. De verwachting is dat ze niet zullen kiezen voor elf gelijksoortige huizen; variatie en afwisseling zullen de boventoon voeren omdat het voor de ontwerpers een buitenkans is om alle aspecten van duurzaam bouwen te laten zien. De woningen, allen vrijstaand op een fors kavel, zullen beslist niet goedkoop zijn. Op dit moment wordt uitgegaan van een prijs van tenminste 400.000 euro.

De drie projectontwikkelaars die een ontwerp gaan maken zijn HRA Ontwikkeling met architectenbureau Peter van Gerwen, BAM met architectenbureau OpMaat en EcoMaat met architectenbureau Archi Service. Thema’s die zullen worden uitgewerkt worden aangeduid met termen als ’Het Ultieme Huis’, ’Altijd voor Iedereen’, ’Ongebonden’, ’Nieuw Vernieuwbaar’ en ’Decibel30Woning’. In alle ontwerpen moet duurzaamheid de hoofdrol spelen en gelden specifieke uitgangspunten, zoals maximaal wooncomfort, levensloopbestendig, eigen energie- en watervoorziening en geluidswering met behulp van aarden wallen.

Opvallend is de betrokkenheid van architect Renz Pijnenborgh uit ’s-Hertogenbosch, die met EcoMaat een ontwerp heeft gemaakt voor aardebedekt wonen. Pijnenborgh was enkele jaren geleden in beeld voor het ontwerp van een aardebedekt jongerencentrum op de hoek Brederodeweg-Schijndelseweg. Dat plan, eerder al eens gelanceerd door Sietz Leeflang van Stichting De Twaalf Ambachten, sneuvelde echter in een vroeg stadium door verzet van buurtbewoners en een gebrek aan politieke moed in Boxtel. Pijnenborgh lijkt opnieuw een kans te krijgen om zijn ideeën in Boxtel uit te werken.

PUBLIEKSOORDEEL
De drie genomineerde projectontwikkelaars gaan met hun architecten aan de slag met de uitwerking. In januari moeten de plannen klaar zijn om beoordeeld te worden door de jury. Maar ook de inwoners van Boxtel mogen een oordeel vellen over de schetsen. Via internet en/of een bijeenkomst - dat staat op dit moment nog niet vast - krijgen burgers de kans een stem uit te brengen op het ontwerp dat het meest in de smaak valt.

Het oordeel van het publiek wordt door de jury meegewogen in een advies aan het gemeentebestuur. Dat beslist in februari welk ontwerp zal winnen. ,,We denken dat de woningen halverwege 2006 verloot kunnen worden”, verwacht wethouder Van den Oetelaar. ,,Als we eind 2006 kunnen starten met de bouw, zullen de huizen eind 2007 klaar zijn.” Van den Oetelaar verwacht dat eerder een begin kan worden gemaakt met de inrichting van de negen grote kavels in deelplan Het Groenland aan de Einsteinstraat. Inmiddels ligt op alle kavels een optie en is de eerste bouwvergunning afgegeven. Binnenkort verwacht de wethouder dat het college van B. en W. opnieuw twee bouwvergunningen kan afgeven.
10 november 2005

Print deze pagina

Terug