WIM JENNISSEN VERVULT GRAAG VOORTREKKERSROL

Melkveehouder zaait spelt op bolle akkers

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Melkveehouder Wim Jennissen uit Liempde zaait het oergraan spelt op zijn bolakkers aan de Meulekensweg in Liempde.

De Liempdse agrariër Wim Jennissen gaat spelt verbouwen op zijn bolle akkers. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het project ’Graan-Goed’. Met het project hopen de initiatiefnemers binnen nationaal landschap Het Groene Woud de aloude keten van graanteelt, het malen van koren en het bakken van brood te herstellen.

,,Spelt is een heel oud graan, een soort oergraan”, legt de melkveehouder uit. ,,Het is een glutenrijk graan. Omdat we op oude akkers zitten, willen we een oude graansoort verbouwen. We moeten nog wel kijken of het rendabel is. Het moet economisch haalbaar zijn. Daarom zijn we bezig met het opzetten van een keten met bakkers, molens en bierbrouwers, zodat we verzekerd zijn van afzet. We zijn daar volop afspraken over aan het maken.”

Het idee om met het verbouwen te beginnen komt van Jennissen zelf. ,,Ik heb geprobeerd hier via de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) subsidie voor te krijgen, maar dat lukte niet omdat de Europese Unie dat ziet als verkapte staatssteun. Daarop kwam ik in contact met Geert van der Veer, de leider van dit project. Die kwam op het idee een keten te beginnen, zodat we toch een fatsoenlijke prijs konden krijgen voor ons graan.”

VOORTREKKERSROL
,,Het feit dat dit graan op oude bolakkers is gezaaid kan voor de afnemer een meerwaarde zijn”, meent Jennissen, die een agrarisch bedrijf runt aan de Meulekensweg. ,,Uiteindelijk willen we proberen tot een merk of logo te komen, zodat blijkt dat deze producten afkomstig zijn uit Het Groene Woud.” Hij gaat zaaien naar de vraag van de afnemers. ,,Als de bakker bijvoorbeeld rogge wil, dan gaan we rogge zaaien. Zo willen we laten zien dat het menens is, dat we er iets van proberen te maken.”

Het spelt is gezaaid op een stuk land waar maďs heeft gestaan. ,,Eigenlijk zou je het land daarvoor moeten omploegen, maar dat heb ik niet gedaan”, vertelt de melkveehouder. ,,Dat is ook niet nodig, het maakt helemaal niets uit voor het gewas. De grond zit goed vast, dit is zelfs beter voor het spelt.”

Jennissen is de enige die met het zaaien van spelt begint in deze regio. Het is de bedoeling dat andere agrariërs zich als het project goed loopt op termijn aansluiten. Jennissen vindt het belangrijk om een voortrekkersrol te vervullen. ,,Ik heb een melkveebedrijf, maar probeer daarnaast veel dingen uit. Daar haal ik ook mijn plezier uit. Op de bolle akkers die ik heb mag je niet veel verbouwen, omdat ze landschappelijk waardevol zijn en vaak ook archeologische waarden bevatten. Boomteelt is bijvoorbeeld verboden. Daarom probeer ik van de nood een deugd te maken door op deze akkers voortdurend nieuwe dingen uit te proberen.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het land hoeft voor het zaaien niet omgeploegd te worden, legt Jennissen uit. ,,Dat maakt helemaal niets uit voor het gewas. De grond zit goed vast, dit is zelfs is beter voor het spelt.”
3 november 2005

Print deze pagina

Terug