INSTALLATIE OP HEULT OP DE SCHOP

Uitbreiding waterzuivering in december afgerond

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het nieuwe zuiveringsbassin op Heult. Het bassin heeft een diameter van 43 meter.

De verbouwing van de Boxtelse rioolwaterzuiveringsinstallatie op Heult is op tijd klaar. Deze week werd gewerkt aan de bouw van een enorm zuiveringsbassin. Volgens Marcel Brands, manager zuiveringen van Waterschap De Dommel, kan het nieuwste zuiveringsbassin voor de jaarwisseling in gebruik worden genomen. ,,De waterzuivering in Boxtel kan na 1 januari niet alleen meer water zuiveren, maar ook veel schoner water aan de Dommel teruggeven."

Het waterschap trekt voor de verbouwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Heult een bedrag van 7,8 miljoen euro uit. Die grote investering was nodig omdat de waterzuivering niet meer voldeed aan de steeds strenger wordende milieueisen. Niet alleen kon de aanvoer van vervuild rioolwater onvoldoende verwerkt worden, ook het zuiveringsproces was ondermaats.

Zuiveringsmanager Brands erkent dat Waterschap de Dommel momenteel niet voldoet aan de lozingseisen die in de vergunning zijn opgenomen. Het waterschap heeft echter tot 1 januari 2006 de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. ,,Om die reden zijn we keihard aan de slag gegaan om de waterzuivering te verbouwen. Dat moest gebeuren met een hele strakke planning, die nu haalbaar blijkt vanwege het fraaie weer en het feit dat in de zomervakantie is doorgewerkt. Maar het moet de laatste weken van het jaar niet te veel gaan regenen."

EXTRA BASSIN
Brands vertelde deze week dat de uitbreiding van de waterzuivering op 16 december in gebruik kan worden genomen. Dan is de installatie op Heult uitgerust met een extra bassin dat ertoe zal bijdragen dat minder stikstof en fosfaten in het oppervlaktewater terechtkomen. Volgens de zuiveringsmanager wordt het gezuiverde water geloosd op de Dommel. ,,Benedenstrooms van Boxtel dus", verduidelijkt Brands. ,,Maar het water van de Dommel in Boxtel wordt ook schoner omdat we in Eindhoven werken aan een modernisering van de waterzuivering."

De waterzuivering op Heult reinigt rioolwater dat wordt aangevoerd uit de dorpen Boxtel, Liempde en Sint-Michielsgestel. Sinds enige tijd wordt het rioolwater vanuit Liempde met een persleiding rechtstreeks naar Heult gepompt. In het verleden stroomde het rioolwater via het Boxtelse stelsel naar de waterzuivering. Ook het rioolwater van bedrijventerrein Ladonk gaat rechtstreeks naar Heult en wordt ter plaatse gezuiverd.

Brands: ,,Omdat de capaciteit te klein was, kwam te veel rioolwater via overstorten in het oppervlakte water terecht. Dankzij de uitbreiding van de capaciteit kunnen we meer water zuiveren. Bovendien wordt de kwaliteit van de zuiveringsproces verbeterd, zodat we straks schoner water teruggeven aan de Dommel." De zuiveringscapaciteit van de installatie op Heult wordt uitgebreid van circa 2.100 naar circa 3.000 kuub per uur.
3 november 2005

Print deze pagina

Terug