FRACTIES GEVOELIG VOOR RESULTAAT HANDTEKENINGENACTIE

Boxtelse raad achter ziekenhuismoties

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Tijdens een bezoek van de toenmalige minister Til Gardeniers werd in 1982 actie gevoerd om een dreigende sluiting van het Liduina-ziekenhuis tegen te gaan. Dit jaar gingen de fracties van Boxtels Belang en SP de straat op om handtekeningen tegen de veranderende dienstverlening in te zamelen. (Archieffoto Brabants Centrum).

De Boxtelse gemeenteraad heeft zich donderdag unaniem achter de moties van SP en Boxtels Belang geschaard om de dienstverlening in het Liduina-ziekenhuis op peil te houden. Hoewel een aantal fracties vraagtekens zette bij de haalbaarheid van de moties, stemden alle raadsleden voor de terugkeer van de EHBO-post en de handhaving van een vijfdaagse dagverpleging. Mede vanwege de ruim 7.500 handtekeningen waarmee Boxtelse burgers de actie 'Handen af van Liduina' steunden.

De afgelopen maanden hebben Boxtels Belang en de SP actie gevoerd om de in hun ogen ingezette teloorgang van het Liduina-ziekenhuis tegen te gaan. Er werden ruim 7.500 handtekeningen ingezameld die onlangs werden aangeboden aan het bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waarvan het Boxtelse Liduina deel uit maakt.

Hoewel alle raadsfracties het liefst zouden zien dat Liduina weer een volwaardig basisziekenhuis wordt, klonk in de reacties op de ingediende moties het besef door dat zoiets onmogelijk is. Fractievoorzitter Willem van Meurs van de SP betoogde dat de actie 'Handen af van Liduina', die zijn partij de voorbij periode voerde met Boxtels Belang, niet beoogt dat Liduina haar oude status van vůůr de fusie met het Bossche Carolus (in 1988) terugkrijgt. ,,Ook niet wat betreft de EHBO-post. Wel wensen we dat de beperkte noodhulp, zoals die ruim vijftien jaar lang werd verleend, terugkeert. De EHBO-post is in maart geruisloos verdwenen terwijl die goed functioneerde", stelde Van Meurs.

GEEN EXTRA GELD
Jo Custers (CDA) wees erop dat 'zelfs het grote Willem Alexanderziekenhuis' in Den Bosch al jaren geen eigen EHBO-post heeft. Ook vond hij dat het bestuur van het JBZ zich flexibel opstelt om de voorzieningen in Boxtel op peil te houden. Hij refereerde daarbij aan het bezoek dat de voorzitter van de raad van bestuur van JBZ, Peter de Kubber in september bracht aan Boxtel en waarin hij de beweegredenen van het Bossche ziekenhuisbestuur uiteenzette in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken.

Marianne Juffermans (PvdA/GroenLinks) stelde dat in Boxtel niemand nadeel ondervindt als de dagverpleging wordt omgezet van vijf halve dagen naar drie hele dagen. ,,Ik wens niemand toe om vaker dan eenmaal per week geopereerd te worden."

Ria Simons (Combinatie95) betoogde dat een volledige, goed functionerende EHBO-post wenselijker is dan een voorziening waar mensen niet altijd terecht kunnen. In Boxtel konden de laatste jaren alleen patiŽnten geholpen worden als er toevallig een arts aanwezig was.

Namens de VVD betitelde fractievoorzitter Ton Jonkers de ingediende moties '5-decembervoorstellen'. ,,Ze lijken sympathiek, maar ik kies liever voor een rationele benadering. Natuurlijk had de communicatie over het verdwijnen van de EHBO-post beter gemoeten. Maar als je iets wilt bereiken, zal er ook geld voor moeten worden vrijgemaakt. Dat mis ik in deze moties", aldus de liberaal. Volgens SP'er Van Meurs was de opmerking van Jonkers misplaatst: ,,Het openhouden van de EHBO-post hoeft geen extra geld te kosten. De hulpverlening kan blijven zoals die was: alleen op momenten als er toch al een arts aanwezig is."

Alleen de fractie van de Democratische Partij Boxtel-Liempde schaarde zich vanaf het begin van de raadsdiscussie onomwonden achter de moties. ,,Het is goed dat we als gemeenteraad een signaal afgeven aan het JBZ-bestuur. Sinds 1988 hebben we geen geluiden gehoord dat de EHBO-post niet goed functioneerde, dus er is geen reden om die op te heffen", aldus Willie van de Langenberg.

VOORSTEMMERS
Opmerkelijk genoeg toonden na een korte schorsing alle fracties zich unaniem voorstander van de ingediende moties waarin enerzijds het JBZ-bestuur wordt opgeroepen om de EHBO-post te herstellen en anderzijds de vijfdaagse dagverpleging in stand te houden. Diverse fracties gaven daarbij aan niet voorbij te willen gaan aan de ruim 7.500 handtekeningen die waren ingezameld.

Een derde motie, waarin het college van B. en W. van Boxtel werd opgeroepen de beide moties te ondersteunen kreeg geen unanieme bijval, maar haalde wel een meerderheid van de stemmen. De fracties van CDA en Combinatie95 onthielden hun steun, net als fractievoorzitter Jos van Ooijen van PvdA/GroenLinks. Van Ooijens fractiegenoten Marianne Juffermans en Manus van Bommel stemden voor de derde motie. Daarmee werd de motie met 12 tegen 9 stemmen aangenomen.

Wethouder Anton van Aert zegde toe constructief in gesprek te willen blijven met het JBZ-bestuur en daarin ook de bezorgdheid van de Boxtelse gemeenteraad tot uiting te brengen. Burgemeester en wethouders hebben deze week besloten met het voltallige college een bezoek te brengen aan het bestuur van het JBZ om daar de bezorgdheid van de Boxtelse gemeenteraad te onderstrepen.
3 november 2005

Print deze pagina

Terug