GEMEENTEBESTUUR PEINST OVER NIEUWE BESTEMMING

'Raadhuis Liempde moet openbaar blijven'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het fraaie oude raadhuis in Liempde.

Het college van B. en W. werkt aan een voorstel om het voormalig raadhuis in Liempde een nieuwe bestemming te geven. Op 1 januari 2006 loopt het herindelingsconvenant af en ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het karakteristieke gebouw. ,,In ieder geval moet het raadhuis gebruikt kunnen worden voor openbare ontvangsten en trouwerijen", stelt wethouder Wim van Erp.

Momenteel wordt het voormalig raadhuis van Liempde hoofdzakelijk gebruikt voor vergaderingen van de dorpsraad en huwelijksvoltrekkingen. Ook tijdens evenementen als de intocht van Sinterklaas en de Boeremrt worden in het raadhuis ontvangsten georganiseerd. De meeste tijd staat het gebouw echter leeg. ,,De onderhoudskosten op jaarbasis bedragen zo'n 20.000 euro; de opbrengsten zijn iets lager", meldt wethouder Van Erp.

Het dagelijks bestuur van de gemeente bezint zich op de toekomst van het raadhuis. ,,We zijn er nog niet uit: f we handhaven de huidige situatie f we gaan het anders doen. Daarbij staat echter voorop dat de mogelijkheid om er te kunnen blijven trouwen moet blijven bestaan. Als het raadhuis al een andere bestemming krijgt, moeten een of meer ruimten in het gebouw gebruikt blijven worden voor openbare activiteiten", aldus Van Erp.

Burgemeester Jan van Homelen benadrukt in een toelichting dat het huidige gebruik van het raadhuis niet verandert zolang de gemeenteraad daarover geen besluit heeft genomen. Dat het herindelingsconvenant op 1 januari afloopt, betekent niet dat er automatisch wijziging in het gebruik optreden. ,,De beslissing over hetgeen we met het raadhuis gaan doen, hangt nauw samen met de invulling van de brede school in Liempde. Daar worden immers ook ruimten voor ontmoeting gecreerd."

Tijdens de laatste vergadering van de dorpsraad opperde Van Homelen al deze bijeenkomst best op een andere plek gehouden kan worden. ,,Maar voor de ontvangst van Sinterklaas en de ontmoeting met Prins Carnaval moet het raadhuis beschikbaar blijven", stelt Van Homelen.

GEVOELIGE ZAAK
Of het raadhuis bij een eventuele herbestemming wordt verhuurd of verkocht, is volgens wethouder Van Erp nog niet duidelijk. ,,Het ligt gevoelig bij de Liempdse bevolking. Velen zijn emotioneel betrokken bij het raadhuis. We zullen een goede afweging moeten maken. In ieder geval dient er vr het einde van dit jaar een raadsvoorstel op tafel te liggen. Daar kunnen de fracties dan hun mening over geven."

Tijdens het eerste zitting van de begrotingsbehandeling hamerde fractievoorzitter Peter van de Wiel van coalitiepartij Combinatie95 er dinsdag op dat hij wil meepraten over de herbestemming van het raadhuis. Zijn partij vindt dat de openbare functie sowieso gehandhaafd dient te blijven. Van de Wiel kreeg daarin bijval van de Democratische Partij Boxtel-Liempde.
27 oktober 2005

Print deze pagina

Terug